12.08.2015

Відмова в реєстрації іноземних інвестицій

Дії органів місцевого самоврядування та мерів: Комерційні суперечки Одеська обл.

Об’єкт скарги. Департамент зовнішньоекономічної діяльності та Європейської інтеграції Одеської обласної державної адміністрації

Суть скарги. 25 червня 2015 року Скаржник, данська компанія-учасник української компанії з надання інженерно-консультативних послуг, подав скаргу до Ради бізнес-омбудсмена. Скаржник здійснив грошовий внесок до статутного капіталу української компанії в данських кронах. Проте вказаний Департамент відмовив у реєстрації внеску в якості іноземної інвестиції, посилаючись на те, що гривневий еквівалент внеску у данській кроні перевищує на 250 гривень заявлену суму внеску. Така розбіжність виникла в результаті валютних коливань курсу гривні та склала різницю між еквівалентом заявленого акціонерами внеску у гривні станом на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу та гривневим еквівалентом внеску, розрахованого за офіційним курсом НБУ на дату здійснення внеску. Для проведення реєстрації іноземної інвестиції Департамент вимагав від Скаржника внести зміни до своїх корпоративних документів (тобто Статуту та протоколу про збільшення статутного фонду) таким чином, щоб гривневий еквівалент внеску акціонерного капіталу розраховувався на дату свого здійснення (як зазначено в інформаційному повідомлені про внесення іноземної інвестиції). Скаржник неодноразово оскаржував це рішення, але безуспішно. Втручання Посольства Данії також не допомогло.

Вжиті заходи. Фахівець Ради бізнес-омбудсмена визначив, що відповідно до статті 5 Закону України «Про режим іноземного інвестування», перерахунок суми іноземних інвестицій повинен здійснюватися у валюту України за офіційним обмінним курсом НБУ. Закон не передбачає спеціальної дати, станом на яку має відбутися перерахування. Відповідно до Закону, Скаржник провів перерахунок на дату протоколу про збільшення статутного фонду.  Після внесення інвестиції та перерахунку суми у гривню українським обслуговуючим банком, позитивна різниця, яка виникла в результаті коливань валютних курсів, була включена до оподатковуваного доходу Скаржника. На підтримку своєї позиції, Департамент зовнішньоекономічної діяльності та Європейської інтеграції посилався на Правила заповнення інформаційного повідомлення, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України №139 від 6 березня 2013 року, згідно з якою перерахунок суми іноземних інвестицій має бути виконаний на дату інвестування. Однак, фахівець Ради встановив, що для Скаржника може бути важко корегувати свої корпоративні документи на практиці, як вимагав Департамент, оскільки відповідно до українського корпоративного законодавства, така зміна/корегування можуть бути неприйнятними для Державного Реєстратора (тобто, державного органу, відповідального за реєстрацію змін до статутних документів). Фахівець Ради мав низку телефонних розмов для обговорення справи з представником Департаменту зовнішньоекономічної діяльності та Європейської інтеграції та з Міністерством економічного розвитку та торгівлі України, якому підпорядковується Департамент зовнішньоекономічної діяльності та Європейської інтеграції. Обговорили, що Департамент зовнішньоекономічної діяльності та Європейської інтеграції не має достатніх підстав вимагати від Скаржника вносити зміни у свої корпоративні документи. Рада бізнес-омбудсмена офіційно не видавала рекомендації Департаменту, оскільки останній виявив достатній рівень  співпраці та бажав знайти взаємоприйнятне рішення.

Результат. 20 липня 2015 року, Департамент зовнішньоекономічної діяльності та Європейської інтеграції повідомив Раді бізнес-омбудсмена, що іноземні інвестиції було зареєстровано. Справу було закрито.

Наступний кейс: Виконання норм Конституції Президентом України