11151

Затвердити оновлений склад Експертної ради зі збереженням того співвідношення представників державни…

Затвердити оновлений склад Експертної ради зі збереженням того співвідношення представників державних органів, бізнес-асоціацій та експертного середовища, який наявний у теперішньому складі. Призначити на одну з адміністративних посад у Експертній раді (одного з заступників голови тощо) особу, для якої організація роботи Експертної ради належатиме до числа основних посадових обов’язків і яка матиме достатні повноваження для організації її ефективної роботи.
Провести інвентаризацію питань, які потребують видачі УзПК (на основі пропозицій, які надходили від членів Експертної ради та інформації з інших джерел про актуальні проблеми у сфері оподаткування), за наслідком якої скласти та довести до відома членів Експертної ради план роботи Мінфіну з видачі УзПК. Такий план має містити, серед іншого, перелік всіх проєктів УзПК (тем для УзПК), які Мінфін планує опрацювати, із встановленням їхньої пріоритетності (при визначенні якої має враховуватись думка членів Експертної Ради), черговості розгляду та строків розгляду. Такий план у подальшому має регулярно оновлюватись або змінюватись новим планом на наступний період (наприклад, квартал або півріччя).
Збільшити частоту засідань Експертної Ради, довівши її, як мінімум, до показника, визначеного пунктом 11 Положення про Експертну раду з питань підготовки узагальнюючих податкових консультацій при Міністерстві фінансів України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20 листопада 2017 року № 948 (“Засідання Експертної Ради проводяться за потреби, але не рідше одного разу на квартал”).
Збільшити кількість проєктів УзПК, які обговорюються та ставляться на голосування на кожному засіданні Експертної ради, як мінімум до 5.
Більш широко застосовувати практику заочного опрацювання проєктів УзПК шляхом обміну правками та коментарями та проведення голосування у електронній формі у проміжку часу між засіданнями Експертної ради.

На основі звіту:

Держорган:

Мінфін,

Статус:

Виконано

— коментарі: Експертна рада, оновлений склад якої затвердили 23 червня 2020 року, відновила повноцінну роботу та за останній квартал (жовтень-грудень 2020 р.) провела 4 засідання. 5 січня 2021 року Мінфін затвердив першу УзПК щодо окремих питань оподаткування ПДВ операцій з постачання програмної продукції. Це перша податкова консультація, видана після перерви в півтора роки. 12 січня 2021 року Експертна Рада провела позачергове засідання та проголосувала за другу УзПК, яка наразі очікує затвердження та оприлюднення Мінфіном. На 26 січня 2021 року призначено нове засідання, на якому може бути схвалена третя УзПК.

Детальніше Згорнути

Наступна рекомендація: Відмовитись від практики роз’яснення важливих питань, які стосуються дійсно спірних питань у застосу...