11628

Підхід, який вкорінився в усталену судову практику і згідно з яким незначні помилки в первинних доку…

Підхід, який вкорінився в усталену судову практику і згідно з яким незначні помилки в первинних документах не можуть бути використані в якості підстави для донарахування податкових зобов’язань, накладення на платника податків штрафів та пені, має бути відображений в Податковому кодексі і застосовуватись на практиці.

На основі звіту:

Держорган:

Мінфін,

Статус:

В процесі виконання

— коментарі: Верховний Суд у своїх рішеннях відмічає, що факти наявності помилок у оформлених первинних документах або відсутності окремих з них самі по собі не можуть бути підставою для висновків про відсутність господарської операції, якщо з інших даних вбачається та іншими доказами підтверджується реальність її здійснення. Виконання зазначеної рекомендації потребує підготовки спеціального роз’яснення ДФС із конкретними прикладами таких помилок.

Детальніше Згорнути

Наступна рекомендація: Проведення позапланових податкових перевірок повинно ґрунтуватися на системному підході, в основу як...