You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Рада бізнес-омбудсмена надає рекомендації державним органам як на основі окремих кейсів, так і відповідно до опублікованих системних звітів. У даному розділі ми зібрали інформацію по статусу виконання лише системних рекомендацій.

Назва звіту
Надані рекомендації
Статус виконання

Cистемний звіт «Aдміністративне оскарження: поточний стан та рекомендації»

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту №9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині:

Збереження положення, яке вже містилося в Законопроєкті №9456 і встановлювало право осіб на адміністративне оскарження не лише будь-яких рішень (адміністративних актів), але й дій та бездіяльності суб’єктів владних повноважень.

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Буде значною мірою виконана у разі прийняття Законопроекту, розробленого Мінцифрою, у поточній редакції (див., зокрема, п. 11 ч. 1 ст. 1, п. 4 ч. 1 ст. 4, ч. 2 ст. 5, ч. 1 ст. 20, п. 8 ч. 1 ст. 29, ст. 72).

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту №9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, щодо подальшої конкретизації положень, які містилися в Законопроєкті №9456, в частині:

 

Належної форми подання скарги – шляхом закріплення права скаржників на власний вибір подавати скарги та отримувати рішення за скаргами у електронній або паперовій формі.

 

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Буде виконана у разі прийняття Законопроекту, розробленого Мінцифрою, у поточній редакції (див., зокрема, абз. 2 ч. 1 ст. 34, ч. 1 ст. 75).

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту №9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, щодо подальшої конкретизації положень, які містилися в Законопроєкті №9456, в частині:

 

Порядку набрання адміністративним актом чинності – шляхом встановлення, що адміністративний акт набирає чинності не раніше закінчення строку на оскарження або, у разі початку оскарження – не раніше завершення оскарження (із можливими винятками, зумовленими критично важливими суспільними інтересами, коли адміністративний акт набирає чинності негайно).

 

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Не буде виконана у разі прийняття Законопроекту, розробленого Мінцифрою, у поточній редакції. Для виконання необхідно викласти ч. 1 ст. 69 у такій редакції: “Стаття 69. Набрання адміністративним актом чинності 1. Адміністративний акт набирає чинності з моменту закінчення строку його оскарження, а у разі його оскарження - з моменту набрання чинності рішенням за скаргою, яким адміністративний акт залишено в силі. Спрощений порядок та/або скорочений термін набрання чинності адміністративними актами може бути передбачений законом, якщо це є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб. Пізніший термін набрання чинності може бути передбачений законодавством або самим адміністративним актом”.

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту №9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, закріплення нових положень, які встановлюватимуть:

 

Право скаржників клопотати перед органом оскарження про зупинення виконання або дії адміністративного акту (якщо той належить до актів, які набирають законної сили негайно), а також про встановлення заборони на вчинення адміністративним органом (його службовими особами) певних дій на період оскарження.

 

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Буде частково виконана у разі прийняття Законопроекту, розробленого Мінцифрою, у поточній редакції (ч. 4 ст. 77 передбачає: “4. Подання скарги за клопотанням особи тимчасово зупиняє дію адміністративного акта, який оскаржується, крім випадків, передбачених законом”). Бажаною є додаткова конкретизація: - доповнити ч. 1 ст. 72 пунктом 6 та 7 такого змісту: “6) тимчасове зупинення виконання або дії адміністративного акту на період оскарження; 7) встановлення тимчасової заборони на вчинення адміністративним органом певних дій на період оскарження”. - доповнити ст. 79 частиною 3 такого змісту: “3) якщо у скарзі заявлені вимоги про тимчасове зупинення виконання або дії адміністративного акту на період оскарження, та/або тимчасової встановлення заборони на вчинення адміністративним органом певних дій на період оскарження, суб’єкт розгляду скарги вирішує вказане питання при підготовці скарги до розгляду, та ухвалює відповідне процедурне рішення протягом трьох робочих днів з дня отримання скарги. Прийняте процедурне рішення невідкладно доводиться до відома особи, яка подала скаргу, а у разі тимчасового зупинення виконання або дії адміністративного акту та/або встановлення тимчасової заборони на вчинення адміністративним органом певних дій на період оскарження - також доводиться до відома адміністративного органу. Таке процедурне рішення зберігає чинність до моменту набрання чинності рішенням за скаргою”.

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту №9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, закріплення нових положень, які встановлюватимуть:

 

Право скаржників та адміністративних органів вимагати участі своїх представників у розгляді скарги в органі оскарження дистанційно (зокрема, у режимі відео– або телеконференції).

 

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Не буде виконана у разі прийняття Законопроекту, розробленого Мінцифрою, у поточній редакції. Для виконання необхідно доповнити ст. 19 частиною 3 такого змісту: “3. Особа може брати участь у адміністративному провадженні в режимі відеоконференції поза межами приміщення адміністративного органу за умови наявності у адміністративного органу відповідної технічної можливості, крім випадків, коли присутність особи згідно з законом є обов’язковою. Особа має право клопотати про свою участь у адміністративному провадженні в режимі відеоконференції при поданні заяви або скарги. Особи беруть участь у адміністративному провадженні в режимі відеоконференції поза межами приміщення адміністративного органу з використанням власних технічних засобів. Ризики технічної неможливості участі у відеоконференції поза межами приміщення адміністративного органу, переривання зв’язку тощо несе особа, яка подала відповідну заяву. Адміністративний орган, який забезпечує проведення відеоконференції, перевіряє явку і встановлює особи тих, хто з’явився, а також перевіряє повноваження представників. Використовувані адміністративним органом і особою технічні засоби і технології мають забезпечувати належну якість зображення та звуку, а також інформаційну безпеку. Учасникам адміністративного провадження має бути забезпечена можливість чути та бачити хід адміністративного провадження, ставити запитання і отримувати відповіді, здійснювати інші процедурні права та обов’язки. За клопотанням особи, відеоконференція, у якій бере участь особа, фіксується адміністративним органом, який здійснює адміністративне провадження, за допомогою технічних засобів відео- та звукозапису. Відео- та/або звукозапис відеоконференції зберігається в матеріалах адміністративної справи”.

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту №9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині:

 

Збереження положень, які вже містилися в Законопроєкті №9456 та передбачали встановлення єдиних засад адміністративного оскарження в усіх сферах публічної адміністрації.

 

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Рекомендація буде виконана у разі прийняття Законопроекту, розробленого Мінцифрою, у поточній редакції (див., зокрема, ч. 1 ст. 2, п.п. 3, 4 ч. 1 ст. 4, ч. 1 ст. 20, ч. 2 ст. 41, розділ V Законопроекту).

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині, встановлення правил делегування повноважень щодо вирішення адміністративних справ, які б передбачали:

 

1) Обов’язок суб’єктів владних повноважень розробити внутрішні критерії, які б визначали коли прийняття рішень за скаргами має здійснюватися безпосередньо керівником державного органу чи може бути делеговане уповноваженим особам (колегіальним органам);

2) Правило, згідно з яким делеговане повноваження не може реалізовуватися іншою, крім уповноваженої, особою;

3) Обов’язкову публікацію розпорядчих актів керівників суб’єктів владних повноважень про делегування повноважень в рамках адміністративного оскарження (а також їх відкликання і скасування);

4) Неможливість здійснення подальшого делегування (суб-делегування) уповноваженими особами наданих їм повноважень у рамках адміністративного оскарження;

5) Можливість здійснення подальшого делегування (суб-делегування) уповноваженими особами права підпису документів у рамках адміністративного оскарження.

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Не буде виконана у разі прийняття Законопроекту, розробленого Мінцифрою, у поточній редакції. Для імплементації цієї рекомендації необхідно доповнити ст. 24 Законопроекту частинами 3-5 наступного змісту: "3. Адміністративне провадження у справах щодо адміністративного оскарження здійснюється керівником суб’єкта розгляду скарги, уповноваженою ним посадовою особою або комісією з розгляду скарг. Суб’єкт розгляду скарги розробляє, затверджує та оприлюднює на офіційному веб-сайті критерії, на підставі яких визначається особа адміністративного органу, уповноважена здійснювати адміністративне провадження у справах щодо адміністративного оскарження. 4. Керівник суб’єкта розгляду скарги має право делегувати свої повноваження, визначені цим Законом щодо розгляду і вирішення справ за скаргами в порядку адміністративного оскарження, посадовій особі адміністративного органу чи комісії з розгляду скарг. Обсяг делегованих повноважень керівника суб’єкта розгляду скарги визначається відповідним розпорядженням. Делегування повноважень може бути безстроковим або строковим. Делеговане повноваження не може реалізовуватися третьою особою та не підлягає подальшому делегуванню (переделегуванню), за виключенням права підпису рішення за скаргою. 5. Усі розпорядження керівника суб’єкта розгляду скарги про делегування повноважень на здійснення адміністративного провадження у справах щодо адміністративного оскарження, а також рішення про їх відкликання чи скасування, підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті суб’єкта розгляду скарги".

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині:

 

Надання можливості суб’єктам владних повноважень утворювати комісії з розгляду скарг, діяльність яких буде відповідати мінімальним гарантіям безсторонності (неупередженості) у відповідності до вимог, встановлених Кабінетом Міністрів України, щодо:

1) Способу формування фахового складу членів комісії з розгляду скарг на постійній (для суб’єктів владних повноважень зі значною кількістю скарг) чи тимчасовій (для суб’єктів владних повноважень із незначною кількістю скарг) основі, а також спосіб розподілу адміністративних скарг, що виключатиме можливість виникнення конфлікту інтересів;

2) Включення представників громадянського суспільства до складу комісії з розгляду скарг;

3) Процедури відводу (самовідводу) члена комісії з розгляду скарг;

4) Особливостей організаційного, інформаційного та матеріально-технічного забезпечення роботи комісії з розгляду скарг, що передбачатимуть відсутність надмірної залежності її від суб’єкта владних повноважень, при якому функціонує комісія;

5) Надання керівнику суб’єкта владних повноважень права делегувати комісії з розгляду скарг (як колегіальному органу) свої повноваження щодо прийняття остаточного рішення за скаргою.

 

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Рекомендацію вбачається доцільним імплементувати на рівні підзаконного нормативно-правового акту, прийняття якого передбачається абз. 4 ч. 3 ст. 73 Законопроекту. Разом з цим, Законопроект закладає підґрунтя задля належної імплементації на рівні підзаконного нормативно-правового акту окремих положень, рекомендованих Радою, а саме: -включення представників інститутів громадянського суспільства (абз. 1 ч. 3 ст.73 Законопроекту); -процедури відводу (самовідводу) члена комісії з розгляду скарг (ст.ст. 25, 26 Законопроекту); -особливостей організаційного забезпечення діяльності (абз. 2 ч. 3 ст. 73 Законопроекту). Разом з цим, для цілей імплементації рекомендації пропонується уточнити наступні положення: (1)абз. 2 ч. 1 ст. 73 Законопроекту викласти у такій реакції: "Суб’єктом розгляду скарги може бути утворено комісію з розгляду скарг, що діє на постійній або тимчасовій основі"; (2)абз. 4 ч. 1 ст. 73 Законопроекту викласти у такій редакції: "Посадові особи адміністративного органу, які вчинили дію або допустили бездіяльність, що оскаржується, не беруть участі у розгляді скарги та у разі їх залучення до процедури адміністративного оскарження зобов’язані заявити про самовідвід"; (3)абз. 3 ч. 3 ст. 73 Законопроекту викласти у такій редакції: "Делегування комісії з розгляду скарг повноважень керівника щодо розгляду і прийняття рішень у справах в порядку адміністративного оскарження приймається у порядку, встановленому цим Законом".

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині:

Передбачення можливості здійснення адміністративного оскарження рішень (дій чи бездіяльності) органів, над якими вищі за ієрархією органи влади не створені, навіть у разі відсутності відповідної комісії з розгляду скарг.

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Рекомендація Ради в цілому узгоджується із приписами ч. 2 ст. 73 Законопроекту. Разом з цим, аби уникнути ситуацій, коли в межах адміністративного органу комісія з розгляду скарг відсутня, доцільно додати абз. 2 наступного змісту: "Відсутність утвореної комісії з розгляду скарг в межах адміністративного органу не може бути самостійною підставою для відмови у відкритті адміністративного провадження, здійсненні розгляду і вирішенні відповідної справи по суті суб’єктом розгляду скарги".

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині запровадження процедури відводу (самовідводу) особи, уповноваженої на розгляд адміністративної скарги.

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Рекомендація буде виконана у разі прийняття Законопроекту, розробленого Мінцифрою, у поточній редакції (ст.ст. 25-26 Законопроекту).

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині:

Закріплення нового положення в частині надання Кабінету Міністрів України компетенції створювати спеціальні (квазісудові) органи оскарження поза вертикаллю органів, рішення (дії чи бездіяльність) яких оскаржуються, задля розгляду окремих видів адміністративних скарг.

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Не буде виконана у разі прийняття Законопроекту, розробленого Мінцифрою, у поточній редакції. Ймовірно, це може бути зумовлене політичним рішенням, оскільки імплементація даної норми зумовлює значні ризики. Для імплементації необхідно викласти абз. 1 ч. 1 ст. 73 Законопроекту у наступній редакції: “Суб’єктом розгляду скарги є адміністративний орган вищого рівня, якщо інший суб’єкт не передбачений законом або не визначений Кабінетом Міністрів України”. Додатково ч. 1 ст. 73 Законопроекту необхідно доповнити абзацом наступного змісту: "Для розгляду окремих видів скарг у порядку адміністративного оскарження Кабінет Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України може утворювати відокремлені суб’єкти розгляду скарг та визначати їх предметну компетенцію. Кабінет Міністрів України затверджує положення про відокремлені суб’єкти розгляду скарг, координує та контролює їхню діяльність відповідно до законодавства".

Розробити і затвердити примірне положення про комісію з розгляду скарг, що утворюється при суб’єкті владних повноважень, положення якого урегульовували б питання діяльності таких комісій згідно з рекомендацією вище.

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Рекомендацію вбачається доцільним імплементувати на рівні підзаконного нормативно-правового акту, прийняття якого передбачається абз. 4 ч. 3 ст. 73 Законопроекту.

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині збереження положень, які вже містилися в Законопроєкті № 9456 та передбачали:

 

Гарантії щодо завчасного повідомлення учасників провадження про місце і час розгляду скарги та порядок ознайомлення з матеріалами скарги.

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Виконано (Див. ст. 33)

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині збереження положень, які вже містилися в Законопроєкті № 9456 та передбачали:

Надання учасникам провадження повного тексту рішення, яке містить обґрунтування та мотиви для його прийняття.

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Виконано (Див. ст. 63-66)

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині закріплення нових положень:

Можливості участі у розгляді скарги скаржника (його представників), представників органу, який прийняв рішення (посадова особа якого вчинила дію або допустила бездіяльність) та третіх осіб, які сприяють провадженню (зокрема, за ініціативою органу та/або на підставі клопотання учасників оскарження).

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Виконано (Див. ст. 42, 60)

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині закріплення нових положень:

Технічної фіксацію розгляду скарги присутніми особами (виключенням може бути закритий розгляд справи).

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Не виконано Пропонуємо доповнити ст. 78 Законопроекту ч. 3 наступного змісту: "Особи, присутні на розгляді адміністративної скарги, представники засобів масової інформації можуть проводити фотозйомку, відео- та аудіозапис з використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суб’єкта розгляду скарги, але з урахуванням обмежень, встановлених цим Законом".

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині закріплення нових положень:

Здійснення публікації прийнятих рішень у знеособленій формі.

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Не виконано Пропонуємо доповнити ст. 79 Законопроекту ч. 6 наступного змісту: "Суб’єкт оскарження публікує у знеособленій (деперсоніфікованій формі) на своєму офіційному веб-сайті рішення прийняті за результатами адміністративного оскарження".

Розробити і затвердити примірне положення про комісію з розгляду скарг, що утворюється при суб’єкті владних повноважень, положення якого, серед іншого, передбачали б:

Завчасне повідомлення учасників провадження про місце і час розгляду скарги.

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Рекомендацію вбачається доцільним імплементувати на рівні відповідного підзаконного нормативно-правового акту

Розробити і затвердити примірне положення про комісію з розгляду скарг, що утворюється при суб’єкті владних повноважень, положення якого, серед іншого, передбачали б:

Доступ до матеріалів справи до та під час розгляду скарги.

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Рекомендацію вбачається доцільним імплементувати на рівні відповідного підзаконного нормативно-правового акту

Розробити і затвердити примірне положення про комісію з розгляду скарг, що утворюється при суб’єкті владних повноважень, положення якого, серед іншого, передбачали б:

Доступ скаржника та інших осіб, які брали участь у розгляді скарги, до повного тексту рішення.

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Рекомендацію вбачається доцільним імплементувати на рівні відповідного підзаконного нормативно-правового акту

Розробити і затвердити примірне положення про комісію з розгляду скарг, що утворюється при суб’єкті владних повноважень, положення якого, серед іншого, передбачали б:

Публікацію рішень, прийнятих за результатами розгляду скарг, на вебсайті відповідного органу у знеособленій формі.

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Рекомендацію вбачається доцільним імплементувати на рівні відповідного підзаконного нормативно-правового акту

Розробити і затвердити примірне положення про комісію з розгляду скарг, що утворюється при суб’єкті владних повноважень, положення якого, серед іншого, передбачали б:

 

Технічну фіксацію розгляду скарги присутніми особами.

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Рекомендацію вбачається доцільним імплементувати на рівні відповідного підзаконного нормативно-правового акту

Забезпечити адаптацію вебсайтів центральних органів виконавчої влади для людей з інвалідністю.

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Рекомендацію вбачається доцільним імплементувати на рівні відповідного підзаконного нормативно-правового акту

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині збереження положень, які вже містилися в Законопроєкті № 9456 та передбачали:

право органу оскарження збирати з власної ініціативи будь-які докази, необхідні для повного і всебічного розгляду справи.

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Виконано (Див. ст. 18)

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині збереження положень, які вже містилися в Законопроєкті № 9456 та передбачали:

Заборону для органу оскарження вимагати безпосередньо від скаржника документи або інформацію, що перебувають у володінні органу оскарження або будь-якого іншого суб’єкта владних повноважень.

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Виконано (Див. ст. 18)

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині збереження положень, які вже містилися в Законопроєкті № 9456 та передбачали:

Право органу оскарження вимагати від інших суб’єктів владних повноважень, відповідальних за адміністрування офіційних реєстрів, будь-які дані та документи, необхідні для вирішення справи.

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Виконано (Див. ст. 43)

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині:

Закріплення нових положень, які б встановлювали вимогу щодо забезпечення між різними державними органами «щирої співпраці» (англ. – «sincere cooperation») з питань адміністративного оскарження, зокрема, завдяки підписанням Меморандумів щодо співробітництва та обміну інформацією між ними.

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Не буде виконана у разі прийняття Законопроекту, розробленого Мінцифрою, у поточній редакції. Для виконання необхідно додати ч. 4 до ст. 18 наступного змісту: "Державні органи в рамках адміністративних проваджень мають забезпечувати щиру співпрацю між собою щодо надання суб’єкту розгляду скарг в межах повноважень інформації, документів, методичної допомоги. Забезпечення щирої співпраці може здійснюватися шляхом підписання Меморандумів про співробітництво та співпрацю між державними органами".

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині подальшої конкретизації загальних положень, які вже містилися в Законопроєкті № 9456, шляхом встановлення обов’язку прийняття рішень адміністративним органом у процедурі адміністративного (відомчого) оскарження з урахуванням дії принципу пропорційності щодо:

обсягу здійснюваної адміністративної процедури (повна, скорочена, з/без виклику сторін тощо).

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Не виконана, оскільки подальшої конкретизації не відбулося. Можна вказати, що сутнісний зміст рекомендації відображається у поточній редакції (див., зокрема, ч. 2 ст. 56, ч. 3 ст. 60). Але спрощеність в такому випадку стосується лише можливості не проведення заслуховування. Однак чіткого розмежування обсягів процедури не встановлено. Запропонувати чіткі пропозиції щодо змін в законопроекті в стислі терміни не уявляється можливим, оскільки не може стосуватися однієї статті чи навіть розділу.

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині подальшої конкретизації загальних положень, які вже містилися в Законопроєкті № 9456, шляхом встановлення обов’язку прийняття рішень адміністративним органом у процедурі адміністративного (відомчого) оскарження з урахуванням дії принципу пропорційності щодо:

ресурсів (власних та/або скаржника), які задіються органом оскарження для перевірки та/або встановлення обставин скарги.

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Не виконана, оскільки подальшої конкретизації не відбулося. Можна вказати, що сутнісний зміст рекомендації відображається у поточній редакції (див., зокрема, ч. 1 ст. 16). Але конкретизації не відбулося. Запропонувати чіткі пропозиції щодо змін в законопроекті в стислі терміни не уявляється можливим, оскільки не може стосуватися однієї статті чи навіть розділу.

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині подальшої конкретизації загальних положень, які вже містилися в Законопроєкті № 9456, шляхом встановлення обов’язку прийняття рішень адміністративним органом у процедурі адміністративного (відомчого) оскарження з урахуванням дії принципу пропорційності щодо:

заходів реагування, які застосовуються за результатами оскарження.

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Частково виконана, оскільки було додано ч. 5 до ст. 79, що частково стосується виявлення та виправлення системних проблем, про що згадувалося у Звіті. Частково в коментарях до п. 34 цієї таблиці додані питання підвищення кваліфікації, як можливий наслідок розгляду скарг.

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині закріплення нових положень щодо:

Застосування принципу пропорційності з урахуванням судової практики України, Європейського суду з прав людини та Європейського Суду Справедливості.

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Не буде виконана у разі прийняття Законопроекту, розробленого Мінцифрою, у поточній редакції. Для виконання необхідно додати ч. 3 ст. 13 у такій редакції: "3. Принцип пропорційності в адміністративному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини та Європейського Суду Справедливості".

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині закріплення нових положень щодо:

Можливості проведення процедури адміністративного оскарження в спрощеній (скороченій) формі без виклику сторін у разі, коли, з огляду на очевидність обставин справи, адміністративний орган має намір винести рішення на користь скаржника, а сторони не наполягають на повному розгляді.

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Не виконана, оскільки подальшої конкретизації не відбулося. Можна вказати, що сутнісний зміст рекомендації відображається у поточній редакції (див., зокрема, ч. 2 ст. 56, ч. 3 ст. 60). Але спрощеність в такому випадку стосується лише можливості не проведення заслуховування. Однак чіткого розмежування обсягів процедури не встановлено. Запропонувати чіткі пропозиції щодо змін в законопроекті в стислі терміни не уявляється можливим, оскільки не може стосуватися однієї статті чи навіть розділу.

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині закріплення нових положень щодо:

Можливості надання адміністративним органом «публічного вибачення» у разі визнання незаконності оскаржуваних рішень (дій чи бездіяльності).

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Не буде виконана у разі прийняття Законопроекту, розробленого Мінцифрою, у поточній редакції. Для виконання необхідно викласти ч.1 ст. 79 у такій редакції: "1. Суб’єкт розгляду скарги відповідно до своєї компетенції за результатами перегляду справи може приймати одне з таких рішень: 1) залишити адміністративний акт, процедурне рішення без змін, а скаргу без задоволення; 2) скасувати повністю або частково прийнятий адміністративний акт, скасувати повністю або частково процедурне рішення, задовольнити скаргу повністю або частково, а у передбачених законодавством випадках – також змінити процедурне рішення або прийняти адміністративний акт; 3) зобов’язати адміністративний орган видати відповідний адміністративний акт або повторно розглянути справу; 4) визнати повністю або частково виконаний адміністративний акт неправомірним. Суб’єкт розгляду скарги вирішує в межах своїх повноважень питання про відповідальність осіб, з вини яких було допущено порушення та питання необхідності підвищення кваліфікації співробітників відповідного адміністративного органу. Суб’єкт розгляду скарги, в разі встановлення порушення прав та/або охоронюваних законом інтересів оскаржувача, окремо від прийняття рішення по скарзі може надати оскаржувачу публічне вибачення".

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині збереження положень, які вже містилися в Законопроєкті № 9456 та передбачали:

Уніфікацію підходів до обчислення процесуальних строків у процедурі адміністративного оскарження (зокрема щодо: моменту початку їх перебігу, їх обчислення календарними або робочими днями, перенесення останнього дня строку, який припадає на вихідний, святковий або неробочий день).

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Буде виконана у разі прийняття Законопроекту, розробленого Мінцифрою, у поточній редакції (див., зокрема, ст. 97).

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині збереження положень, які вже містилися в Законопроєкті № 9456 та передбачали:

Встановлення строку подання скарги на рішення (адміністративний акт), який обчислюється залежно від дня його доведення до відома скаржника, а не від дня винесення рішення (із збереженням винятків, які стосуються випадків неотримання належним чином направленого рішення через недобросовісність або недбалість скаржника).

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Буде виконана у разі прийняття Законопроекту, розробленого Мінцифрою, у поточній редакції (див., зокрема, ст. 74 та 68).

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині збереження положень, які вже містилися в Законопроєкті № 9456 та передбачали:

Встановлення чітких стандартних строків подання та розгляду скарг (із збереженням можливості встановлення інших строків спеціальними законами в окремих сферах).

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: У частині строку подання скарг - буде значною мірою виконана у разі прийняття Законопроекту, розробленого Мінцифрою, у поточній редакції (див., зокрема, ст. 74). У частині строку розгляду скарг - для виконання необхідно доповнити ст. 96 частиною 3 такого змісту: “3. Рішення за скаргою має бути прийнято та доведено до відома особи, яка подала скаргу, не пізніше ніж протягом 30 календарних днів з моменту її подання, якщо інший строк не встановлено законом”

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині подальшої конкретизації положень, які вже містилися в Законопроєкті № 9456, у частині:

 

Строку подання скарги на дії або бездіяльність суб’єктів владних повноважень:

1) Стосовно скарг на триваючі дії або бездіяльність – шляхом встановлення можливості подання скарги у будь-який момент протягом часу, коли дії або бездіяльність тривають;

2) Стосовно скарг на дії або бездіяльність, які завершені, – шляхом чіткого визначення строку подання скарги, що обчислюється залежно від дня завершення таких дій або бездіяльності (дня, коли скаржник дізнався або повинен був дізнатися про їх завершення).

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: У частині строку подання скарг на бездіяльність - буде виконана у разі прийняття Законопроекту, розробленого Мінцифрою, у поточній редакції (абз. 3 ч. 1 ст. 74). У іншій частині, з урахуванням того, зо Законопроект передбачає оскарження лише деяких процедурних дій – для виконання необхідно доповнити ч. 1 ст. 74 новим абзацом після абз. 3 такого змісту: “Скарга на процедурну дію або процедурне рішення може бути подана протягом тридцяти календарних днів з дня, коли особі, яка була учасником адміністративного провадження, стало відомо про вчинення процедурної дії або прийняття процедурного рішення”.

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині подальшої конкретизації положень, які вже містилися в Законопроєкті № 9456, у частині:

Визначення права органу оскарження поновити пропущений строк подання скарги за клопотанням скаржника за наявності поважних причин – шляхом:

1) Розширення запропонованого у Законопроєкті № 9456 індикативного невичерпного переліку таких поважних причин;

2) Визначення обов’язку органу оскарження зазначити про факт поновлення пропущеного строку подання скарги (якщо такий мав місце), підстави його поновлення та докази, якими підтверджуються ці підстави, у рішенні за результатами розгляду скарги або окремому процесуальному рішенні про поновлення строків.

 

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Перша частина буде виконана у разі прийняття Законопроекту, розробленого Мінцифрою, у поточній редакції (ч. 2 ст. 74). Для виконання другої частини необхідно доповнити ч. 2 ст. 74 новим абзацом наступного змісту: “У разі поновлення строку подання скарги суб’єкт розгляду скарги зазначає про це у окремому процедурному рішенні або у рішенні за скаргою, із зазначенням поважних причин пропуску строків та документів або інших доказів, які підтверджують їх існування”.

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині визначення права органу оскарження продовжити строк розгляду скарги – шляхом:

1) Визначення індикативного переліку підстав для продовження строку розгляду скарги (пов’язаних зі складністю скарги, значним об’ємом матеріалів та іншими факторами, які об’єктивно впливають на тривалість розгляду), а також встановлення граничного терміну можливого продовження та граничної кількості продовжень;

2) Запровадження обов’язку органу оскарження оприлюднювати у складі публічної статистики, яка стосується здійснення адміністративного оскарження, кількість та частку скарг, по яким строк розгляду було продовжено.

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Не буде виконана у разі прийняття Законопроекту, розробленого Мінцифрою, у поточній редакції. Для виконання необхідно включити до ч. 3 ст. 96, яку вище запропоновано додати, абзаци такого змісту: “Строк розгляду скарги може бути подовжено суб’єктом розгляду скарги один раз не більш як до наступних граничних строків: -45 календарних днів з моменту подання скарги - у разі значної складності адміністративного провадження; -60 календарних днів з моменту подання скарги - у разі особливої складності адміністративного провадження; -75 календарних днів з моменту подання скарги - у разі виняткової складності адміністративного провадження. Процедурне рішення про продовження строку розгляду скарги доводиться до відома особи, яка подала скаргу, та має містити пояснення причин складності (особливої складності, виняткової складності) адміністративного провадження”. Останню частину рекомендації (запровадження обов’язку органу оскарження оприлюднювати у складі публічної статистики, яка стосується здійснення адміністративного оскарження, кількість та частку скарг, по яким строк розгляду було продовжено) доцільно імплементувати на рівні підзаконного нормативно-правового акту, прийняття якого передбачається ч. 1 ст. 105 Законопроекту.

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині подальшої конкретизації положень, які вже містилися в Законопроєкті № 9456, у частині:

Норм, які регулюють виконання рішень, прийнятих за наслідками оскарження – шляхом чіткого закріплення обов’язку органу оскарження у разі задоволення скарги (у тому числі за принципом «мовчазної згоди») невідкладно вчинити дії, спрямовані на відновлення порушених прав та законних інтересів скаржника (або надати іншому органу доручення щодо вчинення таких дій, із взяттям на контроль виконання такого доручення).

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: У разі прийняття Законопроекту, розробленого Мінцифрою, у поточній редакції, рекомендація буде значною мірою виконана альтернативним шляхом (шляхом запровадження базового правила, за яким суб’єкт розгляду скарги переважно має прийняти новий адміністративний акт, а не повертати питання на новий розгляд, ч. 3 ст. 79). Для повного виконання слід доповнити ч. 3 ст. 79 абзацами третім-четвертим наступного змісту: “Суб’єкт розгляду скарги здійснює контроль за виконанням свого рішення за скаргою. Суб’єкт розгляду скарги може вимагати в адміністративного органа звіт про виконання рішення за скаргою, встановивши розумний строк подання такого звіту”

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині закріплення нових положень, які встановлюватимуть:

Чіткий строк, протягом якого скарга перевіряється органом оскарження на наявність формальних недоліків, які перешкоджають її прийняттю до розгляду.

 

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Буде виконана у разі прийняття Законопроекту, розробленого Мінцифрою, у поточній редакції (ст. 38 у поєднанні з ч. 1 ст. 78).

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині закріплення нових положень, які встановлюватимуть:

Обов’язок органу оскарження, який виявив формальні недоліки скарги, що перешкоджають її прийняттю до розгляду, відкласти розгляд скарги та надати скаржникові розумний строк для усунення недоліків, лише після спливу якого та у разі неусунення недоліків скарга залишається без розгляду.

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Буде виконана у разі прийняття Законопроекту, розробленого Мінцифрою, у поточній редакції (ст. 38 у поєднанні з ч. 1 ст. 78).

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині закріплення нових положень, які встановлюватимуть:

Правило щодо задоволення скарг на рішення (адміністративні акти) за принципом «мовчазної згоди» у разі недоведення органом оскарження до відома скаржника жодного рішення у встановлений законом строк.

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Не буде виконана у разі прийняття Законопроекту, розробленого Мінцифрою, у поточній редакції. Ймовірно, це може бути зумовлене політичним рішенням, оскільки імплементація даної норми зумовлює значні ризики. Для імплементації необхідно доповнити розділ V новою статтею наступного змісту: “Стаття 79-1. Задоволення скарги за принципом мовчазної згоди 1. Якщо рішення за скаргою на адміністративний акт не доводиться до відома особи, яка подала скаргу, у строк, визначений законом, скарга вважається повністю задоволеною з дня, наступного за днем закінчення зазначеного строку”.

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині збереження положень, які вже містилися в Законопроєкті № 9456 та передбачали:

Закріплення переліку допустимих засобів доказування у процедурі адміністративного оскарження, до яких належатимуть, зокрема, пояснення учасників і свідків, документи, речі, висновки або пояснення експертів, пояснення або консультації спеціалістів.

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Рекомендація буде виконана у разі прийняття Законопроекту, розробленого Мінцифрою, у поточній редакції (ч. 2 ст. 48 Законопроекту).

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині збереження положень, які вже містилися в Законопроєкті № 9456 та передбачали:

Зобов’язання органів оскарження наводити належне обґрунтування у випадку зміни оцінки й висновків у подібних справах.

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Рекомендація буде виконана у разі прийняття Законопроекту, розробленого Мінцифрою, у поточній редакції (ч. 4 ст. 10, ч. 5 ст. 79 Законопроекту). Водночас, для цілей уникнення ситуацій, коли суб’єкт розгляду скарг буде ухилятися від виконання своїх зобов’язань, передбачених ч. 5 ст. 79 Законопроекту, зазначене положення варто викласти у такій редакції: "Суб’єкт розгляду скарги не рідше одного разу на півроку здійснює аналіз розгляду скарг за видами справ та за його результатами приймає офіційну позицію щодо вирішення питань, які були предметом оскарження, які підлягає обов’язковому оприлюдненню на його офіційному веб-сайті. Під час вирішення справ адміністративний орган повинен розглядати офіційну позицію суб’єкта розгляду скарги та у разі її неприйняття надавати відповідне письмове обґрунтування. Особа має право звернутися до суб’єкта розгляду скарги із клопотанням про надання офіційної позиції щодо вирішення певної категорії справ. Відповідь на таке клопотання має бути надана у порядку та строки, визначені Законом України "Про звернення громадян", і повинна містити посилання на конкретні справи, вирішені суб’єктом розгляду скарги протягом останніх трьох років".

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині подальшої конкретизації положень Законопроєкту № 9456, які містили перелік питань, які перевіряє орган оскарження в рамках адміністративного оскарження, а саме:

дотримання вимог матеріального права;

дотримання процедури (включаючи питання компетенції);

правильне і повне встановлення обставин справи на підставі належних і допустимих доказів.

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: В цілому, рекомендація буде виконана у разі прийняття Законопроекту, розробленого Мінцифрою, у поточній редакції (ч. 2 ст. 79 Законопроекту). Разом з цим, доцільно було б доповнити чт. 78 ч. 3 такого змісту: "Перегляд справи за скаргою полягає у перевірці суб’єктом розгляду скарги таких питань: 1)дотримання вимог матеріального права; 2)дотримання процедури (включаючи питання компетенції); 3)правильне і повне встановлення обставин справи на підставі належних і допустимих доказів".

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині:

 

Закріплення нового положення в частині здійснення публікації прийнятих органами оскарження рішень (з дотриманням вимог конфіденційності) у форматі, що дозволить здійснювати їх інтелектуальний пошук.

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Рекомендація не буде виконана у разі прийняття Законопроекту в поточній редакції. Для цілей імплементації цієї рекомендації слід доповнити ч. 6 ст. 79 (запропоновану вище у п. 18 цієї таблички) абзацом другим такого змісту: "Суб’єкти розгляду скарг надають особам можливості пошуку, перегляду, копіювання та роздрукування рішень суб’єкта розгляду скарг або їхніх частин".

Затвердити нормативно-правовий акт (положення, порядок, методику тощо), який визначатиме порядок встановлення ключових показників ефективності, результативності та якості службової діяльності (KPI) органів виконавчої влади (їх структурних підрозділів, посадових осіб), до функцій яких належить розгляд скарг, поданих у порядку адміністративного оскарження, що передбачатиме:

Обов’язкове застосування KPI «рівень підтвердження судами рішень, прийнятих у процедурі адміністративного оскарження» (що розраховується як частка справ, вирішених на користь суб’єкта владних повноважень, від загальної кількості справ, розглянутих у судах після проходження процедури адміністративного оскарження; для рішень, які мають грошовий вимір – додатково розраховується частка у грошовому вимірі).

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Рекомендацію вбачається доцільним імплементувати на рівні підзаконного нормативно-правового акту, прийняття якого передбачається ч. 1 ст. 105 Законопроекту.

Затвердити нормативно-правовий акт (положення, порядок, методику тощо), який визначатиме порядок встановлення ключових показників ефективності, результативності та якості службової діяльності (KPI) органів виконавчої влади (їх структурних підрозділів, посадових осіб), до функцій яких належить розгляд скарг, поданих у порядку адміністративного оскарження, що передбачатиме:

Встановлення оптимального звітного періоду для розрахунку даного показника залежно від навантаження на конкретний орган оскарження (чим більше навантаження –

тим коротший звітний період), наприклад:

менше 1000 скарг на рік – річний період,

більше 1000 скарг на рік – квартальний період.

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Рекомендацію вбачається доцільним імплементувати на рівні підзаконного нормативно-правового акту, прийняття якого передбачається ч. 1 ст. 105 Законопроекту.

Затвердити нормативно-правовий акт (положення, порядок, методику тощо), який визначатиме порядок встановлення ключових показників ефективності, результативності та якості службової діяльності (KPI) органів виконавчої влади (їх структурних підрозділів, посадових осіб), до функцій яких належить розгляд скарг, поданих у порядку адміністративного оскарження, що передбачатиме:

Обов’язкове вимірювання та оновлення (із вказаною вище періодичністю) стану виконання вищевказаного KPI протягом не менш, як 3 років після закінчення звітного періоду, показники якого вимірюються.

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Рекомендацію вбачається доцільним імплементувати на рівні підзаконного нормативно-правового акту, прийняття якого передбачається ч. 1 ст. 105 Законопроекту.

Затвердити нормативно-правовий акт (положення, порядок, методику тощо), який визначатиме порядок встановлення ключових показників ефективності, результативності та якості службової діяльності (KPI) органів виконавчої влади (їх структурних підрозділів, посадових осіб), до функцій яких належить розгляд скарг, поданих у порядку адміністративного оскарження, що передбачатиме:

Обов’язкове опублікування найбільш актуальних результатів вимірювання вищевказаного KPI на офіційному вебсайті суб’єкта владних повноважень та/або у інших загальнодоступних джерелах.

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Рекомендацію вбачається доцільним імплементувати на рівні підзаконного нормативно-правового акту, прийняття якого передбачається ч. 1 ст. 105 Законопроекту.

Затвердити нормативно-правовий акт (положення, порядок, методику тощо), який визначатиме порядок встановлення ключових показників ефективності, результативності та якості службової діяльності (KPI) органів виконавчої влади (їх структурних підрозділів, посадових осіб), до функцій яких належить розгляд скарг, поданих у порядку адміністративного оскарження, що передбачатиме:

 

Рекомендоване застосування інших KPI, залежно від специфіки конкретної сфери, які можуть включати, серед іншого:

KPI, пов’язані зі своєчасністю розгляду скарг (середній строк розгляду скарги; частка своєчасно розглянутих скарг; частка скарг, щодо яких строк розгляду було продовжено тощо).

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Рекомендацію вбачається доцільним імплементувати на рівні підзаконного нормативно-правового акту, прийняття якого передбачається ч. 1 ст. 105 Законопроекту.

Затвердити нормативно-правовий акт (положення, порядок, методику тощо), який визначатиме порядок встановлення ключових показників ефективності, результативності та якості службової діяльності (KPI) органів виконавчої влади (їх структурних підрозділів, посадових осіб), до функцій яких належить розгляд скарг, поданих у порядку адміністративного оскарження, що передбачатиме:

Рекомендоване застосування інших KPI, залежно від специфіки конкретної сфери, які можуть включати, серед іншого:

KPI, пов’язані із суб’єктивною задоволеністю учасників адміністративного оскарження, загальною якістю цього процесу та окремими його аспектами (згідно з результатами опитувань, які повинні проводитись серед усіх скаржників та забезпечувати учасникам опитувань належний рівень анонімності) тощо.

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Рекомендацію вбачається доцільним імплементувати на рівні підзаконного нормативно-правового акту, прийняття якого передбачається ч. 1 ст. 105 Законопроекту.