Відмовитись від практики роз’яснення важливих питань, які стосуються дійсно спірних питань у застосу…

Відмовитись від практики роз’яснення важливих питань, які стосуються дійсно спірних питань у застосуванні податкового законодавства, шляхом оприлюднення запитань та відповідей у ЗІР. Запитання-відповіді у ЗІР (який є інформаційно-довідковим ресурсом, не призначеним для продукування власних правових позицій) мають стосуватися виключно безспірних питань, або тих, з яких вже видано УзПК, або таких, з яких сформувалася усталена та однозначна практика Верховного Суду. З приводу інших спірних питань – слід ініціювати видачу УзПК.

На основі звіту:

Держорган:

ДПС,

Статус:

В процесі виконання

— коментарі: В ході обговорення з Мінфіном та ДПС у грудні 2020 р. з боку ДПС отримані коментарі, виходячи з яких ДПС не бачить необхідності змінювати свою практику щодо публікації запитань-відповідей у ЗІР, мотивуючи таку точку зору тим, що ця практика є проявом прозорості та сервісності з боку податкових органів, сприяє передбачуваності дій податкових органів для платників, а також запобігає неоднаковій та суперечливій практиці у діяльності територіальних податкових органів.

Детальніше Згорнути

Наступна рекомендація: Забезпечити на своєму веб-сайті систематизацію (сортування) наборів оприлюднюваних даних за предмето...