You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Рада бізнес-омбудсмена надає рекомендації державним органам як на основі окремих кейсів, так і відповідно до опублікованих системних звітів. У даному розділі ми зібрали інформацію по статусу виконання лише системних рекомендацій.

Назва звіту
Надані рекомендації
Статус виконання

Системний звіт «Як бізнесу домогтися виконання судового рішення в Україні»

Спільно з іншими зацікавленими органами розробити та забезпечити прийняття підзаконних нормативно-правових актів, які би забезпечили повноформатне впровадження системи автоматизованого арешту коштів на банківських рахунках та документообіг виконавців з особами, які залучені до процесу виконання судових рішень.

КМУ

Не виконано – нова рекомендація

Спільно з іншими зацікавленими органами розробити та забезпечити прийняття підзаконних нормативно-правових актів, які би надали державним та приватним виконавцям безперешкодний доступ, зокрема, але не виключно, до наступних державних реєстрів та баз даних інформації:  

• Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань  

• Спадковий реєстр  

• Єдиний реєстр довіреностей  

• Інформаційний портал Національної поліції України – Інформаційна підсистема «Гарпун»  

• Реєстр адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху  

• Система фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі  

• Єдиний державний реєстр транспортних засобів  

• Єдиний державний демографічний реєстр  

• Реєстри територіальних громад  

• Єдина інформаційно-аналітична система управління міграційними процесами  

• База даних «Відомості про іноземців та осіб без громадянства, які перевищили термін реєстрації паспортних документів в Україні»  

• Єдина інформаційна база даних про внутрішньо переміщених осіб  

• Реєстр складських документів на зерно  

• Єдиний державний реєстр тварин  

• Державне статистичне спостереження «Площі, валові збори та урожайність сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду»  

• Єдиний реєстр для ведення автоматизованого обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів  

• Реєстр обліку підіймальних споруд (вантажопідіймальних кранів та машин, ліфтів, ескалаторів, канатних доріг, підйомників, фунікулерів тощо) парових та водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та гарячої води, атракціонів, об’єктів нафтогазового комплексу та інших об’єктів нафтогазового комплексу та інших об’єктів  

• Уніфікована автоматизована електронно-облікова система  

• Інформаційна система «Податковий блок»  

• Автоматизована система митного оформлення «Інспектор»  

• Реєстр дозвільних документів  

• Державні реєстри патентів України на винаходи, корисні моделі та промислові зразки  

• Державний реєстр свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір

КМУ

Не виконано – нова рекомендація

Розробити та забезпечити затвердження нормативно-правового регулювання, яке би надавало можливість внесення до Реєстру боржників інформації про невиконані державними органами рішення зобов’язального характеру.

КМУ
Мін’юст

Не виконано – нова рекомендація

Забезпечити розробку Національної стратегії відносно поступового усунення тих мораторіїв на примусове виконання судових рішень, актуальність яких зберігається згідно з проведеним Мін’юстом аналізом.

КМУ

Не виконано – нова рекомендація

У разі підтвердження актуальності певних мораторіїв:  

• у контексті мораторіїв щодо боржників-державних підприємств чи підприємств з кваліфікуючою часткою держави, – розглянути та ініціювати запровадження дієвих альтернативних механізмів задоволення вимог кредиторів на час дії відповідних мораторіїв;  

• при ініціюванні перед ВРУ питання продовження дії мораторіїв – передбачати її поширення лише на ті правовідносини, що мали місце до такого продовження та обумовлювали власне впровадження.

КМУ

Не виконано – нова рекомендація

Розробити та подати на розгляд ВРУ законопроєкт про внесення змін до Закону України «Про виконавче провадження» з метою збільшення розміру штрафу, передбаченого ст. 75 Закону України «Про виконавче провадження» в редакції, чинній станом на січень 2021 року, та запровадження механізму спрямування частини суми штрафу, сплаченого боржником за судовим рішенням, на відшкодування шкоди, завданої тривалим невиконанням рішення суду особі, на користь якої ухвалено рішення.

КМУ

Не виконано – нова рекомендація

Розробити та подати на розгляд ВРУ законопроєкт про внесення змін до ст. 185-6 КУпАП з метою збільшення розміру штрафу за залишення без розгляду окремої ухвали суду або невжиття заходів до усунення зазначених в ній порушень закону та поширення сфери дії цієї норми на будь-яке судове рішення, що набрало законної сили. 

КМУ

Не виконано – нова рекомендація

Розробити та подати на розгляд ВРУ законопроєкт про внесення змін до ст. 382 КК України з метою запровадження кримінальної відповідальності не лише за умисне невиконання чи перешкоджання виконанню, але й за ігнорування рішення суду, що набрало законної сили, та/або невжиття заходів, необхідних для виконання рішення суду, що набрало законної сили.

КМУ

Не виконано – нова рекомендація

Переглянути існуючий інститут дисциплінарної відповідальності державних службовців у контексті зволікання, нехтування чи відмови від фактичного виконання рішення суду, яке набрало законної сили 

КМУ

Не виконано – нова рекомендація

Передбачити серед ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців, які займають посади керівників центральних органів виконавчої влади, показники, що відображають результати судових оскаржень рішень, дій, бездіяльності відповідного органу щодо бізнесу та власне виконання судових рішень, що набрали законної сили.

КМУ

Не виконано – нова рекомендація

Забезпечити впровадження у державних органах функції контролю виконання судових рішень, наприклад, шляхом створення штатних одиниць, відповідальних за цей напрям діяльності для державних органів, щодо яких приймається більше 1000 судових рішень на рік.

КМУ

Не виконано – нова рекомендація

Забезпечити впровадження процедур перегляду правозастосовчої практики державних органів за результатами формування судової практики з окремих категорій справ або норм права, що безпосередньо вказує на системні порушення законодавства державним органом.

КМУ

Не виконано – нова рекомендація

Розробити та подати на розгляд ВРУ законопроєкт про внесення змін до КПК України з метою  

(1) визначення граничних строків на виконання ухвал слідчих суддів, постановлених в рамках досудового розслідування кримінальних проваджень;  

(2) запровадження механізму нарахування штрафу за невиконання таких ухвал;  

(3) спрямування частини суми штрафу, сплаченого боржником за судовим рішенням, на відшкодування шкоди, завданої тривалим невиконанням рішення суду особі, на користь якої ухвалено рішення.

КМУ

Не виконано – нова рекомендація

Розробити та запровадити механізм для відстеження кількості ухвал слідчих суддів, постановлених в рамках досудового розслідування кримінальних проваджень, та моніторингу стану їх виконання.

КМУ

Не виконано – нова рекомендація

Комунікувати серед центральних органів виконавчої влади необхідність відповідальної та виваженої реалізації своїх функцій, зважаючи на потенційність спорів, що можуть бути передані на розгляд міжнародних судів/арбітражів.

КМУ

Не виконано – нова рекомендація