Оновлено 05.09.2023

Політика приватності

Я, скаржник/представник скаржника, (надалі – “Власник Персональних Даних”), надаю ГРОМАДСЬКІЙ СПІЛЦІ “ПІДТРИМКА ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ БІЗНЕС-ОМБУДСМЕНА” (надалі – “Установа”) свою однозначну згоду/дозвіл на:

Обробку Установою персональних даних Власника персональних даних (будь-якої інформації про Власника Персональних Даних або інформації, що стосується Власника персональних даних, у тому числі, але не обмежуючись, інформації щодо прізвища, власного імені, по батькові, паспортних даних, ідентифікаційного коду, дати, місця народження, громадянства, адреси проживання, адреси реєстрації, номерів контактних телефонів/факсів, адреси електронної пошти, а також даних про освіту, професію, місце працевлаштування, стаж роботи тощо (надалі – “Персональні дані”) з метою:

  • (a) здійснення Установою своєї діяльності згідно Меморандуму про взаєморозуміння щодо підтримання української антикорупційної ініціативи від 12 травня 2014 року, укладеного між Кабінетом Міністрів України, Європейським банком реконструкції та розвитку, Організацією економічного співробітництва та розвитку, Американською торгівельною палатою в Україні, Європейською Бізнес Асоціацією, Федерацією роботодавців України, Торгово-промисловою палатою України та Українським союзом промисловців і підприємців, а також згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 691 від 26.11.2014, у тому числі шляхом здійснення прямих контактів із Власником Персональних Даних за допомогою засобів зв’язку, та/або надання послуг Установою;
  • (b) надання третіми особами послуг Установі для виконання нею своїх функцій;
  • (c) захисту Установою своїх прав та інтересів;
  • (d) здійснення Установою прав і виконання обов’язків за іншими відносинами між Установою і Власником Персональних Даних;

Передачу (поширення), у т.ч. транскордонну, Установою Персональних даних третім особам, зміну, знищення Персональних даних або обмеження доступу до них, включення Персональних даних до бази Персональних даних Установою із метою зазначеною у вищевказаних пунктах “a”-“d” цієї згоди/дозволу і без необхідності надання Власнику Персональних Даних письмового повідомлення про здійснення зазначених дій.

Власник Персональних Даних надає свою згоду на обробку Персональних даних на термін, який є необхідним відповідно до мети обробки Персональних даних, передбаченої даною згодою/дозволом, однак у будьякому випадку до моменту припинення Установи та/або її правонаступників.

Дійсним Власник Персональних Даних підтверджує факт інформування його/її про включення Персональних даних до бази персональних даних Установи, факт ознайомлення Власника Персональних Даних у письмовій формі з правами Власника персональних даних, передбаченими Законом України “Про захист персональних даних” від 01.06.2010 року (надалі – “Закон”), метою обробки Персональних даних, інформацією щодо осіб, яким передаються Персональні дані, засвідчує, що склад та зміст Персональних даних є відповідним визначеній вище меті обробки Персональних даних.

Застереження: термін “обробка Персональних даних” визначається чинним законодавством, зокрема Законом, та означає будь-яку дію або сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних, які пов’язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей про фізичну особу, володільцем яких є Установа та/чи треті особи.

Щоб отримати додаткову інформацію, звертайтесь:

Business_Ombudsman_Council Телеграм-чат
info@boi.org.ua Електронна пошта
pr@boi.org.ua (з питань взаємодії з медіа)