You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Рада бізнес-омбудсмена надає рекомендації державним органам як на основі окремих кейсів, так і відповідно до опублікованих системних звітів. У даному розділі ми зібрали інформацію по статусу виконання лише системних рекомендацій.

Назва звіту
Надані рекомендації
Статус виконання

Системний звіт «Великі проблеми малого бізнесу»

Вжити належних заходів зі спрощення паперового документообігу, що стосується трудових відносин, а також переведення його в електронний формат.

КМУ
Інші ЦОВВ

В процесі виконання
— коментарі: 12 лютого 2020 року КМУ прийняв постанову № 188, якою фактично скасовано обов’язок підприємств інформувати податковий орган про новопризначеного керівника. 01.04.2020 Фонд соціального страхування України повідомив, що спільно з Пенсійним фондом України вони виконали всі необхідні дії щодо запуску Електронного реєстру листків непрацездатності.

Продовжувати забезпечення Офісу з просування експорту належними ресурсами, розширення надання послуг підтримки відповідно до Експортної стратегії та попиту МСП, а також поширення інформації серед представників МСП про можливості Офісу.

КМУ

В процесі виконання

Забезпечити прозоре та ефективне функціонування ЕКА відповідно до кращих міжнародних практик. При здійсненні завершальних законодавчих кроків для запуску роботи ЕКА рекомендується КМУ, Мінфіну та Мінекономіки провести додатковий аналіз:

 

а) рівня капіталізації ЕКА та державної підтримки, аби установа могла охоплювати якомога більше представників бізнесу, в т.ч. й суб’єктів МСП, і забезпечити більшу доступність власного функціоналу, та

 

б) сфер підтримки, визначених ст. 8 Закону, передусім в контексті їхньої узгодженості з визначеними пріоритетними секторами Експортної стратегії.

КМУ
Мінфін
Мінекономіки

В процесі виконання
— коментарі: Постановою КМУ від 21.08.2019 № 772 затверджено Правила провадження діяльності приватного акціонерного товариства “Експортно-кредитне агентство” зі страхування від комерційних та некомерційних ризиків, перестрахування та надання гарантій”. Окрім того, погоджено організаційну структуру ПрАТ “Експортно-кредитне агентство” та здійснено ряд кадрових призначень керівного складу. Сформовано статутний капітал у обсязі 200 млн. гривень. До Мінфіну подано бюджетну декларацію щодо збільшення статутного капіталу ПрАТ “ЕКА” на 2,0 млрд. гривень. Уряд орієнтує на запуск повноцінної роботи установи до кінця 2020 року.

Здійснити перегляд та оцінку актуальності нереалізованих заходів, вказаних у Плані заходів з реалізації Стратегії МСП, пріоритезувати заходи, що можуть мати швидкий та значущий ефект на доступ МСП до фінансування, та припинити реалізацію неефективних заходів.

КМУ
Мінекономіки

В процесі виконання

Cистемний звіт «Aдміністративне оскарження: поточний стан та рекомендації»

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту №9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині:

 

Збереження положення, яке вже містилося в Законопроєкті №9456 і встановлювало право осіб на адміністративне оскарження не лише будь-яких рішень (адміністративних актів), але й дій та бездіяльності суб’єктів владних повноважень.

 

КМУ

В процесі виконання

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту №9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, щодо подальшої конкретизації положень, які містилися в Законопроєкті №9456, в частині:

 

Належної форми подання скарги – шляхом закріплення права скаржників на власний вибір подавати скарги та отримувати рішення за скаргами у електронній або паперовій формі.

 

КМУ

В процесі виконання

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту №9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, щодо подальшої конкретизації положень, які містилися в Законопроєкті №9456, в частині:

 

Порядку набрання адміністративним актом чинності – шляхом встановлення, що адміністративний акт набирає чинності не раніше закінчення строку на оскарження або, у разі початку оскарження – не раніше завершення оскарження (із можливими винятками, зумовленими критично важливими суспільними інтересами, коли адміністративний акт набирає чинності негайно).

 

КМУ

В процесі виконання

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту №9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, закріплення нових положень, які встановлюватимуть:

 

Право скаржників клопотати перед органом оскарження про зупинення виконання або дії адміністративного акту (якщо той належить до актів, які набирають законної сили негайно), а також про встановлення заборони на вчинення адміністративним органом (його службовими особами) певних дій на період оскарження.

 

КМУ

В процесі виконання

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту №9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, закріплення нових положень, які встановлюватимуть:

 

Право скаржників та адміністративних органів вимагати участі своїх представників у розгляді скарги в органі оскарження дистанційно (зокрема, у режимі відео– або телеконференції).

 

КМУ

В процесі виконання

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту №9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині:

 

Збереження положень, які вже містилися в Законопроєкті №9456 та передбачали встановлення єдиних засад адміністративного оскарження в усіх сферах публічної адміністрації.

 

КМУ

В процесі виконання

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині, встановлення правил делегування повноважень щодо вирішення адміністративних справ, які б передбачали:

 

1) Обов’язок суб’єктів владних повноважень розробити внутрішні критерії, які б визначали коли прийняття рішень за скаргами має здійснюватися безпосередньо керівником державного органу чи може бути делеговане уповноваженим особам (колегіальним органам);

2) Правило, згідно з яким делеговане повноваження не може реалізовуватися іншою, крім уповноваженої, особою;

3) Обов’язкову публікацію розпорядчих актів керівників суб’єктів владних повноважень про делегування повноважень в рамках адміністративного оскарження (а також їх відкликання і скасування);

4) Неможливість здійснення подальшого делегування (суб-делегування) уповноваженими особами наданих їм повноважень у рамках адміністративного оскарження;

5) Можливість здійснення подальшого делегування (суб-делегування) уповноваженими особами права підпису документів у рамках адміністративного оскарження.

КМУ

В процесі виконання

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині:

 

Надання можливості суб’єктам владних повноважень утворювати комісії з розгляду скарг, діяльність яких буде відповідати мінімальним гарантіям безсторонності (неупередженості) у відповідності до вимог, встановлених Кабінетом Міністрів України, щодо:

1) Способу формування фахового складу членів комісії з розгляду скарг на постійній (для суб’єктів владних повноважень зі значною кількістю скарг) чи тимчасовій (для суб’єктів владних повноважень із незначною кількістю скарг) основі, а також спосіб розподілу адміністративних скарг, що виключатиме можливість виникнення конфлікту інтересів;

2) Включення представників громадянського суспільства до складу комісії з розгляду скарг;

3) Процедури відводу (самовідводу) члена комісії з розгляду скарг;

4) Особливостей організаційного, інформаційного та матеріально-технічного забезпечення роботи комісії з розгляду скарг, що передбачатимуть відсутність надмірної залежності її від суб’єкта владних повноважень, при якому функціонує комісія;

5) Надання керівнику суб’єкта владних повноважень права делегувати комісії з розгляду скарг (як колегіальному органу) свої повноваження щодо прийняття остаточного рішення за скаргою.

 

КМУ

В процесі виконання

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині:

Передбачення можливості здійснення адміністративного оскарження рішень (дій чи бездіяльності) органів, над якими вищі за ієрархією органи влади не створені, навіть у разі відсутності відповідної комісії з розгляду скарг.

КМУ

В процесі виконання

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині:

Запровадження процедури відводу (самовідводу) особи, уповноваженої на розгляд адміністративної скарги.

КМУ

В процесі виконання

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині:

Закріплення нового положення в частині надання Кабінету Міністрів України компетенції створювати спеціальні (квазісудові) органи оскарження поза вертикаллю органів, рішення (дії чи бездіяльність) яких оскаржуються, задля розгляду окремих видів адміністративних скарг.

КМУ

В процесі виконання

Розробити і затвердити примірне положення про комісію з розгляду скарг, що утворюється при суб’єкті владних повноважень, положення якого урегульовували б питання діяльності таких комісій згідно з рекомендацією вище.

КМУ

В процесі виконання

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині збереження положень, які вже містилися в Законопроєкті № 9456 та передбачали:

 

Гарантії щодо завчасного повідомлення учасників провадження про місце і час розгляду скарги та порядок ознайомлення з матеріалами скарги.

КМУ

В процесі виконання

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині збереження положень, які вже містилися в Законопроєкті № 9456 та передбачали:

Надання учасникам провадження повного тексту рішення, яке містить обґрунтування та мотиви для його прийняття.

КМУ

В процесі виконання

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині закріплення нових положень:

Можливості участі у розгляді скарги скаржника (його представників), представників органу, який прийняв рішення (посадова особа якого вчинила дію або допустила бездіяльність) та третіх осіб, які сприяють провадженню (зокрема, за ініціативою органу та/або на підставі клопотання учасників оскарження).

КМУ

В процесі виконання

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині закріплення нових положень:

Технічної фіксацію розгляду скарги присутніми особами (виключенням може бути закритий розгляд справи).

КМУ

В процесі виконання

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині закріплення нових положень:

Здійснення публікації прийнятих рішень у знеособленій формі.

КМУ

В процесі виконання

Розробити і затвердити примірне положення про комісію з розгляду скарг, що утворюється при суб’єкті владних повноважень, положення якого, серед іншого, передбачали б:

Завчасне повідомлення учасників провадження про місце і час розгляду скарги.

КМУ

В процесі виконання

Розробити і затвердити примірне положення про комісію з розгляду скарг, що утворюється при суб’єкті владних повноважень, положення якого, серед іншого, передбачали б:

Доступ до матеріалів справи до та під час розгляду скарги.

КМУ

В процесі виконання

Розробити і затвердити примірне положення про комісію з розгляду скарг, що утворюється при суб’єкті владних повноважень, положення якого, серед іншого, передбачали б:

Доступ скаржника та інших осіб, які брали участь у розгляді скарги, до повного тексту рішення.

КМУ

В процесі виконання

Розробити і затвердити примірне положення про комісію з розгляду скарг, що утворюється при суб’єкті владних повноважень, положення якого, серед іншого, передбачали б:

Публікацію рішень, прийнятих за результатами розгляду скарг, на вебсайті відповідного органу у знеособленій формі.

КМУ

В процесі виконання

Розробити і затвердити примірне положення про комісію з розгляду скарг, що утворюється при суб’єкті владних повноважень, положення якого, серед іншого, передбачали б:

 

Технічну фіксацію розгляду скарги присутніми особами.

КМУ

В процесі виконання

Забезпечити адаптацію вебсайтів центральних органів виконавчої влади для людей з інвалідністю.

КМУ

В процесі виконання

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині збереження положень, які вже містилися в Законопроєкті № 9456 та передбачали:

раво органу оскарження збирати з власної ініціативи будь-які докази, необхідні для повного і всебічного розгляду справи.

КМУ

В процесі виконання

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині збереження положень, які вже містилися в Законопроєкті № 9456 та передбачали:

Заборону для органу оскарження вимагати безпосередньо від скаржника документи або інформацію, що перебувають у володінні органу оскарження або будь-якого іншого суб’єкта владних повноважень.

КМУ

В процесі виконання

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині збереження положень, які вже містилися в Законопроєкті № 9456 та передбачали:

Право органу оскарження вимагати від інших суб’єктів владних повноважень, відповідальних за адміністрування офіційних реєстрів, будь-які дані та документи, необхідні для вирішення справи.

КМУ

В процесі виконання

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині:

Закріплення нових положень, які б встановлювали вимогу щодо забезпечення між різними державними органами «щирої співпраці» (англ. – «sincere cooperation») з питань адміністративного оскарження, зокрема, завдяки підписанням Меморандумів щодо співробітництва та обміну інформацією між ними.

КМУ

В процесі виконання

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині подальшої конкретизації загальних положень, які вже містилися в Законопроєкті № 9456, шляхом встановлення обов’язку прийняття рішень адміністративним органом у процедурі адміністративного (відомчого) оскарження з урахуванням дії принципу пропорційності щодо:

обсягу здійснюваної адміністративної процедури (повна, скорочена, з/без виклику сторін тощо).

КМУ

В процесі виконання

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині подальшої конкретизації загальних положень, які вже містилися в Законопроєкті № 9456, шляхом встановлення обов’язку прийняття рішень адміністративним органом у процедурі адміністративного (відомчого) оскарження з урахуванням дії принципу пропорційності щодо:

ресурсів (власних та/або скаржника), які задіються органом оскарження для перевірки та/або встановлення обставин скарги.

КМУ

В процесі виконання

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині подальшої конкретизації загальних положень, які вже містилися в Законопроєкті № 9456, шляхом встановлення обов’язку прийняття рішень адміністративним органом у процедурі адміністративного (відомчого) оскарження з урахуванням дії принципу пропорційності щодо:

заходів реагування, які застосовуються за результатами оскарження.

КМУ

В процесі виконання

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині закріплення нових положень щодо:

Застосування принципу пропорційності з урахуванням судової практики України, Європейського суду з прав людини та Європейського Суду Справедливості.

КМУ

В процесі виконання

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині закріплення нових положень щодо:

Можливості проведення процедури адміністративного оскарження в спрощеній (скороченій) формі без виклику сторін у разі, коли, з огляду на очевидність обставин справи, адміністративний орган має намір винести рішення на користь скаржника, а сторони не наполягають на повному розгляді.

КМУ

В процесі виконання

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині закріплення нових положень щодо:

Можливості надання адміністративним органом «публічного вибачення» у разі визнання незаконності оскаржуваних рішень (дій чи бездіяльності).

КМУ

В процесі виконання

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині збереження положень, які вже містилися в Законопроєкті № 9456 та передбачали:

Уніфікацію підходів до обчислення процесуальних строків у процедурі адміністративного оскарження (зокрема щодо: моменту початку їх перебігу, їх обчислення календарними або робочими днями, перенесення останнього дня строку, який припадає на вихідний, святковий або неробочий день).

КМУ

В процесі виконання

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині збереження положень, які вже містилися в Законопроєкті № 9456 та передбачали:

Встановлення строку подання скарги на рішення (адміністративний акт), який обчислюється залежно від дня його доведення до відома скаржника, а не від дня винесення рішення (із збереженням винятків, які стосуються випадків неотримання належним чином направленого рішення через недобросовісність або недбалість скаржника).

КМУ

В процесі виконання

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині збереження положень, які вже містилися в Законопроєкті № 9456 та передбачали:

Встановлення чітких стандартних строків подання та розгляду скарг (із збереженням можливості встановлення інших строків спеціальними законами в окремих сферах).

КМУ

В процесі виконання

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині подальшої конкретизації положень, які вже містилися в Законопроєкті № 9456, у частині:

 

Строку подання скарги на дії або бездіяльність суб’єктів владних повноважень:

1) Стосовно скарг на триваючі дії або бездіяльність – шляхом встановлення можливості подання скарги у будь-який момент протягом часу, коли дії або бездіяльність тривають;

2) Стосовно скарг на дії або бездіяльність, які завершені, – шляхом чіткого визначення строку подання скарги, що обчислюється залежно від дня завершення таких дій або бездіяльності (дня, коли скаржник дізнався або повинен був дізнатися про їх завершення).

КМУ

В процесі виконання

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині подальшої конкретизації положень, які вже містилися в Законопроєкті № 9456, у частині:

Визначення права органу оскарження поновити пропущений строк подання скарги за клопотанням скаржника за наявності поважних причин – шляхом:

1) Розширення запропонованого у Законопроєкті № 9456 індикативного невичерпного переліку таких поважних причин;

2) Визначення обов’язку органу оскарження зазначити про факт поновлення пропущеного строку подання скарги (якщо такий мав місце), підстави його поновлення та докази, якими підтверджуються ці підстави, у рішенні за результатами розгляду скарги або окремому процесуальному рішенні про поновлення строків.

 

КМУ

В процесі виконання

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині визначення права органу оскарження продовжити строк розгляду скарги – шляхом:

1) Визначення індикативного переліку підстав для продовження строку розгляду скарги (пов’язаних зі складністю скарги, значним об’ємом матеріалів та іншими факторами, які об’єктивно впливають на тривалість розгляду), а також встановлення граничного терміну можливого продовження та граничної кількості продовжень;

2) Запровадження обов’язку органу оскарження оприлюднювати у складі публічної статистики, яка стосується здійснення адміністративного оскарження, кількість та частку скарг, по яким строк розгляду було продовжено.

КМУ

В процесі виконання

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині подальшої конкретизації положень, які вже містилися в Законопроєкті № 9456, у частині:

Норм, які регулюють виконання рішень, прийнятих за наслідками оскарження – шляхом чіткого закріплення обов’язку органу оскарження у разі задоволення скарги (у тому числі за принципом «мовчазної згоди») невідкладно вчинити дії, спрямовані на відновлення порушених прав та законних інтересів скаржника (або надати іншому органу доручення щодо вчинення таких дій, із взяттям на контроль виконання такого доручення).

КМУ

В процесі виконання

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині закріплення нових положень, які встановлюватимуть:

Чіткий строк, протягом якого скарга перевіряється органом оскарження на наявність формальних недоліків, які перешкоджають її прийняттю до розгляду.

 

КМУ

В процесі виконання

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині закріплення нових положень, які встановлюватимуть:

Обов’язок органу оскарження, який виявив формальні недоліки скарги, що перешкоджають її прийняттю до розгляду, відкласти розгляд скарги та надати скаржникові розумний строк для усунення недоліків, лише після спливу якого та у разі неусунення недоліків скарга залишається без розгляду.

КМУ

В процесі виконання

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині закріплення нових положень, які встановлюватимуть:

Правило щодо задоволення скарг на рішення (адміністративні акти) за принципом «мовчазної згоди» у разі недоведення органом оскарження до відома скаржника жодного рішення у встановлений законом строк.

КМУ

В процесі виконання

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині збереження положень, які вже містилися в Законопроєкті № 9456 та передбачали:

Закріплення переліку допустимих засобів доказування у процедурі адміністративного оскарження, до яких належатимуть, зокрема, пояснення учасників і свідків, документи, речі, висновки або пояснення експертів, пояснення або консультації спеціалістів.

КМУ

В процесі виконання

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині збереження положень, які вже містилися в Законопроєкті № 9456 та передбачали:

Зобов’язання органів оскарження наводити належне обґрунтування у випадку зміни оцінки й висновків у подібних справах.

КМУ

В процесі виконання

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині подальшої конкретизації положень Законопроєкту № 9456, які містили перелік питань, які перевіряє орган оскарження в рамках адміністративного оскарження, а саме:

дотримання вимог матеріального права;

дотримання процедури (включаючи питання компетенції);

правильне і повне встановлення обставин справи на підставі належних і допустимих доказів.

КМУ

В процесі виконання

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині:

 

Закріплення нового положення в частині здійснення публікації прийнятих органами оскарження рішень (з дотриманням вимог конфіденційності) у форматі, що дозволить здійснювати їх інтелектуальний пошук.

КМУ

В процесі виконання

Затвердити нормативно-правовий акт (положення, порядок, методику тощо), який визначатиме порядок встановлення ключових показників ефективності, результативності та якості службової діяльності (KPI) органів виконавчої влади (їх структурних підрозділів, посадових осіб), до функцій яких належить розгляд скарг, поданих у порядку адміністративного оскарження, що передбачатиме:

Обов’язкове застосування KPI «рівень підтвердження судами рішень, прийнятих у процедурі адміністративного оскарження» (що розраховується як частка справ, вирішених на користь суб’єкта владних повноважень, від загальної кількості справ, розглянутих у судах після проходження процедури адміністративного оскарження; для рішень, які мають грошовий вимір – додатково розраховується частка у грошовому вимірі).

КМУ

В процесі виконання

Затвердити нормативно-правовий акт (положення, порядок, методику тощо), який визначатиме порядок встановлення ключових показників ефективності, результативності та якості службової діяльності (KPI) органів виконавчої влади (їх структурних підрозділів, посадових осіб), до функцій яких належить розгляд скарг, поданих у порядку адміністративного оскарження, що передбачатиме:

Встановлення оптимального звітного періоду для розрахунку даного показника залежно від навантаження на конкретний орган оскарження (чим більше навантаження –

тим коротший звітний період), наприклад:

менше 1000 скарг на рік – річний період,

більше 1000 скарг на рік – квартальний період.

КМУ

В процесі виконання

Затвердити нормативно-правовий акт (положення, порядок, методику тощо), який визначатиме порядок встановлення ключових показників ефективності, результативності та якості службової діяльності (KPI) органів виконавчої влади (їх структурних підрозділів, посадових осіб), до функцій яких належить розгляд скарг, поданих у порядку адміністративного оскарження, що передбачатиме:

Обов’язкове вимірювання та оновлення (із вказаною вище періодичністю) стану виконання вищевказаного KPI протягом не менш, як 3 років після закінчення звітного періоду, показники якого вимірюються.

КМУ

В процесі виконання

Затвердити нормативно-правовий акт (положення, порядок, методику тощо), який визначатиме порядок встановлення ключових показників ефективності, результативності та якості службової діяльності (KPI) органів виконавчої влади (їх структурних підрозділів, посадових осіб), до функцій яких належить розгляд скарг, поданих у порядку адміністративного оскарження, що передбачатиме:

Обов’язкове опублікування найбільш актуальних результатів вимірювання вищевказаного KPI на офіційному вебсайті суб’єкта владних повноважень та/або у інших загальнодоступних джерелах.

КМУ

В процесі виконання

Затвердити нормативно-правовий акт (положення, порядок, методику тощо), який визначатиме порядок встановлення ключових показників ефективності, результативності та якості службової діяльності (KPI) органів виконавчої влади (їх структурних підрозділів, посадових осіб), до функцій яких належить розгляд скарг, поданих у порядку адміністративного оскарження, що передбачатиме:

 

Рекомендоване застосування інших KPI, залежно від специфіки конкретної сфери, які можуть включати, серед іншого:

KPI, пов’язані зі своєчасністю розгляду скарг (середній строк розгляду скарги; частка своєчасно розглянутих скарг; частка скарг, щодо яких строк розгляду було продовжено тощо).

КМУ

В процесі виконання

Затвердити нормативно-правовий акт (положення, порядок, методику тощо), який визначатиме порядок встановлення ключових показників ефективності, результативності та якості службової діяльності (KPI) органів виконавчої влади (їх структурних підрозділів, посадових осіб), до функцій яких належить розгляд скарг, поданих у порядку адміністративного оскарження, що передбачатиме:

Рекомендоване застосування інших KPI, залежно від специфіки конкретної сфери, які можуть включати, серед іншого:

KPI, пов’язані із суб’єктивною задоволеністю учасників адміністративного оскарження, загальною якістю цього процесу та окремими його аспектами (згідно з результатами опитувань, які повинні проводитись серед усіх скаржників та забезпечувати учасникам опитувань належний рівень анонімності) тощо.

КМУ

В процесі виконання

Системний звіт «Контроль за контролерами: стан впровадження реформи контролюючих органів»

Забезпечити:-приведення органами контролю нормативно-правових актів у відповідність до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та постанови КМУ №752;-підготовку змін до законодавства, які б не дозволяли органам контролю вносити інформацію в ІАС ДНК та відповідно не дозволяли б провести таку перевірку для органів контролю, які не запровадили ризик-орієнтований підхід;-встановлення дисциплінарної відповідальності керівників органів контролю за невиконання вимог вищезазначеного Закону щодо запровадження ризик-орієнтованого підходу;-розробку чек-листа кожним органом контролю стосовно питань, які можуть перевірятись на планових перевірках.

КМУ

В процесі виконання

Системний звіт «Виклики та проблеми у сфері захисту та контролю за конкуренцією»

Методику розрахунку сум державної допомоги; та

КМУ
АМКУ

В процесі виконання
— коментарі: Проект документу, наразі, узгоджується з Енергетичним співтовариством, як це вимагається Законом "Про ринок електричної енергії".

Системний звіт «Проблемні питання регулювання зовнішньо-економічної діяльності в Україні»

Підготувати і прийняти Закон України про компенсацію збитків, завданих незаконними діями працівників митниці, щоб посилити роль адміністративного досудового врегулювання спорів і запобігти зловживанню повноваженнями.

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Планується виконання рекомендації в інший спосіб. Податковим та Бюджетним кодексами України визначено засади відшкодування шкоди заподіяної посадовими особами органів державної влади, в тому числі і митними органами Крім того, Мінфіном за участі народних депутатів, представників ДФС, бізнесу, експертного середовища і громадськості у 2017 році підготовлено проект Плану дій з реформування митниці, в якому, серед іншого встановлюється відповідальність посадових осіб, які прийняли неправомірні рішення чи допустили бездіяльність. РБО надано пропозиції Міністерству юстиції України до проєкту Кодексу України про адміністративні проступки, що розробляється Міністерством юстиції на виконання пункту 25 Плану законопроєктної роботи Верховної Ради України на 2020 рік, затвердженого Постановою ВРУ від 16 червня 2020 року № 689-IX.