01.03.2019

Розпочався прийом заявок на посаду бізнес-омбудсмена в Україні

Update: Вакансія закрита

Відбіркова комісія, призначена Наглядовою радою Ради бізнес-омбудсмена 15 лютого 2019 року, пропонує потенційним кандидатам подати заявки на посаду бізнес-омбудсмена в Україні.

ОПИС ПОСАДИ            

Розділ 1 – Ключові деталі

Назва посади:    Бізнес-омбудсмен
Організація:    Рада бізнес-омбудсмена в Україні
Строк дії контракту:     2 роки
Володіння мовами:   Англійська
Місце:   Київ, Україна
Кінцева дата прийому заявок:    15 березня 2019 р.

Розділ 2 – Мета діяльності

Бізнес-омбудсмен розслідує скарги стосовно корупційних дій та інших порушень законних інтересів бізнесу внаслідок дій або бездіяльності (у тому числі рішень) центральних і місцевих органів влади, державних підприємств, а також їх посадових осіб.

Розділ 3 – Базова інформація

12 травня 2014 р. Уряд України підписав Меморандум про взаєморозуміння (МВ) з ЄБРР, ОЕСР та п’ятьма українськими бізнес-асоціаціями. Сторони МВ домовилися створити Раду бізнес-омбудсмена (РБО), основною метою якої є боротьба з системною корупцією та неправомірними діями державних органів відносно бізнесу в Україні, які завдають значної шкоди інвестиційному клімату та економіці країни в цілому. 26 листопада 2014 р. Кабінет Міністрів прийняв постанову про Раду бізнес-омбудсмена, що утворила законодавчу основу для функціонування РБО на початковому етапі.  
Рада бізнес-омбудсмена включає у себе бізнес-омбудсмена, двох його заступників та інших працівників, яких Рада може наймати по мірі необхідності згідно з чинними нормативно-правовими актами. Наразі до складу Ради входить 35 осіб: спеціалісти з переважно західною освітою та практичним досвідом у таких сферах, як юриспруденція, стратегічний менеджмент, економіка, аудит та управління ризиками. РБО очолює бізнес-омбудсмен.  

Розділ 4 – Підзвітність та обов’язки

Посадові обов’язки бізнес-омбудсмена включають у себе наступне (але не обов’язково обмежуються лише цим): 
(1)    очолювати РБО та визначати стратегію її діяльності згідно з чинним законодавством, МВ, Положенням про РБО (а також законом про РБО після його прийняття), а також Регламентом  РБО; 
(2)    приймати рішення щодо прийняття скарг до розгляду згідно з Регламентом РБО;
(3)    приймати рішення щодо задач, які РБО має виконувати згідно з Положенням про РБО та Регламентом РБО;  
(4)    представляти РБО у відносинах з Наглядовою радою РБО та усіма іншими третіми сторонами; 
(5)    звітувати перед Наглядовою радою РБО про діяльність РБО;
(6)    приймати рішення щодо залучення експертів, вчених та інших спеціалістів для виконання задач, які стоять перед РБО; 
(7)    контролювати діяльність заступників бізнес-омбудсмена та Секретаріату РБО; та
(8)    здійснювати інші повноваження та виконувати інші обов’язки, визначені у Регламенті РБО, або які може визначити Наглядова рада РБО.  

Розділ 5 – Знання, навички, досвід і кваліфікація 

•    Кандидат повинен мати знання, здатності та досвід, необхідні для виконання обов’язків на цій посаді: ступінь магістра економіки або права, глибоке знання економічних, соціальних і політичних проблем України та відповідний професійний досвід.
•    Кандидат повинен мати високу особисту та професійну доброчесність і сприйматися відповідно українською бізнес-спільнотою.
•    Доведена здатність ефективно працювати з політичними та громадськими лідерами найвищих рівнів, а також представниками донорської та дипломатичної спільноти.
•    Досвід і доведені навички лідерства в управлінні людьми і командами.
•    Відмінне володіння письмовою та усною англійською мовою.
•    Здатність працювати в умовах дедлайнів і часового тиску. 
•    Відмінне розуміння відповідних систем і процесів.

Розділ 6 – Обмеження

•    Кандидат не може обіймати жодні посади або вести жодну діяльність, які вступають або можуть сприйматися, як такі, що вступають, у конфлікт з виконанням обов’язків на посаді бізнес-омбудсмена.
•    Кандидат не має права обіймати в Україні жодну вибірну посаду або посаду в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, виконувати будь-яку оплачувану чи неоплачувану працю в таких органах або суб’єктах господарювання, що належать до сфери управління органів державної влади або органів місцевого самоврядування, а також будь-яких інших суб’єктах господарювання, що провадять підприємницьку діяльність, крім дорадчої діяльності як консультанта на громадських засадах, пов’язаної з їх основною діяльністю.
•    Кандидат не може бути членом жодної політичної партії в Україні або вести діяльність, що вступає в конфлікт з принципом неупередженого виконання обов’язків бізнес-омбудсмена.
•    Кандидат не може брати фінансової або іншої інвестиційної участі в підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності, які створені або провадять підприємницьку діяльність на території України. 
•    На посаду бізнес-омбудсмена не можуть бути обрані особи, визнані судом недієздатними або цивільна дієздатність яких обмежена, а також особи з судимістю за вчинені злочини, у тому числі за кордоном, яка не була погашена згідно з встановленою процедурою.
•    На посаду бізнес-омбудсмена не можуть призначатися особи, які є або протягом останніх трьох років були державними службовцями в Україні або обіймали в Україні будь-які посади у центральних або місцевих органах влади чи суб’єктах господарювання, які знаходяться у сфері управління центральних або місцевих органів влади. 

Будь ласка, надсилайте ваші резюме на електронну адресу: cv@boi.org.ua
 

 

Наступна новина: Розпочинаємо дослідження стосовно механізму адміністративного оскарження