Залучення можливостей для відновлення

Розширити можливості із використання бізнесом міжнародного потенціалу для відновлення країни, зокрема шляхом (1) розробки сприятливої нормативно-правової бази для залучення бізнесом іноземних фахівців з урахуванням міжнародних стандартів та європейських практик; (2) створення мережі підтримки, покликаної розширити присутність бізнесу за кордоном.

На основі звіту: