20.11.2015

Врегулювання питань експорту товарів подвійного призначення

Об’єкт скарги: Державна служба експортного контролю України (ДСЕКУ)

Суть скарги: 21 травня 2015 року РБО отримала скаргу від  підприємства про неправомірні дії з боку ДСЕКУ. У 2013 році ДСЕКУ зупинила експорт товарів, які були відремонтовані Скаржником згідно з договором про надання послуг, ініціювала проти нього кримінальне провадження та конфіскувала  товари. Причиною була ймовірність подвійного призначення експортованих товарів, тобто можливе їх використання у цивільних та військових цілях. Для експорту таких товарів Скаржнику необхідно щоразу отримувати експертний висновок ДСЕКУ.

Згодом кримінальне провадження було припинено через відсутність складу злочину, однак вищезазначені дії співробітників правоохоронних органів та конфіскація товару призвели до тимчасової зупинки бізнесу Скаржника. З метою уникнення подібних проблем у майбутньому Скаржник звернувся до ДСЕКУ за експертним висновком, чи підлягають ці товари експортному контролю. ДСЕКУ не надав чітких пояснень, тому Скаржник звернувся до РБО.

Вжиті заходи: Експерти РБО вивчили відповідне законодавство та надіслали запит до ДСЕКУ. У результаті була призначена зустріч за участю представників РБО, Скаржника, ДСЕКУ та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (надалі Міністерство). Після зустрічі РБО дійшла висновку, що ДСЕКУ неправомірно зволікала із наданням рішення та не могла надати чітку відповідь про правила експорту для Скаржника у цьому випадку. На підставі цього відповідні рекомендації були надані ДСЕКУ. 

Результати: За результатами зустрічей Міністерство призначило співробітника, який відповідатиме за завершення справи. Санкції, попередньо накладені на Скаржника, було скасовано. РБО залишається на зв’язку з Міністерством і ДСЕКУ та продовжує працювати над питанням Скаржника. 

Наступний кейс: Одночасне порушення кримінального та адміністративного проваджень