Розробити проект урядового законопроекту, який би передбачав внесення наступних змін до Митного Коде…

Розробити проект урядового законопроекту, який би передбачав внесення наступних змін до Митного Кодексу України:
1.1. Частину 7 статті 55 Митного кодексу України доповнити положенням, яке б передбачало, що загальне правило про те, що строк дії гарантій, виданих декларантами відповідно до розділу X МКУ « … не може перевищувати 90 календарних днів з дня випуску товарів» не застосовується до фінансових гарантій, що надаються у вигляді документа.
1.2. Статтю 312 Митного кодексу України доповнити нормою про те, що строк дії фінансової гарантії, наданої у вигляді документа, не може перевищувати 365 календарних днів з дня випуску товарів за умови, що протягом 120 календарних днів з моменту прийняття рішення про коригування митної вартості декларант заявить органу доходів і зборів про свою незгоду з таким рішенням.
1.3. Внести зміни до статті 314 Митного кодексу України з метою гармонізації критеріїв для осіб, що мають право надавати фінансові гарантії сплати митних платежів, з існуючою європейською практикою (зокрема, з огляду на положення статті 27 та статті 28 Конвенції про спільну транзитну процедуру ЄС/ЄАВТ).

На основі звіту:

Держорган:

Мінфін,

Статус:

В процесі виконання

Детальніше Згорнути

Наступна рекомендація: Внести зміни до Порядку повернення авансових платежів (передоплати) та помилково та/або надміру спла...