Розглянути можливість запровадження критеріїв для участі в програмах пільгового кредитування відпові…

Розглянути можливість запровадження критеріїв для участі в програмах пільгового кредитування відповідно до пріоритетних завдань державної політики, наприклад:

– на допомогу в адаптації до відповідних стандартів ЄС;

– підприємствам/проектам, заснованим співробітниками, що потрапили під скорочення протягом останнього року;

– підприємствам, що зареєстровані в регіонах з високим рівнем безробіття та/або низькою економічною активністю (так звані «депресивні регіони»).

На основі звіту:

Держорган:

Мінекономіки,

Статус:

В процесі виконання

Детальніше Згорнути

Наступна рекомендація: Мінекономіки сприяти подальшому нарощенню інституційного потенціалу Офісу розвитку МСП