Аналіз та прогнозування нормативних змін для бізнесу

Запровадити попередній ґрунтовний аналіз та прогнозування на підставі фактичних даних можливих негативних наслідків нормативних змін в усіх сферах для бізнесу. Необхідно зокрема розраховувати орієнтовну кількість підприємств, яких торкнуться зміни; грошові чи часові витрати бізнесу на врегулювання таких наслідків. Перевірка Державною регуляторною службою України на предмет відповідності принципам ризикоорієнтованості та пропорційності має бути не формальною, а заснованою на бізнес реаліях

На основі звіту:

Наступна рекомендація: Зменшення корупційних ризиків на митниці