You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Рада бізнес-омбудсмена надає рекомендації державним органам як на основі окремих кейсів, так і відповідно до опублікованих системних звітів. У даному розділі ми зібрали інформацію по статусу виконання лише системних рекомендацій.

Назва звіту
Надані рекомендації
Статус виконання

Системний звіт «Як бізнесу домогтися виконання судового рішення в Україні»

Розробити та забезпечити затвердження нормативно-правового регулювання, яке би надавало можливість внесення до Реєстру боржників інформації про невиконані державними органами рішення зобов’язального характеру.

КМУ
Мін’юст

Не виконано – нова рекомендація

Ініціювати створення сучасної інформаційної платформи, що повною мірою відповідала би нагальним потребам учасників виконавчого провадження, з урахуванням кращих світових практик.

Мін’юст

Не виконано – нова рекомендація

Забезпечити публікацію на офіційному сайті Мін’юсту рішень Дисциплінарної комісії приватних виконавців (за необхідності – у знеособленій формі), зокрема шляхом ініціювання внесення відповідних змін до законодавства.

Мін’юст

Не виконано – нова рекомендація

Розробити та затвердити нормативно-правовий акт, який би передбачав доповнення Єдиного державного реєстру судових рішень інформацією про статус виконання рішень, які опубліковані у загальному доступі.

Мін’юст
ДСА

Не виконано – нова рекомендація

Вести окремий облік виконавчих проваджень стосовно рішень міжнародних судів/арбітражів як таких, які несуть потенційну небезпеку виникнення інвестиційних спорів, стороною у яких буде виступати держава, та забезпечити періодичне звітування з цих питань.

Мін’юст

Не виконано – нова рекомендація