You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Рада бізнес-омбудсмена надає рекомендації державним органам як на основі окремих кейсів, так і відповідно до опублікованих системних звітів. У даному розділі ми зібрали інформацію по статусу виконання лише системних рекомендацій.

Назва звіту
Надані рекомендації
Статус виконання

Системний звіт «Як бізнесу домогтися виконання судового рішення в Україні»

Спільно з іншими зацікавленими органами розробити та забезпечити прийняття підзаконних нормативно-правових актів, які би забезпечили повноформатне впровадження системи автоматизованого арешту коштів на банківських рахунках та документообіг виконавців з особами, які залучені до процесу виконання судових рішень.

КМУ

Не виконано – нова рекомендація

Спільно з іншими зацікавленими органами розробити та забезпечити прийняття підзаконних нормативно-правових актів, які би надали державним та приватним виконавцям безперешкодний доступ, зокрема, але не виключно, до наступних державних реєстрів та баз даних інформації:  

• Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань  

• Спадковий реєстр  

• Єдиний реєстр довіреностей  

• Інформаційний портал Національної поліції України – Інформаційна підсистема «Гарпун»  

• Реєстр адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху  

• Система фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі  

• Єдиний державний реєстр транспортних засобів  

• Єдиний державний демографічний реєстр  

• Реєстри територіальних громад  

• Єдина інформаційно-аналітична система управління міграційними процесами  

• База даних «Відомості про іноземців та осіб без громадянства, які перевищили термін реєстрації паспортних документів в Україні»  

• Єдина інформаційна база даних про внутрішньо переміщених осіб  

• Реєстр складських документів на зерно  

• Єдиний державний реєстр тварин  

• Державне статистичне спостереження «Площі, валові збори та урожайність сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду»  

• Єдиний реєстр для ведення автоматизованого обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів  

• Реєстр обліку підіймальних споруд (вантажопідіймальних кранів та машин, ліфтів, ескалаторів, канатних доріг, підйомників, фунікулерів тощо) парових та водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та гарячої води, атракціонів, об’єктів нафтогазового комплексу та інших об’єктів нафтогазового комплексу та інших об’єктів  

• Уніфікована автоматизована електронно-облікова система  

• Інформаційна система «Податковий блок»  

• Автоматизована система митного оформлення «Інспектор»  

• Реєстр дозвільних документів  

• Державні реєстри патентів України на винаходи, корисні моделі та промислові зразки  

• Державний реєстр свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір

КМУ

Не виконано – нова рекомендація

Доопрацювати Порядок взаємодії Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України та органів і осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів, затверджений Наказом Мін’юсту та Міністерства внутрішніх справ України № 64/261/5 від 30.01.2018, визначивши форми взаємодії та конкретизувавши обов’язки співробітників поліції під час проведення виконавчих дій.

Міністерство внутрішніх справ України

Не виконано – нова рекомендація

Розробити та забезпечити затвердження нормативно-правового регулювання, яке би надавало можливість внесення до Реєстру боржників інформації про невиконані державними органами рішення зобов’язального характеру.

КМУ
Мін’юст

Не виконано – нова рекомендація

Ініціювати створення сучасної інформаційної платформи, що повною мірою відповідала би нагальним потребам учасників виконавчого провадження, з урахуванням кращих світових практик.

Мін’юст

Не виконано – нова рекомендація

Забезпечити публікацію на офіційному сайті Мін’юсту рішень Дисциплінарної комісії приватних виконавців (за необхідності – у знеособленій формі), зокрема шляхом ініціювання внесення відповідних змін до законодавства.

Мін’юст

Не виконано – нова рекомендація

Розробити та затвердити нормативно-правовий акт, який би передбачав доповнення Єдиного державного реєстру судових рішень інформацією про статус виконання рішень, які опубліковані у загальному доступі.

Мін’юст
ДСА

Не виконано – нова рекомендація

Забезпечити розробку Національної стратегії відносно поступового усунення тих мораторіїв на примусове виконання судових рішень, актуальність яких зберігається згідно з проведеним Мін’юстом аналізом.

КМУ

Не виконано – нова рекомендація

У разі підтвердження актуальності певних мораторіїв:  

• у контексті мораторіїв щодо боржників-державних підприємств чи підприємств з кваліфікуючою часткою держави, – розглянути та ініціювати запровадження дієвих альтернативних механізмів задоволення вимог кредиторів на час дії відповідних мораторіїв;  

• при ініціюванні перед ВРУ питання продовження дії мораторіїв – передбачати її поширення лише на ті правовідносини, що мали місце до такого продовження та обумовлювали власне впровадження.

КМУ

Не виконано – нова рекомендація

Розробити та подати на розгляд ВРУ законопроєкт про внесення змін до Закону України «Про виконавче провадження» з метою збільшення розміру штрафу, передбаченого ст. 75 Закону України «Про виконавче провадження» в редакції, чинній станом на січень 2021 року, та запровадження механізму спрямування частини суми штрафу, сплаченого боржником за судовим рішенням, на відшкодування шкоди, завданої тривалим невиконанням рішення суду особі, на користь якої ухвалено рішення.

КМУ

Не виконано – нова рекомендація

Розробити та подати на розгляд ВРУ законопроєкт про внесення змін до ст. 185-6 КУпАП з метою збільшення розміру штрафу за залишення без розгляду окремої ухвали суду або невжиття заходів до усунення зазначених в ній порушень закону та поширення сфери дії цієї норми на будь-яке судове рішення, що набрало законної сили. 

КМУ

Не виконано – нова рекомендація

Розробити та подати на розгляд ВРУ законопроєкт про внесення змін до ст. 382 КК України з метою запровадження кримінальної відповідальності не лише за умисне невиконання чи перешкоджання виконанню, але й за ігнорування рішення суду, що набрало законної сили, та/або невжиття заходів, необхідних для виконання рішення суду, що набрало законної сили.

КМУ

Не виконано – нова рекомендація

Переглянути існуючий інститут дисциплінарної відповідальності державних службовців у контексті зволікання, нехтування чи відмови від фактичного виконання рішення суду, яке набрало законної сили 

КМУ

Не виконано – нова рекомендація

Передбачити серед ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців, які займають посади керівників центральних органів виконавчої влади, показники, що відображають результати судових оскаржень рішень, дій, бездіяльності відповідного органу щодо бізнесу та власне виконання судових рішень, що набрали законної сили.

КМУ

Не виконано – нова рекомендація

Забезпечити впровадження у державних органах функції контролю виконання судових рішень, наприклад, шляхом створення штатних одиниць, відповідальних за цей напрям діяльності для державних органів, щодо яких приймається більше 1000 судових рішень на рік.

КМУ

Не виконано – нова рекомендація

Забезпечити впровадження процедур перегляду правозастосовчої практики державних органів за результатами формування судової практики з окремих категорій справ або норм права, що безпосередньо вказує на системні порушення законодавства державним органом.

КМУ

Не виконано – нова рекомендація

Розробити та подати на розгляд ВРУ законопроєкт про внесення змін до КПК України з метою  

(1) визначення граничних строків на виконання ухвал слідчих суддів, постановлених в рамках досудового розслідування кримінальних проваджень;  

(2) запровадження механізму нарахування штрафу за невиконання таких ухвал;  

(3) спрямування частини суми штрафу, сплаченого боржником за судовим рішенням, на відшкодування шкоди, завданої тривалим невиконанням рішення суду особі, на користь якої ухвалено рішення.

КМУ

Не виконано – нова рекомендація

Розробити та запровадити механізм для відстеження кількості ухвал слідчих суддів, постановлених в рамках досудового розслідування кримінальних проваджень, та моніторингу стану їх виконання.

КМУ

Не виконано – нова рекомендація

Внести зміни до внутрішніх нормативних актів та вжити відповідних організаційних заходів для визначення відповідального підрозділу, до функцій якого буде належати:  

(1) моніторинг судових рішень, які мають бути виконані,  

(2) моніторинг процесу виконання таких рішень та  

(3) підготовка періодичних публічних звітів щодо їх виконання, а також щодо проблемних питань, які створюють перешкоди для виконання судових рішень належним чином.

ДПС
Держмитслужба

Не виконано – нова рекомендація

Коригувати адміністративну практику застосування окремих положень законодавства з урахуванням судової практики з аналогічних питань. Це має передбачати не лише формальний моніторинг, а й реальну зміну правозастосовчої практики державного органу. Зокрема, внести зміни до нормативно-правових актів, які регламентують процедуру розгляду скарг суб’єктів господарювання на рішення податкових та митних органів, якими зобов’язати включати до тексту кожного рішення, прийнятого за результатами адміністративного оскарження, стислий огляд судової практики з відповідного питання та/або приймати рішення у відповідності з такою практикою або аргументувати відступлення від неї. Критерієм зміни правозастосовчої практики може виступати саме суттєва зміна результатів судових проваджень (до показника прийняття рішень про задоволення позову суб'єктів господарювання до державного органу не більше 40% по відповідних категоріях справ) або суттєве зменшення загальної кількості судових справ відповідних категорій (за інших рівних умов).

ДПС
Держмитслужба

Не виконано – нова рекомендація

Внести зміни до Порядку організації роботи органів ДПС під час підготовки та супроводження справ у судах, затвердженим наказом ДПС від 17.10.2019 № 124, та/або інших застосовних нормативних актів, згідно з якими:  

• забезпечити можливість прийняття рішення про оскарження/неоскарження судового рішення в межах строків апеляційного/касаційного оскарження;  

• встановити критерії для спрощення прийняття рішення про неефективність подальшого судового оскарження, зокрема: коли (1) адміністративний суд першої інстанції прийняв рішення на користь платника податків, (2) таке рішення було залишено в силі судом апеляційної інстанції і (3) фінансовий результат спору є незначним для бюджету (наприклад – до 100 тис. грн.) – податковий орган визнаватиме таке рішення та не оскаржуватиме його в касаційному порядку, крім випадків, коли прийняті рішення суперечать практиці Верховного Суду/Верховного суду України в аналогічних справах.

ДПС

Не виконано – нова рекомендація

Комунікувати серед центральних органів виконавчої влади необхідність відповідальної та виваженої реалізації своїх функцій, зважаючи на потенційність спорів, що можуть бути передані на розгляд міжнародних судів/арбітражів.

КМУ

Не виконано – нова рекомендація

Вести окремий облік виконавчих проваджень стосовно рішень міжнародних судів/арбітражів як таких, які несуть потенційну небезпеку виникнення інвестиційних спорів, стороною у яких буде виступати держава, та забезпечити періодичне звітування з цих питань.

Мін’юст

Не виконано – нова рекомендація