Опублікувати Єдиний офіційний перелік товарів, які підлягають експортному контролю, на офіційному ве…

Опублікувати Єдиний офіційний перелік товарів, які підлягають експортному контролю, на офіційному веб-сайті Держекспортконтроль. Держекспортконтроль має забезпечувати регулярну актуалізацію списку.

На основі звіту:

Держорган:

Держекспортконтроль, Мінекономіки,

Статус:

Виконано

— коментарі: У 2017 році, Держекспортконтролем гармонізовано усі зміни до списків товарів подвійного використання в Єдиний список, який за своєю структурою відповідає Єдиному списку товарів подвійного використання Європейського Союзу, наведеному у додатку 1 до Регламенту Ради ЄС № 428/2009, що встановлює режим Співтовариства з контролю за експортом, передачею, брокерською діяльністю та транзитом товарів подвійного використання. Зазначений Список опубліковано на офіційному веб-сайті Держекспортконтролю.

Детальніше Згорнути

Наступна рекомендація: Держекспортконтроль має дотримуватися нормативних строків проведення державної експертизи і розгляду...