30.07.2020

Адміністрування податків: Рада бізнес-омбудсмена готує нові рекомендації держорганам

Рада бізнес-омбудсмена підготувала вже 15 системних звітів з рекомендаціями держорганам щодо їх вирішення. Кожен з них був присвячений унікальній темі, але цього разу Рада вперше повертається до питання, яке раніше вже висвітлювала – адміністрування податків. Чому ви вирішили повернутися до цієї теми?
Майже 5 років минуло з жовтня 2015 року, коли був оприлюднений Системний звіт Ради «Проблеми адміністрування податків для бізнесу в Україні». На час, коли публікувався згаданий системний звіт, Рада ще тільки розпочинала діяльність, встигнувши отримати 448 скарг від бізнесу, з яких 147 (32,8%) стосувалися податкових питань.
З того часу було пройдено довгий шлях. На кінець червня 2020 року кількість скарг, одержаних Радою, сягнула 7375, а частка серед них податкових питань зросла до 57,5% (4241 скарга). Ці числа красномовно свідчать про актуальність податкових питань для українського бізнесу, яка з роками лише зростає.
Який обсяг нового системного звіту Ради?
Ми поставили перед собою амбітне завдання охопити найбільш «болючі» для бізнесу податкові питання, з якими стикались у практиці за ці роки. Так, насамперед Рада зупинилась на специфічних проблемних аспектах адміністрування наступних чотирьох податків, які сплачує бізнес в Україні: податок на додану вартість (ПДВ), єдиний соціальний внесок (ЄСВ), єдиний податок та податок на прибуток підприємств.
У контексті ПДВ Рада насамперед приділила увагу проблемам, які виникають у бізнесу в процесі функціонування новітніх інструментів його адміністрування – Єдиного реєстру податкових накладних (ЄРПН), Системи електронного адміністрування (СЕА) та Системи моніторингу критеріїв оцінки ризиків (СМКОР). Не оминула Рада увагою і «традиційні» для цього податку проблеми – прискіпливе дослідження повноти декларування та сплати ПДВ в ході податкових перевірок та затримки із його бюджетним відшкодуванням.
Що ви рекомендували?
Комплекс рекомендацій Ради, які стосуються адміністрування ПДВ, є широким, та включає як пропозиції щодо розроблення відповідних змін до законодавства (наприклад, забезпечення більш чіткого нормативного визначення критеріїв ризиковості платників податків), так і рекомендації щодо вдосконалення практики діяльності податкових органів (зокрема, забезпечення виконання судових рішень щодо реєстрації податкових накладних у ЄРПН у розумні строки).
Які проблеми бізнесу були пов’язані з єдиним соціальним внеском?
Аналізуючи тематику скарг, пов’язаних із ЄСВ, Рада проаналізувала «болюче», починаючи з 2017-го року питання нарахування єдиного внеску «сплячим» (таким, що не ведуть діяльності) підприємцям. Далі Рада висвітлила кілька проблем, пов’язаних із застосуванням пільг з ЄСВ. Так, у звіті розглянуто питання неможливості відкликання помилково поданої звітності, зокрема й тими платниками, для яких сплата ЄСВ взагалі не є обов’язковою (пенсіонерами та особами з інвалідністю). Надані рекомендації щодо подолання досить хаотичної ситуації, яка склалася довкола застосування пільг з ЄСВ бізнесом, зареєстрованим у зоні АТО. Наприкінці проаналізовані проблеми, пов’язані з системою обліку недоїмки з ЄСВ.
Серед ключових рекомендацій Ради – змінити правовий статус вимоги про сплату боргу (недоїмки) з єдиного внеску, перетворивши її з «листа-нагадування» на повноцінний адміністративний акт (аналог податкового повідомлення-рішення).
Для малого бізнесу в Україні вкрай важливу роль відіграє спрощена система оподаткування. На основі аналізу звернень бізнесу, що ви пропонуєте змінити та покращити?
Рада проаналізувала проблемний аспект визначення та застосування ставок цього місцевого податку (які можуть варіюватись у певних межах на розсуд органів місцевого самоврядування). Крім того, Рада підняла цілий пласт питань, пов’язаних із тим, що незначні порушення з боку бізнесу часто можуть призводити до втрати бізнесом права перебувати на спрощеній системі оподаткування та, на додаток, загрожують вкрай суворою відповідальністю.
В числі рекомендацій, які надані Радою – внести зміни до законодавства, щоб унеможливити позбавлення бізнесу статусу платника єдиного податку через незначні помилки, такі як неточне зазначення у відповідних реєстрах класифікаційних кодів видів економічної діяльності.
Стосовно податку на прибуток – з якими проблемами підприємці зверталися найчастіше?
Ми вибірково зупинились на кількох проблемних аспектах, з якими бізнес часто звертається до Ради: (i) практика невизнання податковими органами витрат, які «не мають ділової мети»; (ii) спірні питання, пов’язані із обчисленням авансових внесків з цього податку; та (iii) суперечки, що виникають при відображенні в обліку деяких поширених видів фінансових операцій, які здійснюються всередині груп компаній (як-то виникнення курсових різниць за валютною позикою від материнської компанії або переведення боргу за позикою у власний капітал).
Рада має намір спонукати відповідні органи видати низку роз’яснень зі спірних питань.
Адміністративне оскарження рішень податкових органів – також досить поширений предмет звернень до Ради. Що ви рекомендували з цього приводу?
Не заглиблюючись повторно у загальні питання, які були охоплені у минулорічному спеціалізованому системному звіті, Рада зупинилась на низці специфічних саме для податкової сфери аспектах. При цьому увагу приділили як процедурі розгляду заперечень на акти перевірок, так і власне адміністративному оскарженню рішень податкових органів у ДПС України.
Рада надала низку рекомендацій, як може бути вдосконалена процедура адміністративного оскарження (більш широке впровадження розгляду скарг у режимі теле- або відеоконференцій; публікація рішень, прийнятих в межах процедури оскарження – лише деякі з таких рекомендацій).
Принагідно звертаю увагу на те, що у завершальних розділах документу ми пропонуємо інтенсифікувати роботу Експертної ради з видачі УзПК при Мінфіні, оприлюднювати більш якісну статистику про результати розгляду податкових спорів у судах та більше даних про функціонування СМКОР, вдосконалити механізм внесення коригувань у ІКП.
Текстовий варіант системного звіту Ради бізнес-омбудсмена «Адміністрування податків, які сплачує бізнес» можна знайти на сайті Ради у розділі «Звіти».
Щоб тримати в фокусі важливі для вашого бізнесу зміни, замовляйте тестовий доступ до рішення LIGA360. Моніторинг змін законодавства, судових рішень, контроль змін в діяльності партнерів і конкурентів, налаштування персональної стрічки новин з джерел, яким довіряєте ви та ще 10 інструментів для командного управління ризиками і можливостями під час кризи.
Читайте оригінал публікації тут.

Наступний кейс З якими проблемами підприємці йдуть до омбудсмена