You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Рада бізнес-омбудсмена надає рекомендації державним органам як на основі окремих кейсів, так і відповідно до опублікованих системних звітів. У даному розділі ми зібрали інформацію по статусу виконання лише системних рекомендацій.

Назва звіту
Надані рекомендації
Статус виконання

Системний звіт «Підключення до електропостачання»

Можливість подання заявки на приєднання в електронному вигляді.

НКРЕКП

Виконано
— коментарі: Відповідно до пункту 4.4.1 Кодексу систем розподілу заява про приєднання разом із копіями доданих до неї документів подається Замовником особисто або надсилається поштовим рекомендованим відправленням, або може бути подана в електронному вигляді через офіційний веб-сайт ОСР (оператора системи розподілу/обленерго) у мережі Інтернет із застосуванням електронного цифрового підпису в установленому законодавством порядку або за допомогою інших електронних сервісів, запропонованих ОСР.

Спрощення вимог до документації, що додається до заяви про приєднання щодо місця розташування електроустановки замовника без необхідності додавати детальне викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 із зазначенням місця розташування електроустановки, земельної ділянки або прогнозованої точки приєднання.

НКРЕКП

Виконано
— коментарі: Відповідно до пункту 4.4.2 глави 4.4 Кодексу систем розподілу до заяви про приєднання додаються тільки загальне «викопіювання з топографо-геодезичного плану або плану забудови з зазначенням місця розташування земельної ділянки» - але ТІЛЬКИ «у разі відсутності кадастрового номеру в свідоцтві про право власності на земельну ділянку». Також у випадку приєднання новозбудованого об’єкта вперше до ОСР, відповідний замовник має надати ситуаційний план та викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000. Водночас, у випадку зміни технічних параметрів (збільшення договірної потужності, зміни схеми приєднання та ін.) ситуаційний план та викопіювання з топографо-геодезичного плану не обов’язкові.

Розширення способів підтвердження замовником юридичних прав на свій об’єкт або на відповідну земельну ділянку на підставі витягу з Реєстру речових прав на нерухоме майно, отриманого в кабінеті електронних сервісів.

НКРЕКП

Виконано
— коментарі: Відповідно до пункту 4.4.2 глави 4.4 Кодексу систем розподілу до заяви про приєднання додаються, в тому числі копія документа, який підтверджує право власності чи користування цим об’єктом, або копія витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно або, за відсутності об’єкта, копія документа, який підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою або копія витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Перехід на фіксований тариф на приєднання (коли порядок розрахунку залежить від величини потужності, заявленої для приєднання), що дозволить перекласти обов’язки із виготовлення проектної документації на енергопостачальну організацію й, у свою чергу, повністю позбавить замовника від необхідності отримувати технічні умови приєднання.

НКРЕКП

Виконано
— коментарі: 18 грудня 2018 року НКРЕКП своєю Постановою № 1965 затвердила Методику (порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та систем розподілу.

Виготовлення проектної документації електропередавальною організацією без необхідності видачі замовнику технічних умов.

НКРЕКП

Виконано
— коментарі: Згідно з пунктом 4.6.2 Кодексу систем розподілу у разі стандартного та нестандартного приєднання «під ключ» розроблення проектно-кошторисної документації на електроустановки зовнішнього електрозабезпечення здійснюється ОСР (та включає ввідний пристрій з комутаційним апаратом (ввідним)). Водночас, технічні умови містять вимоги до інженерного забезпечення в мережах замовника та відповідно проектування та будівництво покладається на Замовника; технічне завдання містить вимоги до інженерного забезпечення в мережах ОСР і відповідно їх проектування та будівництво здійснюється ОСР.

Спрощення процедури погодження проектної документації електропередавальною організацією з третіми особами через встановлення фіксованих термінів для її погодження (які обчислюватимуться у залежності від потужності, заявленої для приєднання) та запровадження механізму «мовчазної згоди», включно із відповідальністю електропередавальної організації за порушення таких термінів (у відсотковому відношенні від загальної вартості послуги з приєднання, що відшкодовується замовнику).

НКРЕКП

Виконано
— коментарі: Згідно з пунктом/пунктами 4.2.4, 4.3.3, 4.5.6 Кодексу систем розподілу: строки на підготовку та видачу електропередавальною організацією проекту договору про приєднання та підписаних технічних умов, які є невід'ємною частиною договору про приєднання (не пізніше 10 робочих днів від дня подання заяви замовника про приєднання електроустановки та 20 робочих днів у разі необхідності їх погодження); граничні строки надання послуги зі стандартного приєднання для електроустановок першого-третього ступенів потужності (20-30 календарних днів від дати оплати замовником електропередавальній організації вартості приєднання відповідно до договору про приєднання); граничні строки надання послуги з приєднання ("під ключ"), яке не є стандартним (120-350 календарних днів).В договорах про приєднання що є невід’ємними додатками № 1 та № 3 до Кодексу систем розподілу розділом 5 передбачена відповідальність ОСР у випадку порушення ОСР своїх зобов’язань за договором про приєднання до електричних мереж.

Підключення електроустановки замовника до електричних мереж на підставі договору (без необхідності подання окремої заяви).

НКРЕКП

Рекомендація більше не є актуальною
— коментарі: Новий ринок передбачає, що користуватись електричною енергією можливо за наявності двох договорів, а саме, договору з розподілу електричної енергії між постачальником та Оператором системи розподілу (ОСР) та договору про постачання електричної енергії між постачальником та Користувачем. Оскільки підключення буде здійснювати ОСР, йому необхідно знати про наявність договору про постачання електричної енергії між постачальником та споживачем (бізнесом).

Зміна визначення моменту підписання сторонами договору на постачання в залежності від того, яка з подій відбулась раніше: введення в експлуатацію електроустановок або введення обєкта в експлуатацію

НКРЕКП

Рекомендація більше не є актуальною
— коментарі: З огляду на правила розмежування, власник інженерних мереж (обленерго) не обов’язково може бути «енергопостачальною організацією».

Оптимізація критеріїв і термінів проведення тендерних процедур для субєктів природних монополій завдяки ширшому використанню рамкових договорів.

НКРЕКП

В процесі виконання
— коментарі: 22 січня 2019 року Рада отримала відповідь від Міністерства економіки, зі змісту якої випливає, що на виконання статті 13 Закону «Про публічні закупівлі», - відповідно до якої особливості укладення і виконання рамкових угод визначаються Уповноваженим органом, - Міністерством економіки затверджено наказ №1372 від 15 вересня 2017 року «Про затвердження Порядку укладання і виконання рамкових угод». Також Рада отримала запевнення, що адміністратором електронної системи закупівель здійснено технічну реалізацію функціоналу, який дозволяє замовникам оголошувати закупівлі за рамковими угодами відповідно до зазначеного вище Порядку.