Забезпечити на своєму веб-сайті систематизацію (сортування) наборів оприлюднюваних даних за предмето…

Забезпечити на своєму веб-сайті систематизацію (сортування) наборів оприлюднюваних даних за предметом, ключовими словами, популярністю наборів серед користувачів, тощо, а також можливість здійсненння «розумного» пошуку серед наборів даних. Усі дані необхідно оприлюднювати у єдиному форматі; Забезпечити оприлюднення повних даних про результати контрольно-перевірочної роботи, тобто на додачу до уже оприлюднюваних даних щодо перевірок, результати яких узгоджено, також оприлюднювати дані щодо перевірок, результати яких не узгоджено. Забезпечити можливість сортування даних по департаментах, щоб користувачі отримали можливість ознайомитися із даними по окремих видах перевірок; Забезпечити оприлюднення вичерпних даних про результати адміністративного оскарження, зокрема, додати інформацію про суми донарахування за усіма видами ППР, а також інформацію про ППР (кількість та суми донарахувань) у розрізі регіонів; Здійснити упорядкування оприлюднюваних даних про результати судового оскарження у формат, який дозволятиме ефективно опрацьовувати такі дані. Доповнити дані інформацією про основні категорії справ, які розглядаються, а також про проходження справами різних судових інстанцій; Забезпечити регулярне оприлюднення наступних даних про результати роботи СЕА ПДВ та СМКОР (1) Щодо СЕА ПДВ: – Інформація про розмір реєстраційного ліміту, заблокованого у СЕА ПДВ (шляхом арешту чи в інший спосіб); – Інформація про розмір реєстраційного ліміту, який було списано (обнулено) у СЕА ПДВ (у розрізі причин) (2) Щодо реєстрації податкових накладних та розрахунків коригувань (ПН/РК): – Кількість ПН/РК, поданих на реєстрацію в ЄРПН, суми по відповідних ПН/РК, кількість платників ПДВ, які їх подали на реєстрацію; – Кількість ПН/РК, реєстрація яких зупинена, суми по відповідних ПН/РК, кількість платників ПДВ, яким зупинено реєстрацію ПН/РК (у т.ч. – у розрізі пунктів критеріїв ризиковості, на підставі яких здійснено зупинення); – Кількість ПН/РК, по яких прийнято рішення комісією з питань зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН про реєстрацію ПН/РК, суми по відповідних ПН/РК, кількість платників по яким приймались такі рішення. Дані необхідно наводити у розрізі комісій регіонального та центрального рівнів. – Кількість ПН/РК, по яких прийнято рішення комісією з питань зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН про відмову у реєстрації ПН/РК, суми по відповідних ПН/РК, кількість платників по яким приймались такі рішення. Дані необхідно наводити у розрізі комісій регіонального центрального рівнів. – Кількість ПН/РК, які зареєстровано за рішенням суду, суми по відповідних ПН/РК, кількість платників та кількість судових рішень, у т.ч., з них:  зареєстровано у ЄРПН (кількість ПН/РК, сума, кількість платників, кількість судових рішень);  не зареєстровано у ЄРПН (кількість ПН/РК, сума, кількість платників, кількість судових рішень) (з розбивкою у розрізі причин, з яких не зареєстровані). – Кількість ПН/РК, у реєстрації яких судом було відмовлено, суми по відповідних ПН/РК, кількість платників, кількість судових рішень (3) Щодо включення платників податків до переліку ризикових: – Кількість платників податків, по яких залишаються чинними (у т.ч. було прийнято нових у звітному періоді) рішення про відповідність їх критеріям ризиковості (у розрізі комісій регіонального рівня, звітних періодів) – Кількість платників податків, по яких прийнято рішення про невідповідність їх критеріям ризиковості (у розрізі комісій регіонального рівня, періодів) (у т.ч. – за рішеннями судів) (4) Щодо врахування таблиць даних платників податків: – Кількість врахованих таблиць даних платників податків та платників податків, яким враховані такі таблиці (у розрізі комісій регіонального рівня, звітних періодів, кодів УКТ ЗЕД / ДКПП на вході та виході) (5) Кількість неврахованих таблиць даних платників податків та платників податків, яким не враховані такі таблиці (у розрізі комісій регіонального рівня, звітних періодів, кодів УКТ ЗЕД / ДКПП на вході та виході).

На основі звіту:

Держорган:

ДПС,

Статус:

В процесі виконання

— коментарі: На думку Мінфіну та ДПС, відсутня необхідність оприлюднення будь-яких додаткових даних на веб-сайті ДПС, оскільки усі такі дані доступні громадськості через інструмент доступу до публічної інформації.

Детальніше Згорнути

Наступна рекомендація: Встановити спеціальний порядок подання і розгляду органами ДПС звернень платників податків щодо кори...