You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Рада бізнес-омбудсмена надає рекомендації державним органам як на основі окремих кейсів, так і відповідно до опублікованих системних звітів. У даному розділі ми зібрали інформацію по статусу виконання лише системних рекомендацій.

Назва звіту
Надані рекомендації
Статус виконання

Системний звіт «Актульні проблеми для бізнесу у сфері трудових відносин»

Розробити спеціальну інформаційну онлайн-систему (платформу) для підтримки інспекційної діяльності; зазначена система має передбачати можливість для інспекторів з праці реєструвати інспекційні процедури, а також надати доступ бізнесу в режимі реального часу до актуальної інформації, в тому числі можливість перевірити статус розгляду запитів/заяв, поданих до Держпраці, в доступній та зручній формі.

Державна служба України з питань праці

В процесі виконання

Розробити та узгодити проект порядку взаємодії між Держпраці, Комісіями з питань праці при органах місцевого самоврядування та ДФС при проведенні заходів державного нагляду в сфері трудових відносин.

ДПС
Державна служба України з питань праці

В процесі виконання

Розробити та узгодити проект порядку взаємодії між Держпраці, Комісіями з питань праці при органах місцевого самоврядування та Національною поліцією при проведенні заходів державного нагляду в сфері трудових відносин.

Державна служба України з питань праці
Національна поліція

В процесі виконання

Оприлюднити інформацію про практичне застосування критеріїв, за якими має оцінюватися ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначатися періодичність проведення планових заходів державного контролю за додержанням законодавства в сфері праці, на своєму веб-сайті після їх затвердження КМУ.

Державна служба України з питань праці

В процесі виконання
— коментарі: За інформацією Держпраці, наразі кількість проведених планових заходів не дозволяє систематизувати практичне застосування критеріїв та оприлюднити відповідну змістовну інформацію.

Надати територіальним органам письмове роз’яснення про дотримання законодавства під час затвердження планів розвитку гірничих робіт.У відповідному роз’ясненні необхідно чітко зазначити про: (i) максимальний строк обробки поданих документів; (ii) вичерпний перелік підстав для відмови у наданні дозволу; (iii) мінімальний строк для виправлення недоліків в плані розвитку гірничих робіт (якщо такий може бути застосовано).

Державна служба України з питань праці

В процесі виконання
— коментарі: Планом пріоритетних дій Уряду України на 2021 рік, затверджених розпорядженням КМУ від 24.03.21 №276-р передбачено: 459. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України нової редакції Кодексу України про надра – квітень 2021

Розробити нормативно-правову базу та механізм реалізації «електронного кабінету», які відповідатимуть міжнародним стандартам та найкращим європейським практикам для процедур, які стосуються трудових правовідносин (зокрема, для отримання дозволу на працевлаштування іноземних фахівців).

Державна служба України з питань праці
Державна служба зайнятості

В процесі виконання

Переглянути навчальний процес з питань охорони праці, змінити Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці № 15 від 26.01.2005, і інші діючі нормативно-правові акти, зокрема: -надати право представникам приватних навчальних центрів входити до складу комісій з перевірки знань; -розробити докладний порядок, який буде містити вимоги до запиту на призначення комісії з перевірки знань, а також алгоритм дій щодо випадків, коли комісія з перевірки знань не з’являється вчасно на іспит; -розробити і затвердити детальний порядок оцінки знань в сфері охорони та безпеки праці, який дозволить усунути неясності і надмірну свободу у прийняті рішень, притаманну існуючому процесу, зокрема щодо дозволених екзаменаційних білетів, додаткових питань та порогу успішного складання іспиту.

Державна служба України з питань праці

В процесі виконання
— коментарі: За інформацією Держпраці у лютому 2020 року очікується погодження змін до Типового положення МРЕТСГ, яким передбачається організація перевірки знань лише безпосередньо учбовими центрами без участі Держпраці.

Розробити та впровадити систему підтвердження компетенції та управління якістю в освітніх закладах та навчальних центрах, яка б не допускала недобросовісних учасників до ринку, наприклад, запровадити вимогу, що підтверджує їх відповідність загальновизнаним міжнародним стандартам.

Державна служба України з питань праці

В процесі виконання

Розвивати потенціал комплаєнсу шляхом регулярного навчання персоналу, що дасть можливість просувати та досягати комплаєнсу за допомогою: (і) більш тісного робочого партнерства з бізнесом та (іі) проведення тренінгів для інспекторів з праці з тем, пов'язаних із професійною поведінкою, етикою та навичками спілкування. Такі тренінги повинні бути загальнодоступними (наскільки це можливо) для поширення єдиного розуміння питань. Інформація про них має оприлюднюватися на веб- сайті Держпраці або інших відкритих офіційних джерелах.

Державна служба України з питань праці

В процесі виконання

Розробити та запровадити систему оцінки ефективності інспекторів з праці, яка враховує не тільки кількісні результати їхньої діяльності, але, що найважливіше, якісну частину їх діяльності з точки зору того, наскільки вони посприяли вдосконаленню робочих місць, які вони перевірили.

Державна служба України з питань праці

В процесі виконання

Вдосконалити існуючу практику надання рекомендацій бізнесу на основі кращих комплаєнс-практик шляхом оприлюднення інформації про результати перевірки з точки зору комплаєнсу трудового законодавства, а також періодичних звітів про перевірки, спрямованих на вирішення конкретних галузевих проблем. Такі звіти повинні містити зрозумілі приклади ризиків трудового комплаєнсу, що їх провокує, як ними керувати, та як такий ризик можна зменшити. Інформація має публікуватися регулярно (не рідше одного разу в квартал) на офіційному веб- сайті Держпраці за єдиним довідково-інформаційним посиланням.

Державна служба України з питань праці

В процесі виконання

Створити довідково-інформаційний ресурс для роз’яснень, який буде регулярно наповнюватись Держпраці з метою дотримання бізнесом правил, які часто мають технічний і складний характер, а також забезпечити коректне відображення положень законодавства, дотримання яких буде зрозумілим, легким та незатратним для бізнес-спільноти.

Державна служба України з питань праці

В процесі виконання
— коментарі: На офіційному веб-сайті Держпраці розміщено розділ «Питання/Відповіді», в якому надано відповіді на найбільш часті питання, що виникають у працівників та роботодавців з питань застосування відповідного законодавства.

Розробити та запровадити інтерактивні інструменти самоперевірки з особливим фокусом на мікропідприємства та малий і середній бізнес, щоб підприємства мали змогу самостійно перевірити свій рівень комплаєнсу. Крім того, необхідно організувати регулярні освітні кампанії для заохочення підприємств до застосування таких інструментів та забезпечення того, що вони можуть долучитися до вдосконалення комплаєнсу через регулярні форми зворотного зв'язку (опитування).

Державна служба України з питань праці

В процесі виконання