06.05.2016

Algirdas Semeta: interview – 21.03.2016 (segodnya.ua)

The article is available in the language of the original:
http://www.segodnya.ua/print/economics/enews/intervyu-s-biznes-ombudsmenom-algirdasom-shemetoy-finansovyy-effekt-nashey-raboty-s-biznesom-uzhe-sostavil-3-mlrd-grn-700829.html

Next case: Business Ombudsman Council summarized the results of the first year of operations in Ukraine (business.ua)