12732

Забезпечити:-приведення органами контролю нормативно-правових актів у відповідність до Закону Україн…

Забезпечити:-приведення органами контролю нормативно-правових актів у відповідність до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та постанови КМУ №752;-підготовку змін до законодавства, які б не дозволяли органам контролю вносити інформацію в ІАС ДНК та відповідно не дозволяли б провести таку перевірку для органів контролю, які не запровадили ризик-орієнтований підхід;-встановлення дисциплінарної відповідальності керівників органів контролю за невиконання вимог вищезазначеного Закону щодо запровадження ризик-орієнтованого підходу;-розробку чек-листа кожним органом контролю стосовно питань, які можуть перевірятись на планових перевірках.

На основі звіту:

Держорган:

КМУ,

Статус:

В процесі виконання

Детальніше Згорнути

Наступна рекомендація: Продовжити здійснення моніторингу стану приведення органами контролю нормативно-правових актів у від...