Спрощення процедури погодження проектної документації електропередавальною організацією з третіми ос…

Спрощення процедури погодження проектної документації електропередавальною організацією з третіми особами через встановлення фіксованих термінів для її погодження (які обчислюватимуться у залежності від потужності, заявленої для приєднання) та запровадження механізму «мовчазної згоди», включно із відповідальністю електропередавальної організації за порушення таких термінів (у відсотковому відношенні від загальної вартості послуги з приєднання, що відшкодовується замовнику).

На основі звіту:

Держорган:

НКРЕКП,

Статус:

Виконано

— коментарі: Згідно з пунктом/пунктами 4.2.4, 4.3.3, 4.5.6 Кодексу систем розподілу: строки на підготовку та видачу електропередавальною організацією проекту договору про приєднання та підписаних технічних умов, які є невід'ємною частиною договору про приєднання (не пізніше 10 робочих днів від дня подання заяви замовника про приєднання електроустановки та 20 робочих днів у разі необхідності їх погодження); граничні строки надання послуги зі стандартного приєднання для електроустановок першого-третього ступенів потужності (20-30 календарних днів від дати оплати замовником електропередавальній організації вартості приєднання відповідно до договору про приєднання); граничні строки надання послуги з приєднання ("під ключ"), яке не є стандартним (120-350 календарних днів).В договорах про приєднання що є невід’ємними додатками № 1 та № 3 до Кодексу систем розподілу розділом 5 передбачена відповідальність ОСР у випадку порушення ОСР своїх зобов’язань за договором про приєднання до електричних мереж.

Детальніше Згорнути

Наступна рекомендація: Удосконалення практики відведення земельних ділянок для будівництва і введення в експлуатацію електр...