You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Рада бізнес-омбудсмена надає рекомендації державним органам як на основі окремих кейсів, так і відповідно до опублікованих системних звітів. У даному розділі ми зібрали інформацію по статусу виконання лише системних рекомендацій.

Назва звіту
Надані рекомендації
Статус виконання

Системний звіт «Як бізнесу домогтися виконання судового рішення в Україні»

Напрацювати нормативно-правову базу, яка була би спрямована на наближення мандатів приватних та державних виконавців, у тому числі пропонується розглянути питання надання приватним виконавцям права на виконання судових рішень у публічно-правовій сфері.

КМУ

В процесі виконання

Спільно з іншими зацікавленими органами розробити та забезпечити прийняття підзаконних нормативно-правових актів, які би забезпечили повноформатне впровадження системи автоматизованого арешту коштів на банківських рахунках та документообіг виконавців з особами, які залучені до процесу виконання судових рішень.

КМУ

Не виконано – нова рекомендація

Спільно з іншими зацікавленими органами розробити та забезпечити прийняття підзаконних нормативно-правових актів, які би надали державним та приватним виконавцям безперешкодний доступ, зокрема, але не виключно, до наступних державних реєстрів та баз даних інформації:  

• Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань  

• Спадковий реєстр  

• Єдиний реєстр довіреностей  

• Інформаційний портал Національної поліції України – Інформаційна підсистема «Гарпун»  

• Реєстр адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху  

• Система фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі  

• Єдиний державний реєстр транспортних засобів  

• Єдиний державний демографічний реєстр  

• Реєстри територіальних громад  

• Єдина інформаційно-аналітична система управління міграційними процесами  

• База даних «Відомості про іноземців та осіб без громадянства, які перевищили термін реєстрації паспортних документів в Україні»  

• Єдина інформаційна база даних про внутрішньо переміщених осіб  

• Реєстр складських документів на зерно  

• Єдиний державний реєстр тварин  

• Державне статистичне спостереження «Площі, валові збори та урожайність сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду»  

• Єдиний реєстр для ведення автоматизованого обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів  

• Реєстр обліку підіймальних споруд (вантажопідіймальних кранів та машин, ліфтів, ескалаторів, канатних доріг, підйомників, фунікулерів тощо) парових та водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та гарячої води, атракціонів, об’єктів нафтогазового комплексу та інших об’єктів нафтогазового комплексу та інших об’єктів  

• Уніфікована автоматизована електронно-облікова система  

• Інформаційна система «Податковий блок»  

• Автоматизована система митного оформлення «Інспектор»  

• Реєстр дозвільних документів  

• Державні реєстри патентів України на винаходи, корисні моделі та промислові зразки  

• Державний реєстр свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір

КМУ

Не виконано – нова рекомендація

Доопрацювати Порядок взаємодії Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України та органів і осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів, затверджений Наказом Мін’юсту та Міністерства внутрішніх справ України № 64/261/5 від 30.01.2018, визначивши форми взаємодії та конкретизувавши обов’язки співробітників поліції під час проведення виконавчих дій.

Міністерство внутрішніх справ України

Не виконано – нова рекомендація

Розробити та забезпечити затвердження нормативно-правового регулювання, яке би надавало можливість внесення до Реєстру боржників інформації про невиконані державними органами рішення зобов’язального характеру.

КМУ
Мін’юст

Не виконано – нова рекомендація

Ініціювати створення сучасної інформаційної платформи, що повною мірою відповідала би нагальним потребам учасників виконавчого провадження, з урахуванням кращих світових практик.

Мін’юст

Не виконано – нова рекомендація

Забезпечити публікацію на офіційному сайті Мін’юсту рішень Дисциплінарної комісії приватних виконавців (за необхідності – у знеособленій формі), зокрема шляхом ініціювання внесення відповідних змін до законодавства.

Мін’юст

Не виконано – нова рекомендація

Розробити та затвердити нормативно-правовий акт, який би передбачав доповнення Єдиного державного реєстру судових рішень інформацією про статус виконання рішень, які опубліковані у загальному доступі.

Мін’юст
ДСА

Не виконано – нова рекомендація

Створити та передати на розгляд КМУ проєкт Дорожньої карти скасування мораторіїв, що діють у сфері примусового виконання рішень. При підготовці проєкту має бути забезпечено:  

• оцінку причин, що спонукали до запровадження мораторіїв, та ступеню досягнення поставленої державою мети,  

• оцінку їхньої пропорційності та реальної ефективності.

КМУ

В процесі виконання

Забезпечити розробку Національної стратегії відносно поступового усунення тих мораторіїв на примусове виконання судових рішень, актуальність яких зберігається згідно з проведеним Мін’юстом аналізом.

КМУ

Не виконано – нова рекомендація

У разі підтвердження актуальності певних мораторіїв:  

• у контексті мораторіїв щодо боржників-державних підприємств чи підприємств з кваліфікуючою часткою держави, – розглянути та ініціювати запровадження дієвих альтернативних механізмів задоволення вимог кредиторів на час дії відповідних мораторіїв;  

• при ініціюванні перед ВРУ питання продовження дії мораторіїв – передбачати її поширення лише на ті правовідносини, що мали місце до такого продовження та обумовлювали власне впровадження.

КМУ

Не виконано – нова рекомендація

Розробити та подати на розгляд ВРУ законопроєкт про внесення змін до Закону України «Про виконавче провадження» з метою збільшення розміру штрафу, передбаченого ст. 75 Закону України «Про виконавче провадження» в редакції, чинній станом на січень 2021 року, та запровадження механізму спрямування частини суми штрафу, сплаченого боржником за судовим рішенням, на відшкодування шкоди, завданої тривалим невиконанням рішення суду особі, на користь якої ухвалено рішення.

КМУ

Не виконано – нова рекомендація

Розробити та подати на розгляд ВРУ законопроєкт про внесення змін до ст. 185-6 КУпАП з метою збільшення розміру штрафу за залишення без розгляду окремої ухвали суду або невжиття заходів до усунення зазначених в ній порушень закону та поширення сфери дії цієї норми на будь-яке судове рішення, що набрало законної сили. 

КМУ

Не виконано – нова рекомендація

Розробити та подати на розгляд ВРУ законопроєкт про внесення змін до ст. 382 КК України з метою запровадження кримінальної відповідальності не лише за умисне невиконання чи перешкоджання виконанню, але й за ігнорування рішення суду, що набрало законної сили, та/або невжиття заходів, необхідних для виконання рішення суду, що набрало законної сили.

КМУ

Не виконано – нова рекомендація

Переглянути існуючий інститут дисциплінарної відповідальності державних службовців у контексті зволікання, нехтування чи відмови від фактичного виконання рішення суду, яке набрало законної сили 

КМУ

Не виконано – нова рекомендація

Передбачити серед ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців, які займають посади керівників центральних органів виконавчої влади, показники, що відображають результати судових оскаржень рішень, дій, бездіяльності відповідного органу щодо бізнесу та власне виконання судових рішень, що набрали законної сили.

КМУ

Не виконано – нова рекомендація

Забезпечити впровадження у державних органах функції контролю виконання судових рішень, наприклад, шляхом створення штатних одиниць, відповідальних за цей напрям діяльності для державних органів, щодо яких приймається більше 1000 судових рішень на рік.

КМУ

Не виконано – нова рекомендація

Забезпечити впровадження процедур перегляду правозастосовчої практики державних органів за результатами формування судової практики з окремих категорій справ або норм права, що безпосередньо вказує на системні порушення законодавства державним органом.

КМУ

Не виконано – нова рекомендація

Розробити та подати на розгляд ВРУ законопроєкт про внесення змін до КПК України з метою  

(1) визначення граничних строків на виконання ухвал слідчих суддів, постановлених в рамках досудового розслідування кримінальних проваджень;  

(2) запровадження механізму нарахування штрафу за невиконання таких ухвал;  

(3) спрямування частини суми штрафу, сплаченого боржником за судовим рішенням, на відшкодування шкоди, завданої тривалим невиконанням рішення суду особі, на користь якої ухвалено рішення.

КМУ

Не виконано – нова рекомендація

Розробити та запровадити механізм для відстеження кількості ухвал слідчих суддів, постановлених в рамках досудового розслідування кримінальних проваджень, та моніторингу стану їх виконання.

КМУ

Не виконано – нова рекомендація

Внести зміни до внутрішніх нормативних актів та вжити відповідних організаційних заходів для визначення відповідального підрозділу, до функцій якого буде належати:  

(1) моніторинг судових рішень, які мають бути виконані,  

(2) моніторинг процесу виконання таких рішень та  

(3) підготовка періодичних публічних звітів щодо їх виконання, а також щодо проблемних питань, які створюють перешкоди для виконання судових рішень належним чином.

ДПС
Держмитслужба

Не виконано – нова рекомендація

Коригувати адміністративну практику застосування окремих положень законодавства з урахуванням судової практики з аналогічних питань. Це має передбачати не лише формальний моніторинг, а й реальну зміну правозастосовчої практики державного органу. Зокрема, внести зміни до нормативно-правових актів, які регламентують процедуру розгляду скарг суб’єктів господарювання на рішення податкових та митних органів, якими зобов’язати включати до тексту кожного рішення, прийнятого за результатами адміністративного оскарження, стислий огляд судової практики з відповідного питання та/або приймати рішення у відповідності з такою практикою або аргументувати відступлення від неї. Критерієм зміни правозастосовчої практики може виступати саме суттєва зміна результатів судових проваджень (до показника прийняття рішень про задоволення позову суб'єктів господарювання до державного органу не більше 40% по відповідних категоріях справ) або суттєве зменшення загальної кількості судових справ відповідних категорій (за інших рівних умов).

ДПС
Держмитслужба

Не виконано – нова рекомендація

Внести зміни до Порядку організації роботи органів ДПС під час підготовки та супроводження справ у судах, затвердженим наказом ДПС від 17.10.2019 № 124, та/або інших застосовних нормативних актів, згідно з якими:  

• забезпечити можливість прийняття рішення про оскарження/неоскарження судового рішення в межах строків апеляційного/касаційного оскарження;  

• встановити критерії для спрощення прийняття рішення про неефективність подальшого судового оскарження, зокрема: коли (1) адміністративний суд першої інстанції прийняв рішення на користь платника податків, (2) таке рішення було залишено в силі судом апеляційної інстанції і (3) фінансовий результат спору є незначним для бюджету (наприклад – до 100 тис. грн.) – податковий орган визнаватиме таке рішення та не оскаржуватиме його в касаційному порядку, крім випадків, коли прийняті рішення суперечать практиці Верховного Суду/Верховного суду України в аналогічних справах.

ДПС

Не виконано – нова рекомендація

Продовжувати роботу над законопроєктом про внесення змін до адміністративного та кримінального законодавства щодо запровадження повноформатної діяльності Бюро економічної безпеки України з чіткою визначеністю його підслідності щодо розслідування економічних злочинів.

КМУ

В процесі виконання

Комунікувати серед центральних органів виконавчої влади необхідність відповідальної та виваженої реалізації своїх функцій, зважаючи на потенційність спорів, що можуть бути передані на розгляд міжнародних судів/арбітражів.

КМУ

Не виконано – нова рекомендація

Вести окремий облік виконавчих проваджень стосовно рішень міжнародних судів/арбітражів як таких, які несуть потенційну небезпеку виникнення інвестиційних спорів, стороною у яких буде виступати держава, та забезпечити періодичне звітування з цих питань.

Мін’юст

Не виконано – нова рекомендація

Системний звіт «Адміністрування податків, які сплачує бізнес»

Міністерству фінансів України та Державній податковій службі України – розробити та подати на затвердження, а Кабінету Міністрів України – затвердити проект змін (доповнень) до Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року № 1246, або окремий нормативно-правовий акт, який врегулює питання практичного застосування положення, яке міститься в абзацу 13 пункту 201.10 статті 201 ПК України. Має бути запроваджена процедура, в рамках якої платник податків матиме змогу звернутися до контролюючого органу із заявою про те, що подана ним на реєстрацію ПН/РК не була своєчасно опрацьована, приклавши до такої заяви відповідні докази. За результатами розгляду заяви контролюючий орган має у розумні строки оформити висновок, на підставі якого до ЄРПН мають вноситись відповідні коригування (датою реєстрації ПН/РК у ЄРПН має вказуватись документально підтверджена дата її подання на реєстрацію).

КМУ
ДПС
Мінфін

В процесі виконання
— коментарі: В ході обговорення з Мінфіном та ДПС у грудні 2020 р. з боку ДПС отримані пояснення, виходячи з яких ідея, закладена в цю рекомендацію, вже реалізована, однак без внесення змін до законодавства, а шляхом відповідних технічних налаштувань ЄРПН. Вищевказане буде підтверджено листом ДПС України у відповідь на звернення Ради, у разі його направлення.

Міністерству фінансів України та Державній податковій службі України – у разі необхідності, розробити та подати до Кабінету Міністрів України, а Кабінету Міністрів України – внести до Верховної Ради України законопроєкт, який передбачає внесення змін до пункту 73 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні Положення» Податкового кодексу України шляхом заміни у абзаці першому та абзаці другому слів та цифр «до 31 грудня 2019 року» словами «до дати набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві».

КМУ
ДПС
Мінфін

Виконано
— коментарі: Ця рекомендація була по суті виконана шляхом внесення відповідних змін до законодавства ще у час, коли Системний звіт Ради готувався до публікації (до п. 73 підрозд. 2 розд. XX ПКУ внесено зміни Законом України від 14.07.2020 № 786-IX який набрав чинності 08.08.2020).

Видати нове офіційне роз’яснення, яким відкликати попередні та довести до відома платників податків та контролюючих органів, що чинна редакція статті 120-1 ПК України не дозволяє застосовувати штрафи за порушення граничних строків реєстрації або відсутність реєстрації у Єдиному реєстрі податкових накладних розрахунків коригувань, які містять від’ємну суму ПДВ, оскільки база для нарахування штрафу є від’ємною сумою.

ДПС
Мінфін

В процесі виконання
— коментарі: В ході обговорення з Мінфіном та ДПС у грудні 2020 р. обидва органи висловили незгоду із ідеєю видати роз’яснення, яке рекомендувала видати Рада. Проблема, на вирішення якої спрямована ця рекомендація, буде адресована шляхом виконання рекомендації № 4 (яка стосується тої ж проблеми).

Міністерству фінансів України та Державній податковій службі України – у разі необхідності, розробити та подати до Кабінету Міністрів України, а Кабінету Міністрів України – внести до Верховної Ради України законопроєкт, який передбачає внесення змін до статті 120-1 ПК України з метою визначення бази для нарахування штрафу як абсолютної величини (модулю) суми ПДВ у податковій накладній чи розрахунку коригування.

КМУ
ДПС
Мінфін

В процесі виконання
— коментарі: В ході обговорення з Мінфіном та ДПС у грудні 2020 р. було досягнуто попередньої домовленості, що ці органи опрацюють можливість ініціювання законодавчих змін, спрямованих на усунення проблеми, якої стосується ця рекомендація.

Міністерству фінансів України та Державній податковій службі України - розробити та подати на затвердження Кабінету Міністрів України, а Кабінету Міністрів України – внести до Верховної Ради України законопроєкт, який передбачає внесення змін до статті 120-1 ПК України. Такі зміни мають передбачати, що у разі, якщо до платника податків застосовано штрафні (фінансові) санкції, передбачені статтею 123 цього Кодексу, у зв’язку з визначенням контролюючим органом податкового зобов'язання або зменшенням суми бюджетного відшкодування за певною операцією з постачання товарів/послуг – до такого платника податків не застосовуються штрафні санкції, передбачені абзацом другим цього пункту, та пунктом 120-1.1 цієї статті, за відсутність складення та реєстрації у Єдиному реєстрі податкових накладних та/або порушення граничного строку реєстрації у Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної на таку операцію. Альтернативно, зміни можуть бути внесені до пункту 201.10 статті 201 ПК України, де може бути визначено спеціальний строк реєстрації ПН/РК у разі визначення контролюючим органом податкового зобов'язання з ПДВ, який має відраховуватись від дати узгодження відповідного грошового зобов’язання.

КМУ
ДПС
Мінфін

В процесі виконання
— коментарі: В ході обговорення з Мінфіном та ДПС у грудні 2020 р. було досягнуто попередньої домовленості, що ці органи опрацюють можливість ініціювання законодавчих змін, спрямованих на усунення проблеми, якої стосується ця рекомендація.

Забезпечити вжиття всіх необхідних заходів (у тому числі організаційних та технічних), які забезпечать поновлення показників СЕА ПДВ в тих платників ПДВ, реєстрація яких була анульована та у подальшому поновлена, без необхідності звернення платників до судів з вимогою щодо поновлення таких показників. Якщо це необхідно для імплементації рекомендації, викладеної вище - розробити та подати на затвердження Кабінету Міністрів України, а Кабінету Міністрів України - затвердити проєкт відповідних змін до Порядку № 569 або інших підзаконних нормативно-правових актів.

КМУ
ДПС
Мінфін

Виконано
— коментарі: Питання вже врегульовано законодавчо, з урахуванням рекомендацій РБО – постановою КМУ № 1024 від 28.10.2020 р. доповнено Порядок електронного адміністрування ПДВ (№ 569) пунктом 7-1 відповідного змісту. Ця рекомендація по суті не є самостійною. Вона лише пропонує можливий інструмент імплементації чотирьох рекомендацій (№6-9). В тій мірі, в якій деякі з нижченаведених рекомендацій були виконані саме з використанням цього інструменту, цю рекомендацію теж можна вважати виконаною.

Забезпечити вжиття всіх необхідних заходів (у тому числі організаційних та технічних), які забезпечать перенесення показників СЕА ПДВ від одного платника ПДВ до іншого в разі реорганізації юридичних осіб, без необхідності звернення платників до судів з вимогою щодо перенесення таких показників.

Якщо це необхідно для імплементації рекомендації, викладеної вище - розробити та подати на затвердження Кабінету Міністрів України, а Кабінету Міністрів України - затвердити проєкт відповідних змін до Порядку № 569 або інших підзаконних нормативно-правових актів.

КМУ
ДПС
Мінфін

В процесі виконання
— коментарі: В ході обговорення з Мінфіном та ДПС у грудні 2020 р. з боку ДПС було визнано цю проблему та повідомлено, що ДПС продовжує шукати технічне рішення для її усунення.

Забезпечити вжиття всіх необхідних заходів (у тому числі організаційних та технічних), які забезпечать збереження показників СЕА ПДВ при закритті та відкритті нового електронного рахунку у СЕА ПДВ (крім окремих випадків, коли ці показники не під-лягають збереженню, якщо такі випадки будуть чітко визначені законом).

Якщо це необхідно для імплементації рекомендації, викладеної вище - розробити та подати на затвердження Кабінету Міністрів України, а Кабінету Міністрів України - затвердити проєкт відповідних змін до Порядку № 569 або інших підзаконних нормативно-правових актів.

КМУ
ДПС
Мінфін

В процесі виконання
— коментарі: В ході обговорення з Мінфіном та ДПС у грудні 2020 р. ДПС та Мінфін не погодились із ідеєю, що при закритті та відкритті нового електронного рахунку показники платника у СЕА ПДВ завжди повинні бути збережені. На думку ДПС та Мінфіну, коли рахунок у СЕА закривається у зв’язку з анулюванням реєстрації платника ПДВ, а згодом відкривається новий рахунок через повторну реєстрацію (без оспорення законності анулювання), наявні підстави для того, щоб реєстраційний ліміт починав обраховуватись з нуля.

Забезпечити вжиття всіх необхідних заходів (у тому числі організаційних та технічних), які забезпечать виконання судових рішень, які зобов’язують ДПС/ДФС України (їх територіальні органи) скоригувати реєстраційний ліміт та/або інші показники платників ПДВ у СЕА ПДВ. ДПС України повинна мати практичну змогу оперативно скоригувати показники у СЕА ПДВ вручну, на підставі внутрішнього документу (наказу, висновку робочої групи тощо), складеного відповідними посадовими особами. Слід забезпечити виконання таких судових рішень у розумний строк (не більше місяця) після набрання ними законної сили, за умови, що судове рішення було надіслано судом до ДПС/ДФС України (його територіального органу) або вручено їхньому представникові.

Якщо це необхідно для імплементації рекомендації, викладеної вище - розробити та подати на затвердження Кабінету Міністрів України, а Кабінету Міністрів України - затвердити проєкт відповідних змін до Порядку № 569 або інших підзаконних нормативно-правових актів.

КМУ
ДПС
Мінфін

В процесі виконання
— коментарі: В ході обговорення з Мінфіном та ДПС у грудні 2020 р. ДПС та Мінфін не погодились із позицією РБО стосовно того, що такі судові рішення повинні виконуватись безумовно, навіть якщо їх виконання потребує ручного втручання у алгоритми СЕА. На думку ДПС та Мінфіну, деякі судові рішення, зміст яких зводиться до необхідності збільшити реєстраційний ліміт всупереч формулі у ПКУ, неможливо виконати. Тому до виконання цього типу судових рішень і надалі застосовуватиметься індивідуальний підхід (їх опрацювання в рамках робочої групи ДПС). Там, де можливо виконати – вони будуть виконуватись (але ДПС не бере обов’язок виконувати їх максимум протягом місяця, як було запропоновано РБО). Там, де неможливо виконати – будуть направлятися до судів клопотання про роз’яснення, в разі відсутності роз’яснення – буде констатуватись неможливість виконання.

Забезпечити вжиття всіх необхідних заходів (у тому числі організаційних та технічних), які забезпечать виконання судових рішень щодо скасування (зняття) арешту з реєстраційного ліміту чи коштів на електронному рахунку платника ПДВ у СЕА. Слід забезпечити виконання таких судових рішень у розумний строк (не більше 10 календарних днів) після набрання ними законної сили, за умови, що судове рішення було надіслано судом до ДПС/ДФС України (його територіального органу) або вручено їхньому представникові.

Якщо це необхідно для імплементації рекомендації, викладеної вище - розробити та подати на затвердження Кабінету Міністрів України, а Кабінету Міністрів України - затвердити проєкт відповідних змін до Порядку № 569 або інших підзаконних нормативно-правових актів.

КМУ
ДПС
Мінфін

В процесі виконання
— коментарі: В ході обговорення з Мінфіном та ДПС у грудні 2020 р. з боку ДПС було повідомлено, що ДПС не бачить системності цієї проблеми і не готова встановлювати будь-яких чітких строків, в які повинні виконуватись ухвали про зняття арешту з реєстраційного ліміту та з рахунку у СЕА. Пояснюється ця позиція тим, що вказані ухвали зазвичай не направляються судами безпосередньо до ДПС (яка не є учасником кримінальних проваджень), тоді як до копій ухвал, отриманих від платників податків, доводиться ставитись із обережністю, через поширені випадки їх підробки. ДПС не вважає доречним нормативно встановлювати строк їх виконання у 10 днів, або інший строк, і пропонує РБО реагувати на конкретні індивідуальні випадки, коли розумні строки не дотримуються, зазначаючи, що ці випадки є порівняно рідкісними.

Забезпечити видачу обов’язкового для всіх територіальних органів ДПС листа-роз’яснення (або іншого подібного документу, як-то: методичні рекомендації, внутрішній порядок ДПС України тощо), та/або, за необхідності – розробити та подати на затвердження Кабінету Міністрів України пакет змін до Порядку № 1165 (а Кабінету Міністрів України – затвердити їх), з метою уточнення та конкретизації переліку випадків, коли платники податків мають визнаватися такими, що відповідають пункту 8 Критеріїв ризиковості платників податків, які містяться у додатку 1 до Порядку № 1165 (зокрема, має бути уточнено, що цей пункт може застосовуватись лише за наявності ознак нереальності господарських операцій, по яким платник податків складав ПН/РК на покупців – платників ПДВ, тим самим надаючи їм можливість сформувати податковий кредит за рахунок ймовірно «схемного» ПДВ чи передати такий ймовірно «схемний» ПДВ третім особам).

КМУ
ДПС
Мінфін

В процесі виконання
— коментарі: В ході обговорення з Мінфіном та ДПС у грудні 2020 р. ДПС та Мінфін не погодились із пропозицією уточнити п. 8 Критеріїв ризиковості та наполягли на необхідності збереження цим пунктом теперішньої гнучкості. ДПС вивчить можливість видачі листа-роз’яснення щодо особливостей застосування п. 8 Критеріїв, однак навряд чи це роз’яснення буде дуже конкретним та вичерпним, оскільки неможливо заздалегідь передбачити всі потенційні сценарії розвитку подій.

Забезпечити видачу обов’язкового для всіх територіальних органів ДПС листа-роз’яснення (або іншого подібного документу, як-то: методичні рекомендації, внутрішній порядок ДПС України тощо), та/або, за необхідності – розробити та подати на затвердження Кабінету Міністрів України пакет змін до Порядку № 1165 (а Кабінету Міністрів України – затвердити їх), з метою визначення мінімальних стандартів мотивування (обґрунтування) рішень про відповідність Критеріям ризиковості. Має бути чітко визначено, що в таких рішеннях обов’язково зазначається така інформація:   - з яких конкретно джерел отримана податкова інформація, на якій базується рішення;  - про які ризикові господарські операції ця податкова інформація свідчить, з вказанням найменувань та податкових номерів контрагентів, періодів, видів господарських операцій, кодів Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності («УКТ ЗЕД») або кодів Державного класифікатора продукції та послуг («ДКПП»); - які конкретно ознаки вказують на ризиковість таких господарських операцій.

КМУ
ДПС
Мінфін

В процесі виконання
— коментарі: Додаткові вимоги щодо мотивування рішень про відповідність Критеріям ризиковості будуть запроваджені змінами до Порядку № 1165, які вже підготовлені та незабаром будуть прийняті. Точніше, вимоги до первинного рівня мотивування рішень залишаться такими ж самими, однак буде додано право платника запитати більш детальну інформацію, яка повинна надаватись протягом 5 роб. днів.

Забезпечити видачу обов’язкового для всіх територіальних органів ДПС листа-роз’яснення (або іншого подібного документу, як-то: методичні рекомендації, внутрішній порядок ДПС України тощо), та/або, за необхідності – розробити та подати на затвердження Кабінету Міністрів України пакет змін до Порядку № 1165 (а Кабінету Міністрів України – затвердити їх), з метою визначення, що рішення Комісій регіонального рівня про відповідність Критеріям ризиковості та про неврахування таблиць даних платників податків підлягають оскарженню до ДПС України відповідно до статті 56 ПК України, і такі скарги розглядаються згідно з Порядком № 916, доки спеціальний порядок їх розгляду не буде визначено законом.

КМУ
ДПС
Мінфін

В процесі виконання
— коментарі: Процедура адміністративного оскарження рішень про відповідність Критеріям ризиковості та про неврахування таблиць даних планується запровадити шляхом внесення змін до п. 56.23 ПКУ (законопроєкт № 4101-д) та до Порядку № 1165.

Розробити та подати на затвердження Кабінету Міністрів України, а Кабінету Міністрів України - внести до Верховної Ради України законопроєкт, який передбачає внесення змін до пункту 56.23 статті 56 ПК України з метою прямо передбачити можливість адміністративного оскарження рішень про відповідність критеріям ризиковості та про неврахування таблиць даних платників податків у порядку, визначеному цим пунктом. Після внесення таких змін до  ПК України – забезпечити внесення відповідних змін й до Порядку № 1165.

КМУ
ДПС
Мінфін

В процесі виконання
— коментарі: Процедура адміністративного оскарження рішень про відповідність Критеріям ризиковості та про неврахування таблиць даних планується запровадити шляхом внесення змін до п. 56.23 ПКУ (законопроєкт № 4101-д) та до Порядку № 1165.

Розробити та подати на затвердження Кабінету Міністрів України, а Кабінету Міністрів України - затвердити проєкт змін до Порядку № 1165 та/або Порядку № 1246, який передбачає встановлення строку, протягом якого ПН/РК має бути зареєстрованою у ЄРПН на виконання судового рішення. Такий строк має бути реалістичним (дозволяти ДПС України забезпечити його неухильне дотримання) і не повинен перевищувати 15 календарних днів з дати набрання судовим рішенням законної сили. Після набрання чинності вказаними змінами всі випадки порушення вказаного строку мають ставати підставою для проведення у ДПС України службових перевірок та притягнення винних осіб до відповідальності.

КМУ
ДПС
Мінфін

В процесі виконання
— коментарі: В ході обговорення з Мінфіном та ДПС у грудні 2020 р. ДПС та Мінфін попередньо погодились розробити зміни до Порядку № 1246, які встановлять реалістичний строк виконання судових рішень (15 днів з дати надходження до ДПС судового рішення, за умови набрання ним законної сили). При цьому, однак, буде пропрацьована доцільність додаткового формулювання на зразок “у разі можливості його виконання”, щоб відсікти такі випадки як відсутність реєстраційного ліміту, анулювання реєстрації платника ПДВ та інші ситуації, коли виконати судове рішення неможливо. Після впровадження змін ДПС та Мінфін згодні сприймати випадки порушення цього нового строку, про які повідомлятиме РБО (крім випадків неможливості виконання судових рішень), як серйозну підставу для ініціювання дисциплінарних заходів щодо відповідальних співробітників.

Розробити та подати на затвердження Кабінету Міністрів України, а Кабінету Міністрів України - внести до Верховної Ради України законопроєкт про внесення змін до ПК України, який встановить право платника  податків отримати з Державного бюджету України пеню на рівні 120 відсотків облікової ставки Національного банку України («НБУ»), встановленої на момент виникнення пені, за весь строк, протягом якого такий платник податків був протиправно позбавлений права на податковий кредит з ПДВ або зменшення своїх податкових зобов’язань з ПДВ, та на відповідне збільшення своєї суми реєстраційного ліміту у СЕА ПДВ, внаслідок протиправної відмови у реєстрації зупинених ПН/РК у ЄРПН. Пеня має нараховуватись з дня набрання чинності рішенням відповідної Комісії про відмову у реєстрації ПН/РК до дня, коли ПН/РК фактично зареєстровано у ЄРПН на підставі судового рішення.

КМУ
ДПС
Мінфін

В процесі виконання
— коментарі: В ході обговорення з Мінфіном та ДПС у грудні 2020 р. ДПС та Мінфін відхилила цю рекомендацію у зв’язку з її обтяжливістю для бюджету, а також через те, що такі ситуації не завжди призводять до понесення збитків саме певною стороною відносин (постачальником або покупцем), і розмір цих збитків буває різним залежно від низки обставин. Тому, на думку ДПС, концепція безумовної сплати пені в цій ситуації не застосовна, а повинна застосовуватись концепція відшкодування шкоди, якщо її розмір доведено. Право на подання відповідних позовів до загальних судів існує й так (загальна норма ЦКУ), і поодинокі випадки її застосування трапляються, однак часто платники й самі не можуть довести в суді, що понесли шкоду.

Забезпечити підготовку узагальнення судової практики КАС/ВС по вищевказаній категорії справ, в якому було б висвітлено, з яких юридичних та фактичних підстав рішення Комісій регіонального рівня про відмову у реєстрації ПН/РК найчастіше визнаються судами протиправними та скасовуються.

ДПС

В процесі виконання
— коментарі: В ході обговорення з Мінфіном та ДПС у грудні 2020 р. ДПС запевнила, що відповідна робота й так ведеться, однак на її завершення потрібен певний час, оскільки судова практика по цій категорії спорів з урахуванням нового Порядку № 1165 ще остаточно на рівні Верховного Суду не сформувалась. ДПС запропонувала повернутись до цього питання через певний розумний строк.

Розробити та оприлюднити план заходів щодо усунення поширених (системних) причин, з яких Комісіями регіонального рівня масово виносяться незаконні рішення, які згодом скасовуються судами. Такий план може включати:   18.1.    заходи, спрямовані покращення якості роботи Комісій регіонального та центрального рівня (більш ґрунтовне мотивування рішень тощо);   18.2.    заходи, спрямовані на покращення якості представлення позиції контролюючих органів у судах по таким справам;  18.3.    ініціювання внесення змін до положень законодавства, які є нечіткими, неузгодженими або неоднозначними.

ДПС

В процесі виконання
— коментарі: В ході обговорення з Мінфіном та ДПС у грудні 2020 р. ДПС запевнила, що відповідна робота й так ведеться. ДПС запропонувала повернутись до цього питання через певний розумний строк, і тоді, ймовірно, ДПС зможе надати РБО інформацію, яка свідчитиме про певну позитивну для ДПС динаміку в цій категорії спорів, а також про те, що типові помилки, які призводять до систематичного визнання протиправними рішень про відмову у реєстрації ПН/РК, узагальнюються та доводяться до відома тер. органів для їх врахування у роботі.

Відкликати лист ДФС України від 29.11.2017 року № 35/99-99-11-04-04-18, лист Мінфіну від 08.11.2017 року № 11310-09-10/30469 а також інші чинні документи роз’яснювального або довідково-інформаційного характеру, в яких заперечується безспірність податкового кредиту з ПДВ по ПН/РК, зареєстрованим у ЄРПН у період функціонування СМКОР.  

Видати новий лист-роз’яснення - а також внести відповідні зміни до підзаконних нормативних актів та внутрішніх актів ДПС України (зокрема, Порядку № 543, або його більш пізнього аналогу) - в якому визнати, що за результатами податкових перевірок не може бути зменшено податковий кредит платника податків з ПДВ, підтверджений ПН/РК, зареєстрованою у ЄРПН у період функціонування СМКОР.

ДПС
Мінфін

В процесі виконання
— коментарі: В ході обговорення з Мінфіном та ДПС у грудні 2020 р. ці органи повідомили, що не згодні із пропозицією Ради, та продовжують розуміти абзаци 2 і 3 пункту 201.10 статті 201 ПКУ - норму про безумовність податкового кредиту в умовах роботи СМКОР - як таку, що все ж не виключає можливості оскарження податкового кредиту за результатами податкової перевірки. Тому відкликати листи, в яких висловлена ця позиція, та видавати новий лист із принципово відмінною позицією – органи не будуть. Ймовірно, замість листа ДПС 2017-го року, в якому заперечується безумовність податкового кредиту, буде видано новий, в якому це питання буде описано дещо по-новому, з урахуванням накопиченого досвіду (наприклад, буде зазначено, що податковий кредит не може зменшуватись в рамках контрольно-перевірочної роботи у зв’язку з зауваженнями власне до оформлення ПН та інших первинних документів, якщо не йдеться про випадки, коли інформація в ПН є недостовірною і реального вчинення господарської операції не вбачається). Однак докорінної зміни підходу до даного питання не слід очікувати.

Розробити та подати на затвердження Кабінету Міністрів України, а Кабінету Міністрів України - внести до Верховної Ради України законопроєкт про внесення змін до ПК України, який доповнить ПК України нормою, яка встановить, що сума податкового кредиту з ПДВ, підтверджена ПН/РК, зареєстрованими у ЄРПН у період дії пункту 201.16 ПК України, не може бути зменшена контролюючим органом за результатами перевірок, за винятком прямо встановлених ПК України випадків (до яких, якщо такі будуть визначені, на думку Ради, може належати випадок встановлення складу кримінального правопорушення у діяннях осіб, причетних до складання, реєстрації або отримання таких ПН/РК, а також до оформлення первинних документів по господарським операціям, яких стосуються відповідні ПН/РК).

КМУ
ДПС
Мінфін

В процесі виконання
— коментарі: В ході обговорення з Мінфіном та ДПС у грудні 2020 р. ці органи повідомили, що не бачать сенсу ініціювати внесення змін до ПКУ, яким коригувати норму щодо безумовності кредиту (наприклад, чітко встановлювати вичерпний перелік винятків з цієї безумовності). З боку ДПС було пояснено, що чітко та вичерпно прописати перелік винятків з загального правила щодо безумовності кредиту – практично неможливо. Крім того, на думку ДПС та Мінфіну, запровадження та практична імплементація правила про безумовність кредиту у широкому розумінні цього слова пов’язані із занадто високими ризиками для бюджету. На їхню думку, проходження ПН через СМКОР (і навіть через Комісію) не передбачає настільки глибинного аналізу господарської операції, як той, що виконується під час податкової перевірки. Тому “друга лінія оборони” у вигляді податкових перевірок все ще потрібна для цілей ефективного податкового контролю.

Завершити наповнення Тимчасового реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування, поданих до 1 лютого 2016 року, за якими станом на 1 січня 2017 року ПДВ не відшкодовано;

Забезпечити закладення до проєкту Державного бюджету України на 2021 рік (та, в разі необхідності – на наступні роки), поданого до Кабінету Міністрів України, сум видатків, необхідних для виплати вищевказаних сум бюджетного відшкодування (а Кабінету Міністрів України – забезпечити збереження цих видатків у проєкті Державного бюджету України, який буде подано до Верховної Ради України).

КМУ
ДПС
Мінфін

Не розпочато
— коментарі: В ході обговорення з Мінфіном та ДПС у грудні 2020 р. учасники обговорення досягли спільного розуміння того, що питання відшкодування за Тимчасовим реєстром потребує політичного рішення та виділених для цієї мети коштів. Питання наразі не вирішується, оскільки, по-перше, відсутні виділені на цю мету кошти (особливо враховуючи ситуацію із COVID у 2020 році), по-друге – є великі питання до законності формування деяких сум відшкодування, однак перевірити їх вже неможливо через давність. Про перспективи вирішення цього питання наразі говорити складно.

Забезпечити коригування технічних налаштувань ІТС «Податковий блок» та інших автоматизованих систем у такий спосіб, щоб відомості про узгодження сум бюджетного відшкодування за результатами судового оскарження вносились до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування ПДВ невідкладно після набрання законної сили відповідним судовим рішенням, незалежно від його касаційного оскарження (окрім випадків, коли суд касаційної інстанції своєю ухвалою зупинив дію або виконання судового рішення).

ДПС
Мінфін

В процесі виконання
— коментарі: В ході обговорення з Мінфіном та ДПС у грудні 2020 р. з боку ДПС отримані пояснення, виходячи з яких ця рекомендація по суті вже виконана. За поточним Реєстром відшкодування наразі здійснюється своєчасно. В разі судового оскарження ППР – суми виплачуються після набрання законної сили судовим рішенням, незалежно від касаційного оскарження, якщо тільки Верховний Суд не виносить ухвалу про зупинення виконання або дії оскаржуваного рішення. Некоректні алгоритми Реєстру, які раніше перешкоджали виплаті відшкодування під час касаційного оскарження – виправлені. Вищевказане буде підтверджено листом ДПС України у відповідь на звернення Ради, у разі його направлення.

Розробити зміни до Закону про ЄСВ (а також Інструкції №449 і Порядку №435 у відповідній частині), направлені на забезпечення практичної можливості списання суми недоїмки з єдиного внеску, а також нарахованих на неї штрафних санкцій і пені, фізичним особам-підприємцям, які станом на дату набрання чинності Законом №592 включили відомості про себе до ЄДР та внесли запис про припинення діяльності (тобто вчинили окремі дії, встановлені пунктом 9-15 розділу VIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону про ЄСВ, однак станом на дату набрання чинності Законом №592 мають неузгоджені суми недоїмки з ЄСВ, яка виникла у період з 1 січня 2017 року по дату реєстрації припинення діяльності).

ДПС
Мінфін

Виконано
— коментарі: Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" від 04 грудня 2020 року №1072-IX, що набрав чинності 10 грудня 2020 року, пункт 9-15 Закону про ЄСВ було викладено у новій редакції. Нова редакція цієї норми передбачає, зокрема, що заяви про списання сум недоїмки, а також штрафів і пені, можуть подавати як особи, які станом на дату подання заяви про списання недоїмки є платниками ЄСВ, зазначеними у пункті 4 частини 1 статті 4 Закону про ЄСВ (крім фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування), так і ті, що у період з 1 січня 2017 року до дати подання заяви вважалися такими платниками. Відповідно до консультації ДПС України, що міститься у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі "ЗІР" (категорія 201.04), особам, які у строк до 31 серпня 2020 року уже зверталися до податкових органів із заявами про списання недоїмки, не потрібно звертатися із відповідною заявою повторно, - контролюючі органи проведуть списання на підставі документів, які були подані раніше.

Розробити зміни до Закону про ЄСВ (а також Інструкції №449 і Порядку №435 у відповідній частині), направлені на Скасування правових підстав для нарахування податковим органом сум єдиного внеску за червень-серпень 2020 року особам, які скористалися механізмом, встановленим пунктом 9-15 розділу VIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону про ЄСВ, та отримали позитивне рішення про повне чи часткове списання нарахованих після 1 січня 2017 року сум недоїмки, а також штрафів і пені.

ДПС
Мінфін

Виконано
— коментарі: Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" від 04 грудня 2020 року №1072-IX, що набрав чинності 10 грудня 2020 року, пункт 9-15 Закону про ЄСВ було викладено у новій редакції. Нова редакція цієї норми передбачає списання сум недоїмки, штрафних санкцій та пені, нарахованих за період з 1 січня 2017 року до 1 грудня 2020 року. Водночас, заяви на списання недоїмки подаються до 1 березня 2021 року. При цьому, лише 1 січня 2021 року набрали чинності зміни до пункту 2 частини 1 статті 7 Закону про ЄСВ, внесені Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" щодо усунення дискримінації за колом платників" від 13 травня 2020 року №592-IX, відповідно до яких ФОП на загальній системі оподаткування, який не отримав дохід (прибуток) у звітному періоді, має право, а не обов'язок, сплатити ЄСВ за себе у такому періоді. Більше того, якщо на такого ФОП поширюються норми Закону України "Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб’єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" 4 грудня 2020 року №1071-IX, вимога про сплату "мінімального" єдиного внеску з 1 по 31 грудня 2020 року не застосовується (пункт 9-16 розділу VIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону). Отже, тільки у виключних випадках, - якщо особи, які бажають отримати списання недоїмки із ЄСВ, припинили свою державну реєстрацію як підприємці після 1 грудня 2020 року, і на них не поширюється дія пункту 9-6 розділу VIII Закону про ЄСВ, - податковий орган залишається вправі вимагати погашення недоїмки з ЄСВ за грудень 2020 року (1 100,00 грн.).

Розробити зміни до Закону про ЄСВ (а також Інструкції №449 і Порядку №435 у відповідній частині), направлені на зміну правового статусу вимоги про сплату боргу (недоїмки) з єдиного внеску і присвоєння їй характеристик податкового повідомлення-рішення (передбачивши, серед іншого, можливість оскарження не лише розрахунку суми недоїмки, а й самої вимоги як такої, і що її скасування в адміністративному чи судовому порядку має наслідком списання відповідних сум недоїмки).

ДПС
Мінфін

В процесі виконання
— коментарі: Пропозицію Ради не було підтримано зі сторони Мінфіну та ДПС України. Пояснюється це тим, що зміна правового статусу неможлива, оскільки ЄСВ не є податком, а соціальним внеском, який потім повертається платникам у вигляді соціальних виплат; крім того, по ЄСВ відсутні строки позовної давності.

Розробити зміни до Закону про ЄСВ (а також Інструкції №449 і Порядку №435 у відповідній частині), направлені на встановлення юридичних наслідків затягування контролюючим органом часу винесення вимог про сплату боргу (недоїмки) та рішень про застосування штрафних санкцій і нарахування пені за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску.

ДПС
Мінфін

Не розпочато
— коментарі: З точки зору Мінфіну та ДПС України, це питання уже врегульоване. Це пояснюється тим, що наразі платник податків може перевірити стан розрахунків з бюджетами у електронному кабінеті платника податків. Також ДПС України для своєчасного інформування платників податків про стан розрахунків з бюджетами запущено Тaxsevicebot. Разом з цим, варто відзначити, що відповідна проблема існувала здебільшого для "сплячих" ФОП, яким нараховувалась недоїмка з ЄСВ, про яку вони не здогадувалися роками. Втім, з огляду на "запущену" у 2020 році кампанію по списанню недоїмки з ЄСВ для таких осіб, відповідна рекомендація може бути згодом визнана не актуальною за умови, що скарги цього типу не надходитимуть до Ради.

Внести зміни до Порядку №435 в частині:  

запровадження механізму для самостійного виправлення платниками єдиного внеску помилок щодо розміру грошових показників, задекларованих у звіті про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску;  

передбачення можливості та встановлення порядку відкликання звіту з ЄСВ, поданого особою, яка має пільгу з його сплати

Мінфін

Не розпочато
— коментарі: 15 грудня 2020 року Мінфіном був прийнятий наказ №773, яким було затверджено новий Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску. Наразі цей наказ не опублікований на офіційному вебсайті zakon.rada.gov.ua. Вказаним вище нормативно-правовим актом запроваджується "єдина" звітність із ПДФО, ВЗ та ЄСВ для окремих категорій платників ЄСВ (роботодавців). Розділ V наказу присвячений порядку проведення коригувань і встановлює, зокрема, такі правила: •коригування поданого і прийнятого Розрахунків проводяться на підставі самостійно виявлених платником помилок, а також на підставі повідомлень про помилки, виявлені контролюючим органом; •у разі необхідності проведення коригувань Розрахунку з типом "Звітний" до закінчення строку його подання подається Розрахунок з типом "Звітний новий"; •у разі необхідності проведення коригувань Розрахунку з типом "Звітний новий" до закінчення строку його подання подається Розрахунок з типом "Звітний новий"; •розрахунок з типом "Уточнюючий" подається після закінчення строку подання розрахунку з типом "Звітний" та/або "Звітний новий". Уточнюючий Розрахунок може подаватися як за звітний період, так і за попередні періоди. Разом з цим, слід наголосити, що відповідна рекомендація Ради в основному стосувалась ФОП, які сплачують ЄСВ за себе й допустили помилку у поданій звітності. Описані вище законодавчі зміни не поширюються на таких осіб.

Внести зміни до Інструкції №449 щодо встановлення обов’язку додавати детальний розрахунок суми недоїмки з єдиного внеску до складеної податковим органом вимоги, що надсилається (вручається) юридичним і фізичним особам.

Мінфін

В процесі виконання
— коментарі: ДПС України висловлено пропозицію, що до Інструкції №449 можуть бути додані положення щодо можливості платників податків здійснювати перевірку стану розрахунків з бюджетами в електронному кабінеті платника податків. Станом на кінець листопада 2020 року Мінфін очікував на редакцію відповідної пропозиції від ДПС України. Чи була така редакція запропонована – станом на початок січня 2021 року Раді не відомо.

Привести порядок розгляду контролюючими органами скарг на вимоги про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування і на рішення про нарахування пені та накладення штрафу у відповідність до вимог Закону про ЄСВ і узгодити його із Порядком №916.

Мінфін

В процесі виконання
— коментарі: Раду було повідомлено, що з метою уніфікації термінів оскарження та термінів розгляду скарг платників податків та платників ЄСВ наразі в ДПС опрацьовуються відповідні зміни до наказу Мінфіну №1124. Текст таких змін Раді не відомий станом на початок січня 2021 року.

Здійснити масштабне інформування про норми Закону №592 суб’єктів господарювання, які були створені і зареєстровані до 1 липня 2004 року, проте відомості про яких не були внесені до ЄДР.

ДПС

Виконано
— коментарі: З огляду на те, що кампанія зі списання недоїмки з ЄСВ, штрафних санкцій і пені розпочалась більше, ніж пів року тому (у червні 2020 року), територіальні органи, з точки зору Ради, уже провели необхідне інформування. Також 10 грудня 2020 року ДПС було опубліковано Інформаційний лист №17 "Щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів", де роз'яснюються відповідні норми Закону.

Здійснити коригування сум недоїмки з ЄСВ, нарахованої з 14 квітня 2014 року по 13 лютого 2020 року платникам податків, які перебувають на обліку в податкових органах, що розташовані на території проведення АТО/ООС

ДПС

В процесі виконання
— коментарі: Пропозиція не підтримана Мінфіном та ДПС України. На їхню думку, звільнення роботодавців від сплати ЄСВ та списання сум недоїмки з ЄСВ призведе до втрати страхового стажу найманими працівниками та позбавить їх права на призначення пенсії, оскільки до страхового стажу включаються тільки ті періоди, за які сплачено ЄСВ.

Забезпечити єдність процедури розгляду скарг суб’єктів господарювання на податкові повідомлення-рішення щодо ПДФО і пов’язані із ними вимоги про сплату боргу (недоїмки) з ЄСВ шляхом одночасного здійснення розгляду матеріалів таких скарг і узгодження висновків за результатами адміністративного оскарження у цій частині.

ДПС

Не розпочато
— коментарі: Раду було повідомлено, що після запровадження єдиної звітності з ПДФО, ВЗ і ЄСВ будуть внесені відповідні зміни до Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами. Мінфін затвердив Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску 15 грудня 2020 року, прийнявши наказ №773 Наразі цей наказ не опублікований на офіційному вебсайті zakon.rada.gov.ua. Втім, станом на початок січня 2021 року Раді не відомо про будь-які напрацювання ДПС України / Мінфіну у цьому напрямі.

Розробити проєкт змін до ПК України, направлених на уточнення правил застосування максимальної ставки єдиного податку (пункт 293.7 статті 293 ПК України).

ДПС
Мінфін

В процесі виконання
— коментарі: За результатами обговорення у листопаді 2020 року Мінфін та ДПС України погодились опрацювати можливість внесення редакційних змін в ПКУ з метою однозначного тлумачення норми, в тому числі - розглянути можливість запровадження механізму відповідного повідомлення про місце здійснення підприємницької діяльності. Станом на початок січня 2021 року Раді не відомі будь-які подальші напрацювання з цього питання.

Розробити проєкт змін до ПК України, направлених на уточнення правил щодо повторної протягом календарного року реєстрації платником єдиного податку фізичною особою-підприємцем, яка станом на початок календарного року мала триваючу реєстрацію (тобто не подавала окремої заяви про застосування спрощеної системи оподаткування) і протягом цього року:  

добровільно здійснила перехід на сплату інших податків і зборів, однак виявила бажання повернутися на спрощену систему оподаткування;  

здійснила реєстрацію припинення підприємницької діяльності, після чого повторно зареєструвалась підприємцем і виявила бажання перебувати на спрощеній системі оподаткування.

Мінфін
ДПС

Не розпочато
— коментарі: За результатами обговорення у листопаді 2020 року Мінфін та ДПС України погодились опрацювати можливість внесення редакційних змін в ПКУ з метою однозначного тлумачення норми у тому ключі, що при повторній протягом року державній реєстрації підприємницької діяльності особа не може перебувати на спрощеній системі оподаткування до кінця поточного календарного року. В подальшому уповноважені особи Мінфіну надіслали Раді документ "Довідка нарада РБО ЄСВ+ЄП", де зазначається, що ця пропозиція не підтримана; існуюча норма ПКУ є запобіжником мінімізації сплати податків.

Розробити проєкт змін до ПК України, направлених на скасування відповідальності у вигляді втрати права перебування на спрощеній системі оподаткування у випадку отримання доходу від діяльності за кодами КВЕД, які містяться у ЄДР, проте не відображені у реєстрі платників єдиного податку (підпункт 7 підпункту 298.2.3 пункту 298.2 статті 298 ПК України).

ДПС
Мінфін

В процесі виконання
— коментарі: Пропозиція не підтримана Мінфіном та ДПС України. На їхню думку, існуюча норма ПКУ є запобіжником мінімізації сплати податків та зловживань спрощеною системою оподаткування. Крім того, оскільки підприємницька діяльність – це самостійна, систематична, на власний ризик діяльність з метою отримання прибутку, підприємець має заздалегідь планувати свою діяльність та вносити відповідні коди КВЕД.

Створити робочу групу для цілей перегляду існуючого підходу до встановленої у ПК України міри відповідальності за неправомірне перебування платника на спрощеній системі оподаткування.

Мінфін

В процесі виконання
— коментарі: На думку Мінфіну та ДПС України, в Україні дії безпрецедентно лояльна спрощена система оподаткування, яка обґрунтовано збалансована жорсткими мірами відповідальності, що нині існують. При цьому, найбільш суттєвими для підприємців є "задавнені" правопорушення, які своєчасно податкові органи не в змозі виявляти через запроваджений в Україні мораторій на перевірки МСП.

Провести інформаційну кампанію серед платників єдиного податку з метою доведення до їхнього відома положень законодавства, які регламентують обсяг їх відповідальності за порушення правил перебування на спрощеній системі оподаткування.

ДПС

В процесі виконання
— коментарі: ДПС України погоджується із необхідністю проведення більш широкої масово-роз’яснювальної роботи або розміщення на своєму офіційному вебсайті відповідної інформації щодо правових наслідків за порушення правил перебування на спрощеній системі оподаткування.

Державній податковій службі України - Видати лист-роз’яснення щодо наступних сфер (питань) операцій, які не мають розумної економічної причини (ділової мети): i.  викласти детальні роз’яснення щодо критеріїв, які застосовуються для встановлення операцій які не мають розумної економічної причини (ділової мети), ii. привести приклади з обґрунтуванням підходу податкового органу щодо відсутності розумної економічної причини (ділової мети) у відповідних операціях.  

Міністерству фінансів України - Видати лист-роз’яснення або узагальнюючу податкову консультацію, які б роз’яснювали методологію застосування положень ПК України з перерахованих вище питань.  

ДПС
Мінфін

Не розпочато
— коментарі: Практика застосування «ділової мети» поки вкрай обмежена (через карантинні обмеження, у тому числі, заборона на проведення планових податкових перевірок). Тому роз’яснення можуть бути надані після появи суперечливих індивідуальних податкових консультацій або судової практики. Крім того, запропоновано зміни до ПКУ щодо ділової мети, які дещо обмежують сферу застосування (законопроект №4065, який 17.12.2020 р. був прийнятий ВРУ).

Державній податковій службі України - Видати лист-роз’яснення щодо наступних сфер (питань) авансового внеску з податку на прибуток під час виплати дивідендів: i.    підтвердити правильність використання платниками податків реального об’єкту оподаткування податком на прибуток за IV квартал звітного року,  ii.    спростувати використання умовного об’єкту оподаткування, який повинен одержуватись шляхом ділення об’єкта оподаткування за весь рік на 12 та множення на 3 (як передбачено наявними листами ДПС України).  

Міністерству фінансів України - Видати лист-роз’яснення або узагальнюючу податкову консультацію, які б роз’яснювали методологію застосування положень ПК України з перерахованих вище питань.

ДПС
Мінфін

В процесі виконання
— коментарі: Таке тлумачення авансового внеску пов’язано з буквальним тлумаченням норм ПКУ. Роз’яснення можуть бути надані після появи суперечливої судової практики.

Державній податковій службі України - Видати лист-роз’яснення щодо наступних сфер (питань) обліку курсових різниць по валютним зобов’язанням: i. викласти чіткі критерії для з’ясування того, чи є компанії-нерезиденти дочірнім, або асоційованим, або спільним підприємством, так само як філією, представництвом або іншим підрозділом компаній-позичальників,  ii. навести перелік критеріїв (не вичерпний), які доводять, що зобов’язання перед нерезидентами за договорами позики було таким, погашення якого не планувалося.  

Міністерству фінансів України - Видати лист-роз’яснення або узагальнюючу податкову консультацію, які б роз’яснювали методологію застосування положень ПК України з перерахованих вище питань.

ДПС
Мінфін

Виконано
— коментарі: По дисконтуванню внесено зміни в НП(С)БО. У липні 2020 р. МінФін опублікував інформаційне повідомлення стосовно дисконтування.

Державній податковій службі України - Видати лист-роз’яснення щодо наступних сфер (питань) переведення боргу в капітал та збільшення власного капіталу компанії-боржника за рахунок додаткових внесків: i. підтвердити, що підприємства, які застосовують у своїй діяльності МСФЗ, можуть визнавати свої зобов’язання погашеними у випадку, якщо кредитор (який не є пов’язаною особою) простив наявний борг;   ii.  при цьому, однак, зробити застереження, що:  a. відповідне зменшення зобов’язання впливатиме на дохід підприємства лише у тому разі, якщо кредитор у такому зобов’язанні є третьою особою, а не власником (учасником, акціонером) відповідного боржника; та що  b. розмір частки власника, а також отримані взамін права вимоги (на повернення коштів, отримання дивідендів тощо) не мають мати значення при застосуванні цього критерію.  

Міністерству фінансів України - Видати лист-роз’яснення або узагальнюючу податкову консультацію, які б роз’яснювали методологію застосування положень ПК України з перерахованих вище питань.  

ДПС
Мінфін

Виконано
— коментарі: МінФін надавав відповідь ДПСУ, що позику неможливо перевести в капітал.

З метою приведення у відповідність з нормами Закону № 466-ІХ внести зміни до Порядку формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 524 від 2 червня 2015 року, які б містили виключний перелік випадків, які підпадають під поняття «технічна помилка», як підстави для коригування плану-графіка для цілей застосування статті 77.2 ПК України. Такий перелік не повинен розширювати повноваження податкових органів.

Мінфін

В процесі виконання
— коментарі: В ході обговорення з Мінфіном та ДПС у грудні 2020 р. були отримані коментарі, згідно з якими визначити виключний перелік імовірних технічних помилок не видається можливим. Були, зокрема, підтверджені побоювання Ради про те, що технічною помилкою буде також вважатися оновлення податкової інформації стосовно платника податків. Таким чином, імовірність того, що податкова буде широко трактувати поняття «технічна помилка», є досить високою.

Довести до податкових органів на місцях усталену судову практику, згідно із якою підставою для застосування арешту майна відповідно до статті 94.2.8 ПК України є відмова платника податків взагалі від проведення інвентаризації, а не відмова від її проведення у присутності посадових осіб податкової.

ДПС

В процесі виконання
— коментарі: На думку Мінфіну та ДПС, податкові органи на місцях неухильно дотримуються відповідних положень. В той же час, Раді було запропоновано повідомляти ДПС про будь-які випадки таких порушень прав платників для оперативного реагування.

Забезпечити оприлюднення даних про результати контрольно-перевірочної роботи у єдиному форматі даних, а також забезпечити можливість ефективної роботи користувача із оприлюднюваними даними, зокрема, проводити «розумний» пошук, групувати дані та співставляти їх.

ДПС

В процесі виконання
— коментарі: На думку Мінфіну та ДПС, найближчим часом забезпечити оприлюднення відповідних даних не видається можливим, оскільки це потребує значних ресурсів та коштів. Було запропоновано повернутися до обговорення цієї рекомендації згодом.

Встановити для Державної податкової служби України щорічний KPI для вимірювання якості ризик-орієнтованого підходу. KPI повинен вимірювати співвідношення між кількістю планових та позапланових (за ініціативи податкової) перевірок платників у звітному періоді та передбачати поступове збільшення кількості планових перевірок та зменшення позапланових.

Мінфін

В процесі виконання
— коментарі: На думку Мінфіну, відсутня необхідність встановлення будь-яких нових KPI для ДПС.

Надати можливість платникам, представникам Ради бізнес-омбудсмена, Міністерства фінансів України, контролюючих органів на місцях та інших органів влади брати участь у розгляді матеріалів скарг в тому числі і у режимі телеконференції або відеоконференції. Для цього: 

Міністерству фінансів України – забезпечити внесення відповідних змін до  Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21 жовтня 2015 р. № 916.  

Державній податковій службі України – реалізувати відповідну технічну можливість.

ДПС
Мінфін

В процесі виконання
— коментарі: На думку Мінфіну, відсутня необхідність закріплення відповідної процедури шляхом внесення змін до Порядку 916. Інформація Ради про те, що велика кількість скаржників Ради якраз підтримує розгляд матеріалів скарг у режимі телеконференції, до уваги взята не була. Разом із тим, Раді було підтверджено, що відповідна процедура буде закріплена, якщо ДПС України буде зобов’язано її запровадити законом (зокрема, законом про адміністративну процедуру).

Забезпечити налагодження співпраці із органами державної влади, представників яких доцільно залучати під час розгляду матеріалів скарг платників у адміністративному оскарженні (таких як, зокрема, Мінфін, НБУ, Держгеокадастр; цей список не є вичерпним).  

ДПС

В процесі виконання
— коментарі: На думку Мінфіну, поки відсутня необхідність налагодження такої співпраці.

Здійснювати публікацію рішень ДПС України, прийнятих за наслідками розгляду скарг платників, на офіційній веб-сторінці.  Публікація повинна здійснюватися у форматі реєстру та з урахуванням вимог щодо конфіденційності та захисту інформації.  У реєстрі необхідно зазначати інформацію про подальше оскарження відповідного рішення у судовому порядку (якщо таке буде) та його результати.  

ДПС

В процесі виконання
— коментарі: На думку Мінфіну та ДПС, найближчим часом забезпечити публікацію рішень не видається можливим, оскільки це потребуватиме значних ресурсів та коштів. Було запропоновано повернутися до обговорення цієї рекомендації згодом. Разом із тим, Раді було підтверджено, що відповідна публікація буде здійснюватися, якщо ДПС України буде зобов’язано її здійснювати законом (наприклад, законом про адміністративну процедуру).

Запровадити систему моніторингу і систематизації результатів розгляду податкових спорів в адміністративному та судовому порядку і доведення їх до відома інших підрозділів ДПС з метою уніфікації підходів як до адміністрування податків та і до врахування усталеної судової практики під час розгляду скарг платників.

ДПС

Не розпочато
— коментарі: На думку Мінфіну та ДПС, найближчим часом запровадити таку систему не видається можливим, оскільки це потребуватиме значних ресурсів та коштів. Було запропоновано повернутися до обговорення цієї рекомендації згодом.

Довести до ДПС України нові KPI, які вимірюватимуть результати розгляду заперечень платників на акти перевірки.  При цьому Державній податкові службі України забезпечити (1) збір максимальної кількості відповідних даних, в тому числі імена та прізвища посадових осіб контролюючих органів, які систематично приймають необґрунтовані рішення; (2) оприлюднення ключових показників таких статистичних даних на сайті ДПС України.

Мінфін

В процесі виконання
— коментарі: На думку Мінфіну, відсутня необхідність встановлення будь-яких нових KPI чи перегляду існуючих.

Довести до ДПС України нові KPI в частині адміністративного оскарження для кожного залученого департаменту окремо та, відповідно, оцінювати результати їх роботи та виконання KPI в цій частині окремо. Відповідна статистика повинна у повному обсязі регулярно оприлюднюватися на офіційному веб-сайті ДПС України.

Мінфін

В процесі виконання
— коментарі: На думку Мінфіну, відсутня необхідність встановлення будь-яких нових KPI чи перегляду існуючих.

Затвердити оновлений склад Експертної ради зі збереженням того співвідношення представників державних органів, бізнес-асоціацій та експертного середовища, який наявний у теперішньому складі. Призначити на одну з адміністративних посад у Експертній раді (одного з заступників голови тощо) особу, для якої організація роботи Експертної ради належатиме до числа основних посадових обов’язків і яка матиме достатні повноваження для організації її ефективної роботи.  

Провести інвентаризацію питань, які потребують видачі УзПК (на основі пропозицій, які надходили від членів Експертної ради та інформації з інших джерел про актуальні проблеми у сфері оподаткування), за наслідком якої скласти та довести до відома членів Експертної ради план роботи Мінфіну з видачі УзПК. Такий план має містити, серед іншого, перелік всіх проєктів УзПК (тем для УзПК), які Мінфін планує опрацювати, із встановленням їхньої пріоритетності (при визначенні якої має враховуватись думка членів Експертної Ради), черговості розгляду та строків розгляду. Такий план у подальшому має регулярно оновлюватись або змінюватись новим планом на наступний період (наприклад, квартал або півріччя).

Збільшити частоту засідань Експертної Ради, довівши її, як мінімум, до показника, визначеного пунктом 11 Положення про Експертну раду з питань підготовки узагальнюючих податкових консультацій при Міністерстві фінансів України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20 листопада 2017 року № 948 (“Засідання Експертної Ради проводяться за потреби, але не рідше одного разу на квартал”).

Збільшити кількість проєктів УзПК, які обговорюються та ставляться на голосування на кожному засіданні Експертної ради, як мінімум до 5.  

Більш широко застосовувати практику заочного опрацювання проєктів УзПК шляхом обміну правками та коментарями та проведення голосування у електронній формі у проміжку часу між засіданнями Експертної ради.

Мінфін

Виконано
— коментарі: Експертна рада, оновлений склад якої затвердили 23 червня 2020 року, відновила повноцінну роботу та за останній квартал (жовтень-грудень 2020 р.) провела 4 засідання. 5 січня 2021 року Мінфін затвердив першу УзПК щодо окремих питань оподаткування ПДВ операцій з постачання програмної продукції. Це перша податкова консультація, видана після перерви в півтора роки. 12 січня 2021 року Експертна Рада провела позачергове засідання та проголосувала за другу УзПК, яка наразі очікує затвердження та оприлюднення Мінфіном. На 26 січня 2021 року призначено нове засідання, на якому може бути схвалена третя УзПК.

Відмовитись від практики роз’яснення важливих питань, які стосуються дійсно спірних питань у застосуванні податкового законодавства, шляхом оприлюднення запитань та відповідей у ЗІР. Запитання-відповіді у ЗІР (який є інформаційно-довідковим ресурсом, не призначеним для продукування власних правових позицій) мають стосуватися виключно безспірних питань, або тих, з яких вже видано УзПК, або таких, з яких сформувалася усталена та однозначна практика Верховного Суду. З приводу інших спірних питань – слід ініціювати видачу УзПК.

ДПС

В процесі виконання
— коментарі: В ході обговорення з Мінфіном та ДПС у грудні 2020 р. з боку ДПС отримані коментарі, виходячи з яких ДПС не бачить необхідності змінювати свою практику щодо публікації запитань-відповідей у ЗІР, мотивуючи таку точку зору тим, що ця практика є проявом прозорості та сервісності з боку податкових органів, сприяє передбачуваності дій податкових органів для платників, а також запобігає неоднаковій та суперечливій практиці у діяльності територіальних податкових органів.

Забезпечити на своєму веб-сайті систематизацію (сортування) наборів оприлюднюваних даних за предметом, ключовими словами, популярністю наборів серед користувачів, тощо, а також можливість здійсненння «розумного» пошуку серед наборів даних. Усі дані необхідно оприлюднювати у єдиному форматі; 

Забезпечити оприлюднення повних даних про результати контрольно-перевірочної роботи, тобто на додачу до уже оприлюднюваних даних щодо перевірок, результати яких узгоджено, також оприлюднювати дані щодо перевірок, результати яких не узгоджено. Забезпечити можливість сортування даних по департаментах, щоб користувачі отримали можливість ознайомитися із даними по окремих видах перевірок;  

Забезпечити оприлюднення вичерпних даних про результати адміністративного оскарження, зокрема, додати інформацію про суми донарахування за усіма видами ППР, а також інформацію про ППР (кількість та суми донарахувань) у розрізі регіонів; 

Здійснити упорядкування оприлюднюваних даних про результати судового оскарження у формат, який дозволятиме ефективно опрацьовувати такі дані. Доповнити дані інформацією про основні категорії справ, які розглядаються, а також про проходження справами різних судових інстанцій;  

Забезпечити регулярне оприлюднення наступних даних про результати роботи СЕА ПДВ та СМКОР  (1) Щодо СЕА ПДВ: - Інформація про розмір реєстраційного ліміту, заблокованого у СЕА ПДВ (шляхом арешту чи в інший спосіб);  - Інформація про розмір реєстраційного ліміту, який було списано (обнулено) у СЕА ПДВ (у розрізі причин)  (2)  Щодо реєстрації податкових накладних та розрахунків коригувань (ПН/РК): -    Кількість ПН/РК, поданих на реєстрацію в ЄРПН, суми по відповідних ПН/РК, кількість платників ПДВ, які їх подали на реєстрацію; -    Кількість ПН/РК, реєстрація яких зупинена, суми по відповідних ПН/РК, кількість платників ПДВ, яким зупинено реєстрацію ПН/РК (у т.ч. – у розрізі пунктів критеріїв ризиковості, на підставі яких здійснено зупинення);  -    Кількість ПН/РК, по яких прийнято рішення комісією з питань зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН про реєстрацію ПН/РК, суми по відповідних ПН/РК, кількість платників по яким приймались такі рішення. Дані необхідно наводити у розрізі комісій регіонального та центрального рівнів.  -    Кількість ПН/РК, по яких прийнято рішення комісією з питань зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН про відмову у реєстрації ПН/РК, суми по відповідних ПН/РК, кількість платників по яким приймались такі рішення. Дані необхідно наводити у розрізі комісій регіонального центрального рівнів. -    Кількість ПН/РК, які зареєстровано за рішенням суду, суми по відповідних ПН/РК, кількість платників та кількість судових рішень, у т.ч., з них:     зареєстровано у ЄРПН (кількість ПН/РК, сума, кількість платників, кількість судових рішень);     не зареєстровано у ЄРПН (кількість ПН/РК, сума, кількість платників, кількість судових рішень) (з розбивкою у розрізі причин, з яких не зареєстровані). -    Кількість ПН/РК, у реєстрації яких судом було відмовлено, суми по відповідних ПН/РК, кількість платників, кількість судових рішень  (3)    Щодо включення платників податків до переліку ризикових: -    Кількість платників податків, по яких залишаються чинними (у т.ч. було прийнято нових у звітному періоді) рішення про відповідність їх критеріям ризиковості (у розрізі комісій регіонального рівня, звітних періодів) -    Кількість платників податків, по яких прийнято рішення про невідповідність їх критеріям ризиковості (у розрізі комісій регіонального рівня, періодів) (у т.ч. - за рішеннями судів)  (4)    Щодо врахування таблиць даних платників податків:  -    Кількість врахованих таблиць даних платників податків та платників податків, яким враховані такі таблиці (у розрізі комісій регіонального рівня, звітних періодів, кодів УКТ ЗЕД / ДКПП на вході та виході)  (5)    Кількість неврахованих таблиць даних платників податків та платників податків, яким не враховані такі таблиці (у розрізі комісій регіонального рівня, звітних періодів, кодів УКТ ЗЕД / ДКПП на вході та виході).

ДПС

В процесі виконання
— коментарі: На думку Мінфіну та ДПС, відсутня необхідність оприлюднення будь-яких додаткових даних на веб-сайті ДПС, оскільки усі такі дані доступні громадськості через інструмент доступу до публічної інформації.

Встановити спеціальний порядок подання і розгляду органами ДПС звернень платників податків щодо коригування облікових показників ІКП, які платник податків вважає помилковими; 

Зобов’язати контролюючий орган у відповідь на таке звернення платника податків протягом визначеного строку відкоригувати відповідні спірні дані ІКП або письмово обґрунтувати їх коректність; 

Встановити процедуру оперативного та безумовного коригування ІКП на виконання судових рішень, які прямо стосуються спірних даних ІКП (наприклад – визнають безпідставність нарахування податкового зобов’язання, яке відображається в ІКП як борг),   – включно з тими, резолютивна частина яких прямо не зобов’язує контролюючий орган здійснити таке коригування.

Мінфін

В процесі виконання
— коментарі: МінФін та ДПСУ категорично проти запровадження запропонованої процедури коригування, оскільки вважають, що судові рішення, які зобов’язують внести зміни до ІКП такими, які неможливо виконати (на прикладі справ про введення тимчасової адміністрації в банки). ДПС України вживаються заходи щодо виконання судових рішень через механізм обговорення і прийняття протокольного рішення Робочою групою щодо виконання судових рішень. Вказаний підхід не мають намір змінювати.

Системний звіт «Великі проблеми малого бізнесу»

Переглянути План заходів з реалізації Стратегії розвитку МСП на предмет визначення їхньої актуальності, пріоритетності та доцільності.

Мінекономіки
Інші ЦОВВ

Виконано
— коментарі: Наразі Урядом затверджено постанову КМУ від 03 березня 2021 р. №179, якою прийнято Національну економічну стратегію на період до 2030 року. В свою чергу, Національною економічною стратегією до 2030 року передбачено заходи, які не втратили своєї актуальності та доцільності в зв’язку з закінченням дії реалізації Стратегії розвитку МСП до 2020 року.

Затвердити оновлений реалістичний план заходів щодо підтримки і розвитку МСП з урахуванням рекомендацій РБО, викладених у цьому звіті. План заходів розвитку МСП має охоплювати заходи для всіх груп цих суб’єктів підприємництва (мікро-, малого та середнього бізнесу), а також бути підкріплений відповідними фінансовими ресурсами.

Мінекономіки
Інші ЦОВВ

В процесі виконання
— коментарі: Ініціативи реалізуються відповідно до постанови КМУ від 27 травня 2020 року № 534, якою затверджено Державну програму стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 2020-2022 роки

Розроблення оновленого плану виконання заходів Стратегії МСП має базуватися на принципі партисипативності, зокрема до цього процесу повинні бути залучені всі ключові стейкхолдери як з боку держави, так і з боку бізнес-спільноти, що представляють усі групи підприємців. Загальним фокусом цього документа мають стати структурні зміни у секторі МСП, зокрема заходи, що сприятимуть перетворенню малих підприємств у середні та створенню умов для появи більшої кількості швидкозростаючих малих підприємств, підприємств з експортним потенціалом або підприємств зі значним інноваційним компонентом.

Мінекономіки
Інші ЦОВВ

В процесі виконання
— коментарі: Наразі Урядом затверджено постанову КМУ від 03 березня 2021 р. №179, якою прийнято Національну економічну стратегію на період до 2030 року. В свою чергу, Національною економічною стратегією до 2030 року передбачено заходи, які не втратили своєї актуальності та доцільності в зв’язку з закінченням дії реалізації Стратегії розвитку МСП до 2020 року.

Розробити концепцію інформування та/або консалтинг-зон для бізнесу.

Мінекономіки
Офіс розвитку МСП
МінЦифри

В процесі виконання
— коментарі: Пілотний проект з утворення Інформаційних пунктів підприємця при органах місцевого самоврядування без утворення додаткових юридичних осіб реалізується Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України за підтримки Офісу розвитку малого і середнього підприємництва та проекту FORBIZ на виконання Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва до 2020 року та Плану заходів з її реалізації. Проект має на меті відпрацювати модель державної безкоштовної інформаційної підтримки суб’єктів мікро підприємництва та потенційних підприємців на локальному рівні в 4 пілотних регіонах (Запорізька, Тернопільська, Черкаська та Чернігівська області) в тому числі в об’єднаних територіальних громадах, які мають підприємницький потенціал. Пілотний етап триватиме протягом 2019 – 2020 років після чого будуть надані рекомендації щодо можливості її масштабування в інших населених пунктах та регіонах.

Запровадити практику інформування МСП про основні зміни до законодавства (наприклад, через оприлюднення на веб-сайті Офісу розвитку МСП), що безпосередньо встановлюють нові вимоги до мікро- та малого бізнесу.

Мінекономіки
Офіс розвитку МСП
МінЦифри

Виконано
— коментарі: Про будь-які зміни активно повідомляє Офіс розвитку МСП на своїй сторінці у Facebook за адресою: https://www.facebook.com/SME.GOV.UA

Розробити рекомендації органам місцевого самоврядування щодо уніфікованого представлення/розміщення на їхніх сайтах інформації, необхідної для бізнесу.

Мінекономіки
Офіс розвитку МСП
МінЦифри

Не розпочато

Налагодити регулярну роз’яснювальну роботу для підвищення обізнаності співробітників центральних і місцевих органів влади, зокрема, щодо виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (підготовки АРВ, оприлюднення інформації, публічних обговорень, налагодження професійного діалогу з відповідними бізнес-об’єднаннями).

ДРС

В процесі виконання

Налагодити регулярну роз’яснювальну роботу для підвищення обізнаності співробітників центральних і місцевих органів влади, зокрема, щодо застосування М-тесту. Можливо, доцільно модернізувати методику проведення цього тесту з урахуванням наявної інформації, сучасних умов тощо.

ДРС

В процесі виконання

Забезпечити, щоб при прийнятті рішення про зупинення реєстрації податкової накладної чи визнання платника податків «ризиковим», відповідний платник податків отримував інформацію щодо фактичних підстав/обставин його діяльності, які стали причиною прийняття такого рішення. Така інформація повинна бути достатньою для того, щоб платник податків міг зрозуміти, які документи йому необхідно надати або яким чином змінити свою діяльність для реєстрації податкової накладної або виключення з переліку ризикових платників.

ДПС

В процесі виконання
— коментарі: 01 лютого 2020 року набула чинності постанова КМУ № 1165, яка передбачає, що платник податку отримує рішення про відповідність критеріям ризиковості платника податку через електронний кабінет у день прийняття такого рішення. У рішенні зазначається підстава, відповідно до якої встановлено відповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку. Однак, виходячи з нещодавньої практики Ради, податкові органи не вказують чітко причину включення до переліку ризикових платників податків, обмежуючись лише формулюваннями "Наявність ознак ризиковості", "Наявність податкової інформації" або "Транзит ПДВ".

Здійснити організаційні заходи для забезпечення обов’язковості та оперативності виконання підлеглими рішень судів та притягнення до дисциплінарної відповідальності за затримку з їхнім виконанням.

ДПС
Держмитслужба

Не розпочато

Законодавчо обмежити строк утримання слідчим вилучених під час обшуку оригіналів документів та іншого майна, яке не містить слідів злочину, а також — обмежити строк проведення експертиз в межах кримінального провадження.

ВРУ

Не розпочато

Якісно переглянути та ініціювати внесення змін до законодавства, передбачивши гнучкі форми організації та режиму праці, в т.ч. в контексті питання неповного робочого часу, роботи змінами, обліку робочого часу, вихідних та святкових днів, дистанційної праці тощо.

КМУ
Інші ЦОВВ

Виконано
— коментарі: 02.04.2020 набрав чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» (№ 540-IX від 30.03.2020). Зокрема, вказаним Законом викладено у новій редакції статтю 60, яка раніше передбачала поділ робочого дня на частини (На роботах з особливими умовами і характером праці в порядку і випадках, передбачених законодавством, робочий день може бути поділений на частини з тією умовою, щоб загальна тривалість роботи не перевищувала встановленої тривалості робочого дня). Відтепер же, з 02.04.2020, статтею 60 регламентовано гнучкий режим робочого часу.

Вжити належних заходів зі спрощення паперового документообігу, що стосується трудових відносин, а також переведення його в електронний формат.

КМУ
Інші ЦОВВ

В процесі виконання
— коментарі: 12 лютого 2020 року КМУ прийняв постанову № 188, якою фактично скасовано обов’язок підприємств інформувати податковий орган про новопризначеного керівника. 01.04.2020 Фонд соціального страхування України повідомив, що спільно з Пенсійним фондом України вони виконали всі необхідні дії щодо запуску Електронного реєстру листків непрацездатності.

В контексті здійснення нагляду (контролю) за дотриманням роботодавцями вимог законодавства про працю — вжити заходів, спрямованих на ретельне узгодження порядку, підстав, способів та форм проведення перевірок, повноважень відповідних органів, зокрема з вимогами Конвенцій МОП та Закону № 877.

КМУ
Інші ЦОВВ

В процесі виконання
— коментарі: Мінекономіки розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо порядку державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення», положеннями якого пропонується визначити особливості здійснення державного нагляду та контролю за додержанням трудового законодавства у відповідності до Конвенції Міжнародної організації праці № 81 1947 року про інспекцію праці у промисловості й торгівлі, ратифікованої Законом України від 8 вересня 2004 р. № 1985-IV, та Конвенції Міжнародної організації праці № 129 1969 року про інспекцію праці в сільському господарств, ратифікованої Законом України від 8 вересня 2004 р. № 1986-IV, а також з урахуванням Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». Зокрема, законопроектом пропонується визначити правовий статус державної інспекції праці, права та обов’язки інспекторів праці, форми здійснення контролю, підстави та порядок проведення інспекційних відвідувань та інші питання функціонування системи державного нагляду та контролю за додержанням трудового законодавства, що дозволить підвищити інституційну спроможність Держпраці виконувати покладені на неї повноваження. Законопроект проходить антикорупційну експертизу в НАЗК, після проведення якої готуватиметься до подання на розгляд Уряду.

В контексті співмірності відповідальності роботодавця за порушення трудового законодавства — ініціювати перегляд розмірів штрафів з урахуванням характеру, тяжкості допущених порушень та ступеня вини роботодавця, а також передбачити можливість застосування попереджень за незначні чи виявлені вперше правопорушення та/або надання пільгового строку на їхнє усунення без обов’язку сплати відповідних штрафів.

КМУ
Інші ЦОВВ

Виконано
— коментарі: 02.02.2020 набрали чинності зміни до Кодексу законів про працю України (Закон № 378-IX від 12.12.2019). Зокрема, внесено зміни до статті 265: -Суттєво зменшено розміри штрафів за неформальну зайнятість та недопуск до перевірки; -Запроваджено попередження для роботодавців на спрощеній системі оподаткування (1-3 групи) у разі вчинення порушення вперше; -Запроваджено критерій повторюваності правопорушень; -50% знижка за сплату штрафу протягом 10 днів; -В окремих випадках штраф не сплачується у разі добровільного усунення виявлених порушень роботодавцем.

Оскільки відслідковування прогресу виконання поставлених завдань за напрямом сприяння експорту МСП та їхньої інтернаціоналізації в рамках Стратегії МСП не забезпечується, а чіткі кількісні та якісні показники експортної діяльності МСП не передбачені Експортною стратегією, РБО вважає за необхідне рекомендувати КМУ та Мінекономіки при визначенні подальших заходів, спрямованих на розвиток експорту, передбачити індикатори, які б дозволяли здійснювати моніторинг зрушень саме для суб’єктів МСП та відокремлювати при аналізі статистичних даних вплив реалізованих заходів від показників великих підприємств.

КМУ
Мінекономіки

Не розпочато

Продовжувати забезпечення Офісу з просування експорту належними ресурсами, розширення надання послуг підтримки відповідно до Експортної стратегії та попиту МСП, а також поширення інформації серед представників МСП про можливості Офісу.

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Розпорядженням КМУ від 2 вересня 2020 р. № 1071-р цілісний майновий комплекс державної установи «Офіс з просування експорту України» передано із сфери Мінекономіки до сфери управління Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Забезпечити прозоре та ефективне функціонування ЕКА відповідно до кращих міжнародних практик. При здійсненні завершальних законодавчих кроків для запуску роботи ЕКА рекомендується КМУ, Мінфіну та Мінекономіки провести додатковий аналіз:

 

а) рівня капіталізації ЕКА та державної підтримки, аби установа могла охоплювати якомога більше представників бізнесу, в т.ч. й суб’єктів МСП, і забезпечити більшу доступність власного функціоналу, та

 

б) сфер підтримки, визначених ст. 8 Закону, передусім в контексті їхньої узгодженості з визначеними пріоритетними секторами Експортної стратегії.

КМУ
Мінфін
Мінекономіки

В процесі виконання
— коментарі: Постановою КМУ від 21.08.2019 № 772 затверджено Правила провадження діяльності приватного акціонерного товариства “Експортно-кредитне агентство” зі страхування від комерційних та некомерційних ризиків, перестрахування та надання гарантій”. Окрім того, погоджено організаційну структуру ПрАТ “Експортно-кредитне агентство” та здійснено ряд кадрових призначень керівного складу. Сформовано статутний капітал у обсязі 200 млн. гривень. До Мінфіну подано бюджетну декларацію щодо збільшення статутного капіталу ПрАТ “ЕКА” на 2,0 млрд. гривень. Уряд орієнтує на запуск повноцінної роботи установи до кінця 2020 року.

Остаточно узгодити та реалізувати створення повноцінної мережі закордонних структур (торговельних представництв), наділених достатнім ресурсом та функціоналом для ефективної підтримки вітчизняного бізнесу, в т.ч. суб’єктів МСП, з поступовим розширенням географічної присутності таких структур. Доцільним у цьому контексті вбачається і забезпечення тісної співпраці закордонних структур з Офісом при опрацюванні ним запитів суб’єктів підприємництва, зокрема МСП.

Мінекономіки
МЗС

В процесі виконання
— коментарі: 13.04.2020 на сайті Мінекономіки було опубліковано звіт з виконання Експортної стратегії за 2019.

Вжити заходів із запуску Національного експортного веб-порталу, його належного й регулярного наповнення для активних та потенційних експортерів корисною та доступною інформацією, з впровадженням окремого розділу, що стосується стимулювання та можливостей використання інновацій експортерами, як визначено Планом завдань і заходів з реалізації Експортної стратегії.

Мінекономіки
Офіс з просування експорту

Виконано
— коментарі: 23.12.2020 Урядом було презентовано запуск Єдиного експортного веб-порталу - https://export.gov.ua/ на базі Дія.Бізнес. Сайт акумулює корисну інформацію для експортерів та передбачає його постійне активне оновлення. В частині інноваційної діяльності на сайті вже публікуються оголошення/новини про проведення спеціалізованих виставок технологій та пропозиції співпраці іноземних компаній з інноваційними українськими постачальниками (наприклад, 1, 2, 3, 4).

Здійснити перегляд та оцінку актуальності нереалізованих заходів, вказаних у Плані заходів з реалізації Стратегії МСП, пріоритезувати заходи, що можуть мати швидкий та значущий ефект на доступ МСП до фінансування, та припинити реалізацію неефективних заходів.

КМУ
Мінекономіки

Виконано
— коментарі: Реалізацію Стратегії МСП завершено. Планом заходів передбачено 35 завдань, які містять 63 заходи. станом на 31.12.2020: виконано заходів – 55; виконано частково – 3; заходи, що втратили актуальність – 3; заходи, що виконуються – 2. Наразі Урядом затверджено постанову КМУ від 03 березня 2021 р. №179, якою прийнято Національну економічну стратегію на період до 2030 року. В свою чергу, Національною економічною стратегією до 2030 року передбачено заходи, які не втратили своєї актуальності та доцільності в зв’язку з закінченням дії реалізації Стратегії розвитку МСП до 2020 року. Уряд працює над розробкою “Національної економічної стратегії 2030”. Основні вектори економічного розвитку, у тому числі у напряму «Підприємництва» опрацьовуються у тісній співпраці представників Уряду та відповідних асоціацій, експертів, бізнесу та народних депутатів. Отже, робота над стратегічним підходом до розвитку МСП триває.

Розглянути можливість створення на базі урядових веб-ресурсів, наприклад, порталу Офісу розвитку МСП sme.gov.ua, окремого розділу, присвяченого доступу МСП до фінансування. Забезпечити агрегацію актуальної інформації про програми фінансування та гранти, відповідні освітні програми для МСП.

Мінекономіки
Офіс розвитку МСП

Виконано
— коментарі: На Порталі для підприємців sme.gov.ua розміщено донорські, банківські та бюджетні програми підтримки (https://sme.gov.ua/support_programs/). На сайті Мінекономіки також міститься перелік з програмами підтримки підприємців (https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=5dee0c19-31f9-4a56-9f86-c05dc322cbb4&tag=ProgramiPidtrimkiPidprimtsiv).

Забезпечити розміщення якісних інформаційних та навчальних матеріалів про доступ до фінансування та загальну фінансову грамотність, у т.ч. про підготовку МСП до отримання банківського фінансування та підготовку кредитних заявок. Забезпечити широке інформування цільової аудиторії про такий ресурс.

Офіс розвитку МСП

Виконано
— коментарі: В рамках Програми 5-7-9 потенційному кандидату на кредитування надано можливість пройти перевірку на відповідність умовам програми, взяти участь у тренінгових заходах у разі потреби покращення навичок з бізнес планування. Ці можливості реалізовані на окремій сторінці Порталу для підприємців https://sme.gov.ua/579start/. Також, з метою зменшення кількості відмов у кредитуванні та покращенні навичок із бізнес планування було підготовлено та запущено відео-курс із підготовки бізнес-плану для каналу YouTube у форматі порад та підказок. Триває підготовка додаткового відео-курсу про доступ до банківського кредитування для тих підприємців, які за умовами програми 5-7-9 не мають подавати банку бізнес план.

Ініціювати проведення навчальних програм для МСП, спрямованих на покращення доступу до фінансування, в рамках програм технічної допомоги. Розглянути можливість регулярного проведення таких програм на постійній основі за бюджетного та/або донорського фінансування, наприклад, на основі регіональних центрів підтримки бізнесу. Для уникнення формалізованого підходу до реалізації таких програм (наприклад, коли виконання оцінюється лише за фактом проведення навчання), запровадити вимірювані та фокусовані ключові індикатори виконання, такі, як показники кількісної участі представників МСП, кількості МСП, що спробували отримати або отримали таке фінансування після участі у навчальних програмах, та інші.

Офіс розвитку МСП

Виконано
— коментарі: Інформація про події та заходи публікується на Порталі для підприємців. У березні 2020 року було проведено два заходи – практичні семінари «Як підготувати бізнес-план. Покрокова інструкція» у Харкові та Дніпрі.

Проаналізувати виконання регіональних програм фінансово-кредитної підтримки суб’єктам підприємництва за рахунок бюджетних коштів, що реалізуються з 2018 року, на предмет їхньої ефективності та задля напрацювання оптимального підходу до надання фінансово-кредитної підтримки суб’єктам підприємництва.

Мінекономіки

В процесі виконання

Розглянути можливість запровадження критеріїв для участі в програмах пільгового кредитування відповідно до пріоритетних завдань державної політики, наприклад:

 

- на допомогу в адаптації до відповідних стандартів ЄС; 

 

- підприємствам/проектам, заснованим співробітниками, що потрапили під скорочення протягом останнього року; 

 

- підприємствам, що зареєстровані в регіонах з високим рівнем безробіття та/або низькою економічною активністю (так звані «депресивні регіони»).

Мінекономіки

В процесі виконання

Активізувати виконання заходів, спрямованих на посилення інституційної спроможності об’єднань підприємців (організацій підтримки бізнесу), зокрема — виконання відповідної Програми, розробленої у ході реалізації Стратегії МСП. Пріоритезувати в рамках Програми заходи, спрямовані на підтримку конкурентоспроможності, представництво та комунікацію інтересів МСП.

Мінекономіки

В процесі виконання
— коментарі: З метою покращення умов для мікро, малого та середнього підприємництва та на виконання Указу Президента України від 17.10.2019 № 761/2019 “Про невідкладні заходи щодо забезпечення сприятливих умов для діяльності фізичних осіб – підприємців” Урядом утворено Координаційну раду з питань розвитку мікропідприємництва та малого підприємництва (далі – Координаційна рада), затверджено Положення про неї та Склад Координаційної ради (постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2019 № 892). Основними завданнями Координаційної ради є, серед іншого, підготовка стратегічних рішень щодо проведення реформ у сфері сприяння розвитку мікро та малого підприємництва, а також визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань.

Пріоритезувати виконання заходів Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року, спрямованих на посилення захисту авторського права, вдосконалення національної системи захисту прав на винаходи (патентування), а також гармонізації національного патентного законодавства з відповідними стандартами ЄС, зокрема:

 

• узгодити технічні регламенти, стандарти і роботи з оцінки відповідності;

 

• нормативно впорядкувати процес передачі об’єктів права інтелектуальної власності;

 

• запровадити підтримку державою патентування інтелектуальної власності українських інноваторів за кордоном шляхом співфінансування та ін

Мінекономіки

В процесі виконання
— коментарі: На засіданні Уряду 12 лютого 2020 року було прийнято низку рішень, покликаних спростити життя підприємцям та стимулювати розвиток економіки. За результатами засідання Уряду затвердили низку рішень, зокрема, про гармонізацію правозастосування у сфері технічного регулювання з відповідними нормами європейського законодавства - внесли відповідні зміни в існуючі постанови КМУ, відтепер технічні регламенти відповідають угоді про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів.

Мінекономіки сприяти подальшому нарощенню інституційного потенціалу Офісу розвитку МСП

Мінекономіки

В процесі виконання

Заохочувати розвиток мережі партнерських відносин з колективними діями у приватному секторі (наприклад, Всеукраїнська мережа доброчесності та комплаєнсу) з метою визначення єдиної платформи для надання менторської допомоги суб’єктам МСП з питань комплаєнсу та ділової доброчесності.

Мінекономіки
Офіс розвитку МСП

В процесі виконання

Посилити навчальну спроможність створеної платформи, спрямованої на підвищення обізнаності компаній про міжнародні стандарти у сфері комплаєнсу та запровадження таких стандартів приватним сектором шляхом проведення всеукраїнських заходів та створення інформаційного довідника/програми з успішними прикладами для представників МСП тощо.

Мінекономіки

Не розпочато

Розробити програму комплаєнс-семінарів прикладного характеру за участю різних зацікавлених сторін, у т.ч. у регіонах, для підвищення загальної обізнаності бізнесу про практики ділової доброчесності, а також для подальшої спільної розробки мінімального стандарту (керівництв) у сфері комплаєнсу з подальшою підтримкою МСП у впровадженні таких комплаєнс-практик.

Мінекономіки
Офіс розвитку МСП

Не розпочато

Ініціювати розробку за участю МСП мінімального стандарту (керівництв) у сфері ділової доброчесності, спеціально орієнтованого на потреби МСП у сфері комплаєнсу. Запровадження такого стандарту має створити необхідний фундамент для визначення стійкості комплаєнс-культури в Україні шляхом, зокрема, впровадження механізмів сертифікації компаній за умови існування більш опрацьованих та усталених комплаєнс-програм. Після запровадження стандарту — за участю стейкхолдерів вивчити законодавство на предмет спрощення регулювання МСП з огляду на застосування стандарту у сфері комплаєнсу.

Мінекономіки

В процесі виконання
— коментарі: Наразі проектом АМР США «Конкурентоспроможна економіка» спільно з Всеукраїнською мережею доброчесності і комплаєнс розробляється пакет мінімальних стандартів у сфері ділової доброчесності для МСП.

Належним чином та у найкоротші строки завершити реалізацію заходів, передбачених Стратегією МСП у частині, що стосується проведення навчання, тренінгів, спрямованих на розвиток компетенцій/навичок та підвищення обізнаності МСП у сфері ділової доброчесності.

Мінекономіки
Офіс розвитку МСП
Інші ЦОВВ

В процесі виконання

Мінекономіки, іншим ЦОВВ, обласним та Київській міській держадміністрації продовжувати підтримувати активний діалог та проводити спеціальні форуми для МСП. Разом з цим, зазначеним суб'єктам доцільно проаналізувати поточний стан та розширити підготовку покрокових інструкцій з детальною інформацією про ключові процеси у здійсненні господарської діяльності, необхідні для започаткування чи припинення окремих видів бізнесу та щодо уніфікованого представлення/розміщення на їхніх сайтах інформації, необхідної для бізнесу. Додатково, така інформація має супроводжуватися інтерактивними інструментами самоперевірки для МСП, щоб вони мали змогу самостійно перевірити свій рівень комплаєнсу

Мінекономіки
КМДА
Інші ЦОВВ

В процесі виконання

Cистемний звіт «Aдміністративне оскарження: поточний стан та рекомендації»

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту №9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині:

Збереження положення, яке вже містилося в Законопроєкті №9456 і встановлювало право осіб на адміністративне оскарження не лише будь-яких рішень (адміністративних актів), але й дій та бездіяльності суб’єктів владних повноважень.

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Буде значною мірою виконана у разі прийняття Законопроекту, розробленого Мінцифрою, у поточній редакції (див., зокрема, п. 11 ч. 1 ст. 1, п. 4 ч. 1 ст. 4, ч. 2 ст. 5, ч. 1 ст. 20, п. 8 ч. 1 ст. 29, ст. 72).

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту №9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, щодо подальшої конкретизації положень, які містилися в Законопроєкті №9456, в частині:

 

Належної форми подання скарги – шляхом закріплення права скаржників на власний вибір подавати скарги та отримувати рішення за скаргами у електронній або паперовій формі.

 

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Буде виконана у разі прийняття Законопроекту, розробленого Мінцифрою, у поточній редакції (див., зокрема, абз. 2 ч. 1 ст. 34, ч. 1 ст. 75).

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту №9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, щодо подальшої конкретизації положень, які містилися в Законопроєкті №9456, в частині:

 

Порядку набрання адміністративним актом чинності – шляхом встановлення, що адміністративний акт набирає чинності не раніше закінчення строку на оскарження або, у разі початку оскарження – не раніше завершення оскарження (із можливими винятками, зумовленими критично важливими суспільними інтересами, коли адміністративний акт набирає чинності негайно).

 

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Не буде виконана у разі прийняття Законопроекту, розробленого Мінцифрою, у поточній редакції. Для виконання необхідно викласти ч. 1 ст. 69 у такій редакції: “Стаття 69. Набрання адміністративним актом чинності 1. Адміністративний акт набирає чинності з моменту закінчення строку його оскарження, а у разі його оскарження - з моменту набрання чинності рішенням за скаргою, яким адміністративний акт залишено в силі. Спрощений порядок та/або скорочений термін набрання чинності адміністративними актами може бути передбачений законом, якщо це є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб. Пізніший термін набрання чинності може бути передбачений законодавством або самим адміністративним актом”.

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту №9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, закріплення нових положень, які встановлюватимуть:

 

Право скаржників клопотати перед органом оскарження про зупинення виконання або дії адміністративного акту (якщо той належить до актів, які набирають законної сили негайно), а також про встановлення заборони на вчинення адміністративним органом (його службовими особами) певних дій на період оскарження.

 

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Буде частково виконана у разі прийняття Законопроекту, розробленого Мінцифрою, у поточній редакції (ч. 4 ст. 77 передбачає: “4. Подання скарги за клопотанням особи тимчасово зупиняє дію адміністративного акта, який оскаржується, крім випадків, передбачених законом”). Бажаною є додаткова конкретизація: - доповнити ч. 1 ст. 72 пунктом 6 та 7 такого змісту: “6) тимчасове зупинення виконання або дії адміністративного акту на період оскарження; 7) встановлення тимчасової заборони на вчинення адміністративним органом певних дій на період оскарження”. - доповнити ст. 79 частиною 3 такого змісту: “3) якщо у скарзі заявлені вимоги про тимчасове зупинення виконання або дії адміністративного акту на період оскарження, та/або тимчасової встановлення заборони на вчинення адміністративним органом певних дій на період оскарження, суб’єкт розгляду скарги вирішує вказане питання при підготовці скарги до розгляду, та ухвалює відповідне процедурне рішення протягом трьох робочих днів з дня отримання скарги. Прийняте процедурне рішення невідкладно доводиться до відома особи, яка подала скаргу, а у разі тимчасового зупинення виконання або дії адміністративного акту та/або встановлення тимчасової заборони на вчинення адміністративним органом певних дій на період оскарження - також доводиться до відома адміністративного органу. Таке процедурне рішення зберігає чинність до моменту набрання чинності рішенням за скаргою”.

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту №9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, закріплення нових положень, які встановлюватимуть:

 

Право скаржників та адміністративних органів вимагати участі своїх представників у розгляді скарги в органі оскарження дистанційно (зокрема, у режимі відео– або телеконференції).

 

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Не буде виконана у разі прийняття Законопроекту, розробленого Мінцифрою, у поточній редакції. Для виконання необхідно доповнити ст. 19 частиною 3 такого змісту: “3. Особа може брати участь у адміністративному провадженні в режимі відеоконференції поза межами приміщення адміністративного органу за умови наявності у адміністративного органу відповідної технічної можливості, крім випадків, коли присутність особи згідно з законом є обов’язковою. Особа має право клопотати про свою участь у адміністративному провадженні в режимі відеоконференції при поданні заяви або скарги. Особи беруть участь у адміністративному провадженні в режимі відеоконференції поза межами приміщення адміністративного органу з використанням власних технічних засобів. Ризики технічної неможливості участі у відеоконференції поза межами приміщення адміністративного органу, переривання зв’язку тощо несе особа, яка подала відповідну заяву. Адміністративний орган, який забезпечує проведення відеоконференції, перевіряє явку і встановлює особи тих, хто з’явився, а також перевіряє повноваження представників. Використовувані адміністративним органом і особою технічні засоби і технології мають забезпечувати належну якість зображення та звуку, а також інформаційну безпеку. Учасникам адміністративного провадження має бути забезпечена можливість чути та бачити хід адміністративного провадження, ставити запитання і отримувати відповіді, здійснювати інші процедурні права та обов’язки. За клопотанням особи, відеоконференція, у якій бере участь особа, фіксується адміністративним органом, який здійснює адміністративне провадження, за допомогою технічних засобів відео- та звукозапису. Відео- та/або звукозапис відеоконференції зберігається в матеріалах адміністративної справи”.

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту №9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині:

 

Збереження положень, які вже містилися в Законопроєкті №9456 та передбачали встановлення єдиних засад адміністративного оскарження в усіх сферах публічної адміністрації.

 

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Рекомендація буде виконана у разі прийняття Законопроекту, розробленого Мінцифрою, у поточній редакції (див., зокрема, ч. 1 ст. 2, п.п. 3, 4 ч. 1 ст. 4, ч. 1 ст. 20, ч. 2 ст. 41, розділ V Законопроекту).

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині, встановлення правил делегування повноважень щодо вирішення адміністративних справ, які б передбачали:

 

1) Обов’язок суб’єктів владних повноважень розробити внутрішні критерії, які б визначали коли прийняття рішень за скаргами має здійснюватися безпосередньо керівником державного органу чи може бути делеговане уповноваженим особам (колегіальним органам);

2) Правило, згідно з яким делеговане повноваження не може реалізовуватися іншою, крім уповноваженої, особою;

3) Обов’язкову публікацію розпорядчих актів керівників суб’єктів владних повноважень про делегування повноважень в рамках адміністративного оскарження (а також їх відкликання і скасування);

4) Неможливість здійснення подальшого делегування (суб-делегування) уповноваженими особами наданих їм повноважень у рамках адміністративного оскарження;

5) Можливість здійснення подальшого делегування (суб-делегування) уповноваженими особами права підпису документів у рамках адміністративного оскарження.

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Не буде виконана у разі прийняття Законопроекту, розробленого Мінцифрою, у поточній редакції. Для імплементації цієї рекомендації необхідно доповнити ст. 24 Законопроекту частинами 3-5 наступного змісту: "3. Адміністративне провадження у справах щодо адміністративного оскарження здійснюється керівником суб’єкта розгляду скарги, уповноваженою ним посадовою особою або комісією з розгляду скарг. Суб’єкт розгляду скарги розробляє, затверджує та оприлюднює на офіційному веб-сайті критерії, на підставі яких визначається особа адміністративного органу, уповноважена здійснювати адміністративне провадження у справах щодо адміністративного оскарження. 4. Керівник суб’єкта розгляду скарги має право делегувати свої повноваження, визначені цим Законом щодо розгляду і вирішення справ за скаргами в порядку адміністративного оскарження, посадовій особі адміністративного органу чи комісії з розгляду скарг. Обсяг делегованих повноважень керівника суб’єкта розгляду скарги визначається відповідним розпорядженням. Делегування повноважень може бути безстроковим або строковим. Делеговане повноваження не може реалізовуватися третьою особою та не підлягає подальшому делегуванню (переделегуванню), за виключенням права підпису рішення за скаргою. 5. Усі розпорядження керівника суб’єкта розгляду скарги про делегування повноважень на здійснення адміністративного провадження у справах щодо адміністративного оскарження, а також рішення про їх відкликання чи скасування, підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті суб’єкта розгляду скарги".

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині:

 

Надання можливості суб’єктам владних повноважень утворювати комісії з розгляду скарг, діяльність яких буде відповідати мінімальним гарантіям безсторонності (неупередженості) у відповідності до вимог, встановлених Кабінетом Міністрів України, щодо:

1) Способу формування фахового складу членів комісії з розгляду скарг на постійній (для суб’єктів владних повноважень зі значною кількістю скарг) чи тимчасовій (для суб’єктів владних повноважень із незначною кількістю скарг) основі, а також спосіб розподілу адміністративних скарг, що виключатиме можливість виникнення конфлікту інтересів;

2) Включення представників громадянського суспільства до складу комісії з розгляду скарг;

3) Процедури відводу (самовідводу) члена комісії з розгляду скарг;

4) Особливостей організаційного, інформаційного та матеріально-технічного забезпечення роботи комісії з розгляду скарг, що передбачатимуть відсутність надмірної залежності її від суб’єкта владних повноважень, при якому функціонує комісія;

5) Надання керівнику суб’єкта владних повноважень права делегувати комісії з розгляду скарг (як колегіальному органу) свої повноваження щодо прийняття остаточного рішення за скаргою.

 

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Рекомендацію вбачається доцільним імплементувати на рівні підзаконного нормативно-правового акту, прийняття якого передбачається абз. 4 ч. 3 ст. 73 Законопроекту. Разом з цим, Законопроект закладає підґрунтя задля належної імплементації на рівні підзаконного нормативно-правового акту окремих положень, рекомендованих Радою, а саме: -включення представників інститутів громадянського суспільства (абз. 1 ч. 3 ст.73 Законопроекту); -процедури відводу (самовідводу) члена комісії з розгляду скарг (ст.ст. 25, 26 Законопроекту); -особливостей організаційного забезпечення діяльності (абз. 2 ч. 3 ст. 73 Законопроекту). Разом з цим, для цілей імплементації рекомендації пропонується уточнити наступні положення: (1)абз. 2 ч. 1 ст. 73 Законопроекту викласти у такій реакції: "Суб’єктом розгляду скарги може бути утворено комісію з розгляду скарг, що діє на постійній або тимчасовій основі"; (2)абз. 4 ч. 1 ст. 73 Законопроекту викласти у такій редакції: "Посадові особи адміністративного органу, які вчинили дію або допустили бездіяльність, що оскаржується, не беруть участі у розгляді скарги та у разі їх залучення до процедури адміністративного оскарження зобов’язані заявити про самовідвід"; (3)абз. 3 ч. 3 ст. 73 Законопроекту викласти у такій редакції: "Делегування комісії з розгляду скарг повноважень керівника щодо розгляду і прийняття рішень у справах в порядку адміністративного оскарження приймається у порядку, встановленому цим Законом".

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині:

Передбачення можливості здійснення адміністративного оскарження рішень (дій чи бездіяльності) органів, над якими вищі за ієрархією органи влади не створені, навіть у разі відсутності відповідної комісії з розгляду скарг.

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Рекомендація Ради в цілому узгоджується із приписами ч. 2 ст. 73 Законопроекту. Разом з цим, аби уникнути ситуацій, коли в межах адміністративного органу комісія з розгляду скарг відсутня, доцільно додати абз. 2 наступного змісту: "Відсутність утвореної комісії з розгляду скарг в межах адміністративного органу не може бути самостійною підставою для відмови у відкритті адміністративного провадження, здійсненні розгляду і вирішенні відповідної справи по суті суб’єктом розгляду скарги".

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині запровадження процедури відводу (самовідводу) особи, уповноваженої на розгляд адміністративної скарги.

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Рекомендація буде виконана у разі прийняття Законопроекту, розробленого Мінцифрою, у поточній редакції (ст.ст. 25-26 Законопроекту).

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині:

Закріплення нового положення в частині надання Кабінету Міністрів України компетенції створювати спеціальні (квазісудові) органи оскарження поза вертикаллю органів, рішення (дії чи бездіяльність) яких оскаржуються, задля розгляду окремих видів адміністративних скарг.

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Не буде виконана у разі прийняття Законопроекту, розробленого Мінцифрою, у поточній редакції. Ймовірно, це може бути зумовлене політичним рішенням, оскільки імплементація даної норми зумовлює значні ризики. Для імплементації необхідно викласти абз. 1 ч. 1 ст. 73 Законопроекту у наступній редакції: “Суб’єктом розгляду скарги є адміністративний орган вищого рівня, якщо інший суб’єкт не передбачений законом або не визначений Кабінетом Міністрів України”. Додатково ч. 1 ст. 73 Законопроекту необхідно доповнити абзацом наступного змісту: "Для розгляду окремих видів скарг у порядку адміністративного оскарження Кабінет Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України може утворювати відокремлені суб’єкти розгляду скарг та визначати їх предметну компетенцію. Кабінет Міністрів України затверджує положення про відокремлені суб’єкти розгляду скарг, координує та контролює їхню діяльність відповідно до законодавства".

Розробити і затвердити примірне положення про комісію з розгляду скарг, що утворюється при суб’єкті владних повноважень, положення якого урегульовували б питання діяльності таких комісій згідно з рекомендацією вище.

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Рекомендацію вбачається доцільним імплементувати на рівні підзаконного нормативно-правового акту, прийняття якого передбачається абз. 4 ч. 3 ст. 73 Законопроекту.

В рамках роботи над проєктом Концепції реформування системи державного нагляду (контролю) – розглянути питання щодо необхідності створення спеціальних (квазісудових) органів оскарження поза вертикаллю органів, рішення (дії чи бездіяльність) яких оскаржуються, для розгляду окремих видів адміністративних скарг.

Мінекономіки

В процесі виконання
— коментарі: Імплементація цієї рекомендації не стосується тексту Законопроекту.

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині збереження положень, які вже містилися в Законопроєкті № 9456 та передбачали:

 

Гарантії щодо завчасного повідомлення учасників провадження про місце і час розгляду скарги та порядок ознайомлення з матеріалами скарги.

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Виконано (Див. ст. 33)

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині збереження положень, які вже містилися в Законопроєкті № 9456 та передбачали:

Надання учасникам провадження повного тексту рішення, яке містить обґрунтування та мотиви для його прийняття.

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Виконано (Див. ст. 63-66)

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині закріплення нових положень:

Можливості участі у розгляді скарги скаржника (його представників), представників органу, який прийняв рішення (посадова особа якого вчинила дію або допустила бездіяльність) та третіх осіб, які сприяють провадженню (зокрема, за ініціативою органу та/або на підставі клопотання учасників оскарження).

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Виконано (Див. ст. 42, 60)

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині закріплення нових положень:

Технічної фіксацію розгляду скарги присутніми особами (виключенням може бути закритий розгляд справи).

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Не виконано Пропонуємо доповнити ст. 78 Законопроекту ч. 3 наступного змісту: "Особи, присутні на розгляді адміністративної скарги, представники засобів масової інформації можуть проводити фотозйомку, відео- та аудіозапис з використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суб’єкта розгляду скарги, але з урахуванням обмежень, встановлених цим Законом".

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині закріплення нових положень:

Здійснення публікації прийнятих рішень у знеособленій формі.

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Не виконано Пропонуємо доповнити ст. 79 Законопроекту ч. 6 наступного змісту: "Суб’єкт оскарження публікує у знеособленій (деперсоніфікованій формі) на своєму офіційному веб-сайті рішення прийняті за результатами адміністративного оскарження".

Розробити і затвердити примірне положення про комісію з розгляду скарг, що утворюється при суб’єкті владних повноважень, положення якого, серед іншого, передбачали б:

Завчасне повідомлення учасників провадження про місце і час розгляду скарги.

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Рекомендацію вбачається доцільним імплементувати на рівні відповідного підзаконного нормативно-правового акту

Розробити і затвердити примірне положення про комісію з розгляду скарг, що утворюється при суб’єкті владних повноважень, положення якого, серед іншого, передбачали б:

Доступ до матеріалів справи до та під час розгляду скарги.

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Рекомендацію вбачається доцільним імплементувати на рівні відповідного підзаконного нормативно-правового акту

Розробити і затвердити примірне положення про комісію з розгляду скарг, що утворюється при суб’єкті владних повноважень, положення якого, серед іншого, передбачали б:

Доступ скаржника та інших осіб, які брали участь у розгляді скарги, до повного тексту рішення.

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Рекомендацію вбачається доцільним імплементувати на рівні відповідного підзаконного нормативно-правового акту

Розробити і затвердити примірне положення про комісію з розгляду скарг, що утворюється при суб’єкті владних повноважень, положення якого, серед іншого, передбачали б:

Публікацію рішень, прийнятих за результатами розгляду скарг, на вебсайті відповідного органу у знеособленій формі.

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Рекомендацію вбачається доцільним імплементувати на рівні відповідного підзаконного нормативно-правового акту

Розробити і затвердити примірне положення про комісію з розгляду скарг, що утворюється при суб’єкті владних повноважень, положення якого, серед іншого, передбачали б:

 

Технічну фіксацію розгляду скарги присутніми особами.

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Рекомендацію вбачається доцільним імплементувати на рівні відповідного підзаконного нормативно-правового акту

Забезпечити адаптацію вебсайтів центральних органів виконавчої влади для людей з інвалідністю.

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Рекомендацію вбачається доцільним імплементувати на рівні відповідного підзаконного нормативно-правового акту

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині збереження положень, які вже містилися в Законопроєкті № 9456 та передбачали:

право органу оскарження збирати з власної ініціативи будь-які докази, необхідні для повного і всебічного розгляду справи.

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Виконано (Див. ст. 18)

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині збереження положень, які вже містилися в Законопроєкті № 9456 та передбачали:

Заборону для органу оскарження вимагати безпосередньо від скаржника документи або інформацію, що перебувають у володінні органу оскарження або будь-якого іншого суб’єкта владних повноважень.

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Виконано (Див. ст. 18)

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині збереження положень, які вже містилися в Законопроєкті № 9456 та передбачали:

Право органу оскарження вимагати від інших суб’єктів владних повноважень, відповідальних за адміністрування офіційних реєстрів, будь-які дані та документи, необхідні для вирішення справи.

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Виконано (Див. ст. 43)

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині:

Закріплення нових положень, які б встановлювали вимогу щодо забезпечення між різними державними органами «щирої співпраці» (англ. – «sincere cooperation») з питань адміністративного оскарження, зокрема, завдяки підписанням Меморандумів щодо співробітництва та обміну інформацією між ними.

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Не буде виконана у разі прийняття Законопроекту, розробленого Мінцифрою, у поточній редакції. Для виконання необхідно додати ч. 4 до ст. 18 наступного змісту: "Державні органи в рамках адміністративних проваджень мають забезпечувати щиру співпрацю між собою щодо надання суб’єкту розгляду скарг в межах повноважень інформації, документів, методичної допомоги. Забезпечення щирої співпраці може здійснюватися шляхом підписання Меморандумів про співробітництво та співпрацю між державними органами".

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині подальшої конкретизації загальних положень, які вже містилися в Законопроєкті № 9456, шляхом встановлення обов’язку прийняття рішень адміністративним органом у процедурі адміністративного (відомчого) оскарження з урахуванням дії принципу пропорційності щодо:

обсягу здійснюваної адміністративної процедури (повна, скорочена, з/без виклику сторін тощо).

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Не виконана, оскільки подальшої конкретизації не відбулося. Можна вказати, що сутнісний зміст рекомендації відображається у поточній редакції (див., зокрема, ч. 2 ст. 56, ч. 3 ст. 60). Але спрощеність в такому випадку стосується лише можливості не проведення заслуховування. Однак чіткого розмежування обсягів процедури не встановлено. Запропонувати чіткі пропозиції щодо змін в законопроекті в стислі терміни не уявляється можливим, оскільки не може стосуватися однієї статті чи навіть розділу.

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині подальшої конкретизації загальних положень, які вже містилися в Законопроєкті № 9456, шляхом встановлення обов’язку прийняття рішень адміністративним органом у процедурі адміністративного (відомчого) оскарження з урахуванням дії принципу пропорційності щодо:

ресурсів (власних та/або скаржника), які задіються органом оскарження для перевірки та/або встановлення обставин скарги.

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Не виконана, оскільки подальшої конкретизації не відбулося. Можна вказати, що сутнісний зміст рекомендації відображається у поточній редакції (див., зокрема, ч. 1 ст. 16). Але конкретизації не відбулося. Запропонувати чіткі пропозиції щодо змін в законопроекті в стислі терміни не уявляється можливим, оскільки не може стосуватися однієї статті чи навіть розділу.

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині подальшої конкретизації загальних положень, які вже містилися в Законопроєкті № 9456, шляхом встановлення обов’язку прийняття рішень адміністративним органом у процедурі адміністративного (відомчого) оскарження з урахуванням дії принципу пропорційності щодо:

заходів реагування, які застосовуються за результатами оскарження.

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Частково виконана, оскільки було додано ч. 5 до ст. 79, що частково стосується виявлення та виправлення системних проблем, про що згадувалося у Звіті. Частково в коментарях до п. 34 цієї таблиці додані питання підвищення кваліфікації, як можливий наслідок розгляду скарг.

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині закріплення нових положень щодо:

Застосування принципу пропорційності з урахуванням судової практики України, Європейського суду з прав людини та Європейського Суду Справедливості.

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Не буде виконана у разі прийняття Законопроекту, розробленого Мінцифрою, у поточній редакції. Для виконання необхідно додати ч. 3 ст. 13 у такій редакції: "3. Принцип пропорційності в адміністративному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини та Європейського Суду Справедливості".

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині закріплення нових положень щодо:

Можливості проведення процедури адміністративного оскарження в спрощеній (скороченій) формі без виклику сторін у разі, коли, з огляду на очевидність обставин справи, адміністративний орган має намір винести рішення на користь скаржника, а сторони не наполягають на повному розгляді.

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Не виконана, оскільки подальшої конкретизації не відбулося. Можна вказати, що сутнісний зміст рекомендації відображається у поточній редакції (див., зокрема, ч. 2 ст. 56, ч. 3 ст. 60). Але спрощеність в такому випадку стосується лише можливості не проведення заслуховування. Однак чіткого розмежування обсягів процедури не встановлено. Запропонувати чіткі пропозиції щодо змін в законопроекті в стислі терміни не уявляється можливим, оскільки не може стосуватися однієї статті чи навіть розділу.

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині закріплення нових положень щодо:

Можливості надання адміністративним органом «публічного вибачення» у разі визнання незаконності оскаржуваних рішень (дій чи бездіяльності).

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Не буде виконана у разі прийняття Законопроекту, розробленого Мінцифрою, у поточній редакції. Для виконання необхідно викласти ч.1 ст. 79 у такій редакції: "1. Суб’єкт розгляду скарги відповідно до своєї компетенції за результатами перегляду справи може приймати одне з таких рішень: 1) залишити адміністративний акт, процедурне рішення без змін, а скаргу без задоволення; 2) скасувати повністю або частково прийнятий адміністративний акт, скасувати повністю або частково процедурне рішення, задовольнити скаргу повністю або частково, а у передбачених законодавством випадках – також змінити процедурне рішення або прийняти адміністративний акт; 3) зобов’язати адміністративний орган видати відповідний адміністративний акт або повторно розглянути справу; 4) визнати повністю або частково виконаний адміністративний акт неправомірним. Суб’єкт розгляду скарги вирішує в межах своїх повноважень питання про відповідальність осіб, з вини яких було допущено порушення та питання необхідності підвищення кваліфікації співробітників відповідного адміністративного органу. Суб’єкт розгляду скарги, в разі встановлення порушення прав та/або охоронюваних законом інтересів оскаржувача, окремо від прийняття рішення по скарзі може надати оскаржувачу публічне вибачення".

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині збереження положень, які вже містилися в Законопроєкті № 9456 та передбачали:

Уніфікацію підходів до обчислення процесуальних строків у процедурі адміністративного оскарження (зокрема щодо: моменту початку їх перебігу, їх обчислення календарними або робочими днями, перенесення останнього дня строку, який припадає на вихідний, святковий або неробочий день).

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Буде виконана у разі прийняття Законопроекту, розробленого Мінцифрою, у поточній редакції (див., зокрема, ст. 97).

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині збереження положень, які вже містилися в Законопроєкті № 9456 та передбачали:

Встановлення строку подання скарги на рішення (адміністративний акт), який обчислюється залежно від дня його доведення до відома скаржника, а не від дня винесення рішення (із збереженням винятків, які стосуються випадків неотримання належним чином направленого рішення через недобросовісність або недбалість скаржника).

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Буде виконана у разі прийняття Законопроекту, розробленого Мінцифрою, у поточній редакції (див., зокрема, ст. 74 та 68).

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині збереження положень, які вже містилися в Законопроєкті № 9456 та передбачали:

Встановлення чітких стандартних строків подання та розгляду скарг (із збереженням можливості встановлення інших строків спеціальними законами в окремих сферах).

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: У частині строку подання скарг - буде значною мірою виконана у разі прийняття Законопроекту, розробленого Мінцифрою, у поточній редакції (див., зокрема, ст. 74). У частині строку розгляду скарг - для виконання необхідно доповнити ст. 96 частиною 3 такого змісту: “3. Рішення за скаргою має бути прийнято та доведено до відома особи, яка подала скаргу, не пізніше ніж протягом 30 календарних днів з моменту її подання, якщо інший строк не встановлено законом”

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині подальшої конкретизації положень, які вже містилися в Законопроєкті № 9456, у частині:

 

Строку подання скарги на дії або бездіяльність суб’єктів владних повноважень:

1) Стосовно скарг на триваючі дії або бездіяльність – шляхом встановлення можливості подання скарги у будь-який момент протягом часу, коли дії або бездіяльність тривають;

2) Стосовно скарг на дії або бездіяльність, які завершені, – шляхом чіткого визначення строку подання скарги, що обчислюється залежно від дня завершення таких дій або бездіяльності (дня, коли скаржник дізнався або повинен був дізнатися про їх завершення).

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: У частині строку подання скарг на бездіяльність - буде виконана у разі прийняття Законопроекту, розробленого Мінцифрою, у поточній редакції (абз. 3 ч. 1 ст. 74). У іншій частині, з урахуванням того, зо Законопроект передбачає оскарження лише деяких процедурних дій – для виконання необхідно доповнити ч. 1 ст. 74 новим абзацом після абз. 3 такого змісту: “Скарга на процедурну дію або процедурне рішення може бути подана протягом тридцяти календарних днів з дня, коли особі, яка була учасником адміністративного провадження, стало відомо про вчинення процедурної дії або прийняття процедурного рішення”.

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині подальшої конкретизації положень, які вже містилися в Законопроєкті № 9456, у частині:

Визначення права органу оскарження поновити пропущений строк подання скарги за клопотанням скаржника за наявності поважних причин – шляхом:

1) Розширення запропонованого у Законопроєкті № 9456 індикативного невичерпного переліку таких поважних причин;

2) Визначення обов’язку органу оскарження зазначити про факт поновлення пропущеного строку подання скарги (якщо такий мав місце), підстави його поновлення та докази, якими підтверджуються ці підстави, у рішенні за результатами розгляду скарги або окремому процесуальному рішенні про поновлення строків.

 

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Перша частина буде виконана у разі прийняття Законопроекту, розробленого Мінцифрою, у поточній редакції (ч. 2 ст. 74). Для виконання другої частини необхідно доповнити ч. 2 ст. 74 новим абзацом наступного змісту: “У разі поновлення строку подання скарги суб’єкт розгляду скарги зазначає про це у окремому процедурному рішенні або у рішенні за скаргою, із зазначенням поважних причин пропуску строків та документів або інших доказів, які підтверджують їх існування”.

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині визначення права органу оскарження продовжити строк розгляду скарги – шляхом:

1) Визначення індикативного переліку підстав для продовження строку розгляду скарги (пов’язаних зі складністю скарги, значним об’ємом матеріалів та іншими факторами, які об’єктивно впливають на тривалість розгляду), а також встановлення граничного терміну можливого продовження та граничної кількості продовжень;

2) Запровадження обов’язку органу оскарження оприлюднювати у складі публічної статистики, яка стосується здійснення адміністративного оскарження, кількість та частку скарг, по яким строк розгляду було продовжено.

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Не буде виконана у разі прийняття Законопроекту, розробленого Мінцифрою, у поточній редакції. Для виконання необхідно включити до ч. 3 ст. 96, яку вище запропоновано додати, абзаци такого змісту: “Строк розгляду скарги може бути подовжено суб’єктом розгляду скарги один раз не більш як до наступних граничних строків: -45 календарних днів з моменту подання скарги - у разі значної складності адміністративного провадження; -60 календарних днів з моменту подання скарги - у разі особливої складності адміністративного провадження; -75 календарних днів з моменту подання скарги - у разі виняткової складності адміністративного провадження. Процедурне рішення про продовження строку розгляду скарги доводиться до відома особи, яка подала скаргу, та має містити пояснення причин складності (особливої складності, виняткової складності) адміністративного провадження”. Останню частину рекомендації (запровадження обов’язку органу оскарження оприлюднювати у складі публічної статистики, яка стосується здійснення адміністративного оскарження, кількість та частку скарг, по яким строк розгляду було продовжено) доцільно імплементувати на рівні підзаконного нормативно-правового акту, прийняття якого передбачається ч. 1 ст. 105 Законопроекту.

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині подальшої конкретизації положень, які вже містилися в Законопроєкті № 9456, у частині:

Норм, які регулюють виконання рішень, прийнятих за наслідками оскарження – шляхом чіткого закріплення обов’язку органу оскарження у разі задоволення скарги (у тому числі за принципом «мовчазної згоди») невідкладно вчинити дії, спрямовані на відновлення порушених прав та законних інтересів скаржника (або надати іншому органу доручення щодо вчинення таких дій, із взяттям на контроль виконання такого доручення).

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: У разі прийняття Законопроекту, розробленого Мінцифрою, у поточній редакції, рекомендація буде значною мірою виконана альтернативним шляхом (шляхом запровадження базового правила, за яким суб’єкт розгляду скарги переважно має прийняти новий адміністративний акт, а не повертати питання на новий розгляд, ч. 3 ст. 79). Для повного виконання слід доповнити ч. 3 ст. 79 абзацами третім-четвертим наступного змісту: “Суб’єкт розгляду скарги здійснює контроль за виконанням свого рішення за скаргою. Суб’єкт розгляду скарги може вимагати в адміністративного органа звіт про виконання рішення за скаргою, встановивши розумний строк подання такого звіту”

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині закріплення нових положень, які встановлюватимуть:

Чіткий строк, протягом якого скарга перевіряється органом оскарження на наявність формальних недоліків, які перешкоджають її прийняттю до розгляду.

 

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Буде виконана у разі прийняття Законопроекту, розробленого Мінцифрою, у поточній редакції (ст. 38 у поєднанні з ч. 1 ст. 78).

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині закріплення нових положень, які встановлюватимуть:

Обов’язок органу оскарження, який виявив формальні недоліки скарги, що перешкоджають її прийняттю до розгляду, відкласти розгляд скарги та надати скаржникові розумний строк для усунення недоліків, лише після спливу якого та у разі неусунення недоліків скарга залишається без розгляду.

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Буде виконана у разі прийняття Законопроекту, розробленого Мінцифрою, у поточній редакції (ст. 38 у поєднанні з ч. 1 ст. 78).

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині закріплення нових положень, які встановлюватимуть:

Правило щодо задоволення скарг на рішення (адміністративні акти) за принципом «мовчазної згоди» у разі недоведення органом оскарження до відома скаржника жодного рішення у встановлений законом строк.

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Не буде виконана у разі прийняття Законопроекту, розробленого Мінцифрою, у поточній редакції. Ймовірно, це може бути зумовлене політичним рішенням, оскільки імплементація даної норми зумовлює значні ризики. Для імплементації необхідно доповнити розділ V новою статтею наступного змісту: “Стаття 79-1. Задоволення скарги за принципом мовчазної згоди 1. Якщо рішення за скаргою на адміністративний акт не доводиться до відома особи, яка подала скаргу, у строк, визначений законом, скарга вважається повністю задоволеною з дня, наступного за днем закінчення зазначеного строку”.

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині збереження положень, які вже містилися в Законопроєкті № 9456 та передбачали:

Закріплення переліку допустимих засобів доказування у процедурі адміністративного оскарження, до яких належатимуть, зокрема, пояснення учасників і свідків, документи, речі, висновки або пояснення експертів, пояснення або консультації спеціалістів.

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Рекомендація буде виконана у разі прийняття Законопроекту, розробленого Мінцифрою, у поточній редакції (ч. 2 ст. 48 Законопроекту).

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині збереження положень, які вже містилися в Законопроєкті № 9456 та передбачали:

Зобов’язання органів оскарження наводити належне обґрунтування у випадку зміни оцінки й висновків у подібних справах.

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Рекомендація буде виконана у разі прийняття Законопроекту, розробленого Мінцифрою, у поточній редакції (ч. 4 ст. 10, ч. 5 ст. 79 Законопроекту). Водночас, для цілей уникнення ситуацій, коли суб’єкт розгляду скарг буде ухилятися від виконання своїх зобов’язань, передбачених ч. 5 ст. 79 Законопроекту, зазначене положення варто викласти у такій редакції: "Суб’єкт розгляду скарги не рідше одного разу на півроку здійснює аналіз розгляду скарг за видами справ та за його результатами приймає офіційну позицію щодо вирішення питань, які були предметом оскарження, які підлягає обов’язковому оприлюдненню на його офіційному веб-сайті. Під час вирішення справ адміністративний орган повинен розглядати офіційну позицію суб’єкта розгляду скарги та у разі її неприйняття надавати відповідне письмове обґрунтування. Особа має право звернутися до суб’єкта розгляду скарги із клопотанням про надання офіційної позиції щодо вирішення певної категорії справ. Відповідь на таке клопотання має бути надана у порядку та строки, визначені Законом України "Про звернення громадян", і повинна містити посилання на конкретні справи, вирішені суб’єктом розгляду скарги протягом останніх трьох років".

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині подальшої конкретизації положень Законопроєкту № 9456, які містили перелік питань, які перевіряє орган оскарження в рамках адміністративного оскарження, а саме:

дотримання вимог матеріального права;

дотримання процедури (включаючи питання компетенції);

правильне і повне встановлення обставин справи на підставі належних і допустимих доказів.

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: В цілому, рекомендація буде виконана у разі прийняття Законопроекту, розробленого Мінцифрою, у поточній редакції (ч. 2 ст. 79 Законопроекту). Разом з цим, доцільно було б доповнити чт. 78 ч. 3 такого змісту: "Перегляд справи за скаргою полягає у перевірці суб’єктом розгляду скарги таких питань: 1)дотримання вимог матеріального права; 2)дотримання процедури (включаючи питання компетенції); 3)правильне і повне встановлення обставин справи на підставі належних і допустимих доказів".

Підготувати та подати до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про адміністративну процедуру» (на заміну Законопроєкту № 9456 від 28 грудня 2018 року) та сприяти у межах своєї компетенції його прийняттю, зокрема, у частині:

 

Закріплення нового положення в частині здійснення публікації прийнятих органами оскарження рішень (з дотриманням вимог конфіденційності) у форматі, що дозволить здійснювати їх інтелектуальний пошук.

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Рекомендація не буде виконана у разі прийняття Законопроекту в поточній редакції. Для цілей імплементації цієї рекомендації слід доповнити ч. 6 ст. 79 (запропоновану вище у п. 18 цієї таблички) абзацом другим такого змісту: "Суб’єкти розгляду скарг надають особам можливості пошуку, перегляду, копіювання та роздрукування рішень суб’єкта розгляду скарг або їхніх частин".

Затвердити нормативно-правовий акт (положення, порядок, методику тощо), який визначатиме порядок встановлення ключових показників ефективності, результативності та якості службової діяльності (KPI) органів виконавчої влади (їх структурних підрозділів, посадових осіб), до функцій яких належить розгляд скарг, поданих у порядку адміністративного оскарження, що передбачатиме:

Обов’язкове застосування KPI «рівень підтвердження судами рішень, прийнятих у процедурі адміністративного оскарження» (що розраховується як частка справ, вирішених на користь суб’єкта владних повноважень, від загальної кількості справ, розглянутих у судах після проходження процедури адміністративного оскарження; для рішень, які мають грошовий вимір – додатково розраховується частка у грошовому вимірі).

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Рекомендацію вбачається доцільним імплементувати на рівні підзаконного нормативно-правового акту, прийняття якого передбачається ч. 1 ст. 105 Законопроекту.

Затвердити нормативно-правовий акт (положення, порядок, методику тощо), який визначатиме порядок встановлення ключових показників ефективності, результативності та якості службової діяльності (KPI) органів виконавчої влади (їх структурних підрозділів, посадових осіб), до функцій яких належить розгляд скарг, поданих у порядку адміністративного оскарження, що передбачатиме:

Встановлення оптимального звітного періоду для розрахунку даного показника залежно від навантаження на конкретний орган оскарження (чим більше навантаження –

тим коротший звітний період), наприклад:

менше 1000 скарг на рік – річний період,

більше 1000 скарг на рік – квартальний період.

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Рекомендацію вбачається доцільним імплементувати на рівні підзаконного нормативно-правового акту, прийняття якого передбачається ч. 1 ст. 105 Законопроекту.

Затвердити нормативно-правовий акт (положення, порядок, методику тощо), який визначатиме порядок встановлення ключових показників ефективності, результативності та якості службової діяльності (KPI) органів виконавчої влади (їх структурних підрозділів, посадових осіб), до функцій яких належить розгляд скарг, поданих у порядку адміністративного оскарження, що передбачатиме:

Обов’язкове вимірювання та оновлення (із вказаною вище періодичністю) стану виконання вищевказаного KPI протягом не менш, як 3 років після закінчення звітного періоду, показники якого вимірюються.

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Рекомендацію вбачається доцільним імплементувати на рівні підзаконного нормативно-правового акту, прийняття якого передбачається ч. 1 ст. 105 Законопроекту.

Затвердити нормативно-правовий акт (положення, порядок, методику тощо), який визначатиме порядок встановлення ключових показників ефективності, результативності та якості службової діяльності (KPI) органів виконавчої влади (їх структурних підрозділів, посадових осіб), до функцій яких належить розгляд скарг, поданих у порядку адміністративного оскарження, що передбачатиме:

Обов’язкове опублікування найбільш актуальних результатів вимірювання вищевказаного KPI на офіційному вебсайті суб’єкта владних повноважень та/або у інших загальнодоступних джерелах.

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Рекомендацію вбачається доцільним імплементувати на рівні підзаконного нормативно-правового акту, прийняття якого передбачається ч. 1 ст. 105 Законопроекту.

Затвердити нормативно-правовий акт (положення, порядок, методику тощо), який визначатиме порядок встановлення ключових показників ефективності, результативності та якості службової діяльності (KPI) органів виконавчої влади (їх структурних підрозділів, посадових осіб), до функцій яких належить розгляд скарг, поданих у порядку адміністративного оскарження, що передбачатиме:

 

Рекомендоване застосування інших KPI, залежно від специфіки конкретної сфери, які можуть включати, серед іншого:

KPI, пов’язані зі своєчасністю розгляду скарг (середній строк розгляду скарги; частка своєчасно розглянутих скарг; частка скарг, щодо яких строк розгляду було продовжено тощо).

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Рекомендацію вбачається доцільним імплементувати на рівні підзаконного нормативно-правового акту, прийняття якого передбачається ч. 1 ст. 105 Законопроекту.

Затвердити нормативно-правовий акт (положення, порядок, методику тощо), який визначатиме порядок встановлення ключових показників ефективності, результативності та якості службової діяльності (KPI) органів виконавчої влади (їх структурних підрозділів, посадових осіб), до функцій яких належить розгляд скарг, поданих у порядку адміністративного оскарження, що передбачатиме:

Рекомендоване застосування інших KPI, залежно від специфіки конкретної сфери, які можуть включати, серед іншого:

KPI, пов’язані із суб’єктивною задоволеністю учасників адміністративного оскарження, загальною якістю цього процесу та окремими його аспектами (згідно з результатами опитувань, які повинні проводитись серед усіх скаржників та забезпечувати учасникам опитувань належний рівень анонімності) тощо.

КМУ

В процесі виконання
— коментарі: Рекомендацію вбачається доцільним імплементувати на рівні підзаконного нормативно-правового акту, прийняття якого передбачається ч. 1 ст. 105 Законопроекту.

Системний звіт «Актульні проблеми для бізнесу у сфері трудових відносин»

Розробити спеціальну інформаційну онлайн-систему (платформу) для підтримки інспекційної діяльності; зазначена система має передбачати можливість для інспекторів з праці реєструвати інспекційні процедури, а також надати доступ бізнесу в режимі реального часу до актуальної інформації, в тому числі можливість перевірити статус розгляду запитів/заяв, поданих до Держпраці, в доступній та зручній формі.

Державна служба України з питань праці

В процесі виконання

Розробити та узгодити проект порядку взаємодії між Держпраці, Комісіями з питань праці при органах місцевого самоврядування та ДФС при проведенні заходів державного нагляду в сфері трудових відносин.

ДПС
Державна служба України з питань праці

В процесі виконання

Розробити та узгодити проект порядку взаємодії між Держпраці, Комісіями з питань праці при органах місцевого самоврядування та Національною поліцією при проведенні заходів державного нагляду в сфері трудових відносин.

Державна служба України з питань праці
Національна поліція

В процесі виконання

Подати проект критеріїв, за якими має оцінюватися ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначатися періодичність проведення планових заходів державного контролю за додержанням законодавства в сфері праці, до КМУ для затвердження.

Мінсоцполітики

Виконано

Оприлюднити інформацію про практичне застосування критеріїв, за якими має оцінюватися ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначатися періодичність проведення планових заходів державного контролю за додержанням законодавства в сфері праці, на своєму веб-сайті після їх затвердження КМУ.

Державна служба України з питань праці

В процесі виконання
— коментарі: За інформацією Держпраці, наразі кількість проведених планових заходів не дозволяє систематизувати практичне застосування критеріїв та оприлюднити відповідну змістовну інформацію.

Надати територіальним органам письмове роз’яснення про дотримання законодавства під час затвердження планів розвитку гірничих робіт.У відповідному роз’ясненні необхідно чітко зазначити про: (i) максимальний строк обробки поданих документів; (ii) вичерпний перелік підстав для відмови у наданні дозволу; (iii) мінімальний строк для виправлення недоліків в плані розвитку гірничих робіт (якщо такий може бути застосовано).

Державна служба України з питань праці

В процесі виконання
— коментарі: Планом пріоритетних дій Уряду України на 2021 рік, затверджених розпорядженням КМУ від 24.03.21 №276-р передбачено: 459. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України нової редакції Кодексу України про надра – квітень 2021

Внести зміни до пп. 4 п. 15 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою КМУ № 1107 від 26.10.2011. Зокрема, у цих змінах чітко зазначити, що порушення законодавства про охорону праці тягне за собою відмову в продовженні строку дії саме того конкретного дозволу, вимоги якого були порушені в результаті нещасного випадку. Також, надати своїм територіальним органам лист-роз’яснення з метою забезпечення правильного застосування відповідного положення.

Державна служба України з питань праці

Виконано

Розробити нормативно-правову базу та механізм реалізації «електронного кабінету», які відповідатимуть міжнародним стандартам та найкращим європейським практикам для процедур, які стосуються трудових правовідносин (зокрема, для отримання дозволу на працевлаштування іноземних фахівців).

Державна служба України з питань праці
Державна служба зайнятості

В процесі виконання

Підготувати законопроекти: -про запровадження спрощеної процедури отримання дозволу на працевлаштування для іноземних студентів та/або випускників; -про запровадження процедури адміністративного оскарження відмови у видачі дозволу на працевлаштування; -про запровадження можливості видачі дубліката дозволу на працевлаштування як в паперовому, так і в електронному вигляді.

Державна служба зайнятості

В процесі виконання

Підвищити операційну спроможність Головного управління ДМС в місті Києві (збільшити кількість офісів та штатних працівників, які займаються реєстрацією вхідних документів та розглядом іншої кореспонденції).

Державна міграційна служба

Виконано

Переглянути навчальний процес з питань охорони праці, змінити Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці № 15 від 26.01.2005, і інші діючі нормативно-правові акти, зокрема: -надати право представникам приватних навчальних центрів входити до складу комісій з перевірки знань; -розробити докладний порядок, який буде містити вимоги до запиту на призначення комісії з перевірки знань, а також алгоритм дій щодо випадків, коли комісія з перевірки знань не з’являється вчасно на іспит; -розробити і затвердити детальний порядок оцінки знань в сфері охорони та безпеки праці, який дозволить усунути неясності і надмірну свободу у прийняті рішень, притаманну існуючому процесу, зокрема щодо дозволених екзаменаційних білетів, додаткових питань та порогу успішного складання іспиту.

Державна служба України з питань праці

В процесі виконання
— коментарі: За інформацією Держпраці у лютому 2020 року очікується погодження змін до Типового положення МРЕТСГ, яким передбачається організація перевірки знань лише безпосередньо учбовими центрами без участі Держпраці.

Розробити та впровадити систему підтвердження компетенції та управління якістю в освітніх закладах та навчальних центрах, яка б не допускала недобросовісних учасників до ринку, наприклад, запровадити вимогу, що підтверджує їх відповідність загальновизнаним міжнародним стандартам.

Державна служба України з питань праці

В процесі виконання

Розвивати потенціал комплаєнсу шляхом регулярного навчання персоналу, що дасть можливість просувати та досягати комплаєнсу за допомогою: (і) більш тісного робочого партнерства з бізнесом та (іі) проведення тренінгів для інспекторів з праці з тем, пов'язаних із професійною поведінкою, етикою та навичками спілкування. Такі тренінги повинні бути загальнодоступними (наскільки це можливо) для поширення єдиного розуміння питань. Інформація про них має оприлюднюватися на веб- сайті Держпраці або інших відкритих офіційних джерелах.

Державна служба України з питань праці

В процесі виконання

Розробити та запровадити систему оцінки ефективності інспекторів з праці, яка враховує не тільки кількісні результати їхньої діяльності, але, що найважливіше, якісну частину їх діяльності з точки зору того, наскільки вони посприяли вдосконаленню робочих місць, які вони перевірили.

Державна служба України з питань праці

В процесі виконання

Вдосконалити існуючу практику надання рекомендацій бізнесу на основі кращих комплаєнс-практик шляхом оприлюднення інформації про результати перевірки з точки зору комплаєнсу трудового законодавства, а також періодичних звітів про перевірки, спрямованих на вирішення конкретних галузевих проблем. Такі звіти повинні містити зрозумілі приклади ризиків трудового комплаєнсу, що їх провокує, як ними керувати, та як такий ризик можна зменшити. Інформація має публікуватися регулярно (не рідше одного разу в квартал) на офіційному веб- сайті Держпраці за єдиним довідково-інформаційним посиланням.

Державна служба України з питань праці

В процесі виконання

Розробити та впровадити в роботу електронну базу даних, яка дозволить заявникам отримувати інформацію про стан розгляду запитів/заяв, поданих до Держпраці, а також інформацію з реєстрів, що адмініструються Держпраці, в доступній та зручній формі.

Державна служба України з питань праці

Не розпочато

Створити довідково-інформаційний ресурс для роз’яснень, який буде регулярно наповнюватись Держпраці з метою дотримання бізнесом правил, які часто мають технічний і складний характер, а також забезпечити коректне відображення положень законодавства, дотримання яких буде зрозумілим, легким та незатратним для бізнес-спільноти.

Державна служба України з питань праці

В процесі виконання
— коментарі: На офіційному веб-сайті Держпраці розміщено розділ «Питання/Відповіді», в якому надано відповіді на найбільш часті питання, що виникають у працівників та роботодавців з питань застосування відповідного законодавства.

Розробити та запровадити інтерактивні інструменти самоперевірки з особливим фокусом на мікропідприємства та малий і середній бізнес, щоб підприємства мали змогу самостійно перевірити свій рівень комплаєнсу. Крім того, необхідно організувати регулярні освітні кампанії для заохочення підприємств до застосування таких інструментів та забезпечення того, що вони можуть долучитися до вдосконалення комплаєнсу через регулярні форми зворотного зв'язку (опитування).

Державна служба України з питань праці

В процесі виконання

Системний звіт «Актуальні проблеми бізнесу у митній сфері»

Розробити проект урядового законопроекту про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення шляхом доповнення глави 12 Кодексу України про адміністративні правопорушення («Адміністративні правопорушення в галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, в галузі фінансів і підприємницькій діяльності») статтею, якою врегулювати питання адміністративної відповідальності посадових (службових) осіб митних органів за порушення ними митного законодавства, а також надати право на складання протоколів про зазначені правопорушення центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності.

Мінфін
Мін’юст

В процесі виконання
— коментарі: 1.До Плану заходів з реформування та розвитку системи органів, що реалізують митну політику (затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.05.2020 року №569-р) (далі – «План Заходів») включено, зокрема, пункт 21. Строки виконання - III квартал 2020 року. Індикатор виконання: система застосовується, приймаються відповідні організаційно-розпорядчі документи Держмитслужби. 2.Крім того, за участі Ради розробляється законопроект про доповнення Кодексу України про адміністративні правопорушення відповідною нормою. На даний час формулювання проекту норми передбачає, що в разі, якщо посадова особа допускає порушення, невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, що призвели до прийняття незаконних рішень за результатами перевірки (рішень, які визнані судом протиправними та скасовані), то така особа притягається до адміністративної відповідальності.

Розробити та опублікувати роз’яснення щодо процедур декларування та контролю митної вартості із зазначенням основних етапів відносин декларанта та митниці, їхніх прав та обов’язків (за прикладом UK Notice 252). Таке роз’яснення має бути розміщено на веб-ресурсі Державної Фіскальної Служби України або у іншому загальнодоступному офіційному джерелі.

Мінфін

В процесі виконання
— коментарі: До Плану Заходів включено пункт 32, яким, зокрема, передбачено необхідність регулярного надання бізнесу та громадськості доступної та своєчасної інформації шляхом опублікування на інформаційних ресурсах, забезпечення можливості звернення до відповідальних осіб, які опрацьовують звернення та запити заінтересованих осіб.

Розробити та затвердити наказ щодо запровадження можливості обміну між митними органами та декларантами електронними документами, затвердженими електронним цифровим підписом декларанта або уповноваженої ним особи, до яких прикріплені скановані копії відповідних оригіналів документів, що запитуються митними органами або надаються за ініціативою декларантів.

Мінфін

Виконано

Розробити проект урядового законопроекту, який би передбачав внесення наступних змін до Митного Кодексу України:

1.1. Частину 7 статті 55 Митного кодексу України доповнити положенням, яке б передбачало, що загальне правило про те, що строк дії гарантій, виданих декларантами відповідно до розділу X МКУ « … не може перевищувати 90 календарних днів з дня випуску товарів» не застосовується до фінансових гарантій, що надаються у вигляді документа.

1.2. Статтю 312 Митного кодексу України доповнити нормою про те, що строк дії фінансової гарантії, наданої у вигляді документа, не може перевищувати 365 календарних днів з дня випуску товарів за умови, що протягом 120 календарних днів з моменту прийняття рішення про коригування митної вартості декларант заявить органу доходів і зборів про свою незгоду з таким рішенням.

1.3. Внести зміни до статті 314 Митного кодексу України з метою гармонізації критеріїв для осіб, що мають право надавати фінансові гарантії сплати митних платежів, з існуючою європейською практикою (зокрема, з огляду на положення статті 27 та статті 28 Конвенції про спільну транзитну процедуру ЄС/ЄАВТ).

Мінфін

В процесі виконання

Внести зміни до Порядку повернення авансових платежів (передоплати) та помилково та/або надміру сплачених сум митних платежів, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 18.07.2017 року № 643, які б встановили, що до заяви про повернення помилково та/або надміру сплачених сум митних платежів декларантом може бути додано також рішення суду про визнання протиправними або скасування рішень або дій органів ДФС, які зумовили (призвели, потягли) помилкову та/або надмірну сплату сум митних платежів (тобто в якості альтернативи виконавчому листу суду та/або рішенню суду щодо повернення сум відповідних митних платежів).

Мінфін

Виконано
— коментарі: 12 квітня 2019 року набрав чинності Наказ Міністерства фінансів України від 22.02.2019 року № 80 "Про затвердження Змін до Порядку повернення авансових платежів (передоплати) і помилково та/або надміру сплачених сум митних платежів". Вказаним нормативно-правовим актом нарешті була усунута спірна вимога про надання до заяви про повернення коштів виконавчого листа суду та/або рішення суду, що набрало законної сили (за наявності), щодо повернення сум відповідних митних платежів.

Актуалізувати наявне роз’яснення, викладене у Листі від 04.08.2016 № 26593/7/99-99-19-01-01-17 або видати новий лист-роз’яснення чи методичні рекомендації для митниць, де роз'яснити порядок виконання судових рішень та рішень, прийнятих у межах процедури адміністративного оскарження, ухвалених на користь декларантів. Зосередити увагу на необхідності врахування не лише резолютивної, а й мотивувальної частини рішень по суті спору. У разі, коли у рішенні констатована неправильність чи хибність рішень чи дій митних органів, які зумовили (призвели, потягли) помилкову та/або надмірну сплату сум митних платежів – зазначити, що таке формулювання є достатньою підставою для повернення надмірно сплачених сум митних платежів без ініціювання додаткової судової процедури.

Держмитслужба

Виконано
— коментарі: 12.04.2019 опубліковано Наказ Мінфіну № 80 від 22.02.1019 року щодо внесення змін до Порядку повернення авансових платежів (передоплати) і помилково та/або надміру сплачених сум митних платежів, затверджений наказом Мінфіну від 18.07.2017 року № 643.

Забезпечити створення публічного електронного реєстру рішень щодо класифікації товарів за прикладом того, як це робиться в ЄС. На думку Ради, до такого реєстру слід вносити не лише ті рішення, що приймаються митними органами під час митного оформлення, а й ті, що приймаються органами Державної фіскальної служби України під час документальних перевірок та (для забезпечення інформативності реєстру) рішення судових органів у справах де вирішуються питання правильності класифікації.

Мінфін
Держмитслужба

В процесі виконання
— коментарі: До Плану Заходів включено пункт 43, яким, зокрема, передбачено необхідність створення онлайн-сервісу для перегляду реєстру попередніх класифікаційних рішень, що дає змогу здійснювати запит інформації за ключовими словами в найменуванні товару та надання знеособленої інформації про класифікацію таких товарів з масиву митних декларацій, під час оформлення яких перевірка класифікації товарів проводилася спеціалізованим підрозділом.

Видати Методичні рекомендації з метою належного врахування митними органами існуючої судової практики з питань класифікації по відповідних кодах УКТ ЗЕД. Такий документ мав би, серед іншого, встановити, що при здійсненні класифікації за УКТ ЗЕД таких саме, ідентичних або аналогічних за характеристиками товарів належна увага має приділятися судовій практиці як національних судів так і Європейського суду справедливості.

Держмитслужба

В процесі виконання

Розробити проект урядового законопроекту, який би передбачав внесення змін до глави 11 «Відповідальність» Розділу II «Адміністрування податків, зборів, платежів» Податкового Кодексу України та глави 67«Загальні положення щодо порушень митних правил та відповідальності за них» Розділу XVIII «Порушення митних правил та відповідальність за них» Митного кодексу України для виключення можливості притягнення до відповідальності осіб у зв’язку з невірним визначенням коду УКТ ЗЕД у випадках, коли вони діяли добросовісно.

Мінфін

Не розпочато

Забезпечити підготовку та проведення тренувальних програм для співробітників Державної фіскальної служби України щодо питань мотивування рішень про класифікацію товару із застосування прикладів з практики Європейського суду справедливості. Відповідні тренінги мають бути публічними (в допустимому обсязі) для поширення єдиного розуміння питань класифікації товарів.

Мінфін
Держмитслужба

В процесі виконання
— коментарі: До Плану Заходів включено, зокрема, пункт 22. Строки виконання – щороку. Індикатор виконання: прийнято відповідні організаційно-розпорядчі документи Держмитслужби. Навчальні програми проводяться в онлайн-режимі, їх кількість до кінця 2021 року становить не менше 50 відсотків всіх навчальних програм.

Розробити проект урядового законопроекту щодо внесення змін до Розділів XVIII «Порушення митних правил та відповідальність за них» та XIX «Провадження у справах про порушення митних правил» Митного Кодексу України (або викладення їх у новій редакції) з метою забезпечення  збалансованості, співмірності та справедливості відповідальності за порушення митних правил, з урахуванням кращих практик Європейського Союзу, зокрема Директиви № 2013/0432/COD (проекту). Серед іншого, такий законопроект має передбачати:

а) встановлення фінансової відповідальності для юридичних осіб за порушення митних правил, які були допущені під час ведення господарської діяльності, як альтернативи адміністративній відповідальності їх посадових осіб (або зі значним пом’якшенням останньої); 
б) визначення того, яка саме форма вини (умисел або необережність) є обов’язковим елементом кожного складу адміністративного правопорушення; 
в) перелік тих обставин, які мають враховуватися як пом’якшуючі та обтяжуючі (у т.ч. слід передбачити врахування наявності статусу Уповноваженого економічного оператора; співпраці із митним органом у процесі розслідування митного правопорушення тощо);  
г) встановлення нижніх та верхніх меж відповідальності (розмірів штрафів) за кожною статтею з метою варіювання розмірів штрафів залежно від обставин справи;
д) приведення розмірів штрафів за порушення митних правил, які встановлюються залежно від вартості товарів, у відповідність з індикативними показниками, визначеними у Директиві № 2013/0432/COD (проекті).
 

Мінфін
Держмитслужба

Не розпочато
— коментарі: 1.З точки зору Мінфіну - рішення про запровадження цієї рекомендації потребує поглибленого обговорення та повинно прийматися в рамках імплементації Митного кодексу ЄС (проект на стадії розробки).

Розробити та затвердити міжвідомчу інструкцію щодо взаємодії митних органів із правоохоронними. Такий документ, мав би, зокрема, регулювати (1) строки митного оформлення, включно з відповідальністю (штрафними санкціями) за пропуск вищезазначених строків; (2) обмеження кількості дій, пов’язаних із відібранням зразків товару декларанта; а також (3) комунікацію між митними та правоохоронними органами у ході їх взаємодії.

Мінфін
Міністерство внутрішніх справ України
Служба безпеки України
Держмитслужба

В процесі виконання

Розробити та затвердити механізм реалізації Постанови Кабінету Міністрів України №479 від 20.06.2018 року «Про реалізацію експериментального проекту щодо створення умов для унеможливлення ухилення від сплати митних платежів» у відповідності до (1) статей 338 та 558 Митного кодексу України; (2) Постанови Кабінету Міністрів України №467 від 23.05.2012 року «Про затвердження вичерпного переліку підстав, за наявності яких може проводитись огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення органами доходів і зборів України»; та (3) Наказу Міністерства фінансів України №1316 від 12.12.2012 року «Про затвердження Порядку проведення огляду та переогляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення».

Мінфін

Рекомендація більше не є актуальною

З метою (1) винесення дій, подібних за своєю сутністю до обшуку, за межі процедури митного огляду; та (2) звуження повноважень правоохоронних органів щодо ініціативи вимагати від митних органів проведення таких дій, - підготувати урядовий законопроект про внесення змін до частини 2 статті 325 Митного кодексу України, який би чітко встановив, що правоохоронні органи не мають права вимагати від осіб, які переміщують товари, транспортні засоби комерційного призначення через митний кордон України, проведення операцій, передбачених частиною першою цієї статті (а саме навантаження, вивантаження, перевантаження, усунення пошкоджень упаковки, розпакування, упакування, перепакування, зважування та визначення інших істотних характеристик товарів, що перебувають під митним контролем, взяття проб та зразків таких товарів, зміну ідентифікаційних знаків чи маркування на цих товарах або їх упаковці, транспортних засобах комерційного призначення, а також заміну транспортного засобу комерційного призначення). При цьому, у чинній редакції залишити положення щодо відповідної ініціативи органів доходів і зборів

Мінфін
Мін’юст

В процесі виконання

Доопрацювати існуючий проект Закону України № 4614 від 06.05.2016 “Про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України” або розробити альтернативний законопроект, який би передбачав імплементацію в Україні вимог (i) Регламенту (ЄС) № 608/2013 Європейського Парламенту та Ради про митний контроль за дотриманням прав інтелектуальної власності; та (ii) Імплементаційного Регламенту Комісії (ЄС) № 1352/2013, яким встановлюються форми документів, передбачені Регламентом (ЄС) № 608/2013, зокрема:1.1.приведення визначення «товарів, що порушують права інтелектуальної власності» у відповідність до вимог Європейського Союзу, у т.ч. виключення з сфери охоплення цього поняття товарів, які є предметом так званої «паралельної торгівлі» (згідно з пунктом 6 Преамбули та пунктами 3 – 5 статті 1 Регламенту № 608/2013);1.2. встановлення чітких, уніфікованих до вимог Європейського Союзу процедурних строків, які застосовуються в рамках процдури призупинення митного оформлення товарів за підозрою у порушенні прав інтелектуальної власності (згідно зі статтями. 3, 7, 9, 11 – 12, 17 – 18, 23, 26 Регламенту № 608/2013);1.3.вдосконалення регулювання процедури знищення товарів, митне оформлення яких призупинено за підозрою у порушенні прав інтелектуальної власності, у т.ч. закріплення принципу «мовчазної згоди» на їх знищення у разі відсутності заперечень з боку декларанта або власника товарів, встановлення спрощеної процедури знищення товарів у дрібних відправленнях (згідно зі статтями 25 – 26 Регламенту № 608/2013);1.4.затвердження уніфікованих згідно зі стандартами Європейського Союзу форм заяв, які стосуються заходів щодо захисту прав інтелектуальної власності (відповідно до Регламенту № 1352/2013) тощо.

Мінфін
Держмитслужба

Виконано
— коментарі: Рекомендація значною мірою виконана шляхом прийняття Закону України № 202-IX від 17.10.2019 року “Про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України”, що набрав чинності 14.11.2019 року

Імплементувати в Україні пункти 15.3 – 15.9 Митних прототипів Європейського Союзу, - зокрема, створити у складі Державної фіскальної служби України центр компетенції з питань захисту прав інтелектуальної власності – центр оперативної експертизи.

Мінфін
Держмитслужба

В процесі виконання

З метою забезпечення ефективного правового регулювання інституту авторизованих економічних операторів, яке було б узгоджене з відповідним законодавством Європейського Союзу - забезпечити оперативне прийняття проекту Закону України № 7473, положення якого, серед іншого, передбачали б: 1.1.підстави продовження (або зупинення перебігу) 120-денного строку оцінки відповідності критеріям для надання статусу авторизованого економічного оператора, з метою забезпечення можливості витребування у заявника та надання ним додаткових документів та інформації (наприклад, коли для забезпечення повноти оцінки відповідності необхідним є отримання додаткової інформації, надання якої вимагає значного часу).1.2.що факт існування досудового розслідування у кримінальному провадженні не може бути самостійною підставою для зупинення статусу авторизованого економічного оператора (як це передбачалося проектом Закону України №4777).1.3.що при розгляді питання про анулювання статусу авторизованого економічного оператора через порушення митних правил має обов’язково встановлюватися зв'язок між розміром збитків (втратами держави/несплаченими податками, через такі порушення) та загальною фактурною вартістю товарів, що були переміщені підприємством через митний кордон України протягом періоду часу, який використовується митною адміністрацією для такого порівняння.

ВРУ

Виконано
— коментарі: 2 жовтня 2019 року ВРУ прийняла Закон України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань функціонування авторизованих економічних операторів». Закон набрав чинності 07.11.2019 року.

Прийняти підзаконний нормативно-правовий акт (Наказ), який би встановив можливість та необхідність (принаймні протягом перших двох-трьох років функціонування інституту авторизованого економічного оператора) залучення іноземних спеціалістів для підготовки та, власне, проведення аудитів, що передуватимуть наданню статусу авторизованого економічного оператора.

Мінфін

В процесі виконання

Забезпечити відкритість даних про середній час випуску товарів із врахуванням методології, яка міститься у документі Всесвітньої митної організації «Дослідження часу випуску». Регулярну публікацію відповідних даних можна здійснювати на веб-ресурсі Державної фіскальної служби України. Разом із публікацією зазначених даних слід проводити інтерактивне опитування суб’єктів господарювання на предмет їх достовірності/підтвердження.

Мінфін
Держмитслужба

В процесі виконання

Запровадити прозору систему оцінки ефективності пост-аудиту суб’єктів господарювання за результатами роботи якої здійснювати постійне оновлення критеріїв ризикованості операцій та/або підприємств. Відповідні статистичні дані мають бути відкриті та надаватися регулярно (в розрізі кварталів та років), зокрема, за наступними показниками:i.кількість здійснених перевірок; ii.загальні суми нарахувань із окремим наведенням суми узгоджених зобов’язань;iii.відсоткове співвідношення загальної кількості перевірок та перевірок по яких були здійснені нарахування в сумі більшій за певний визначений показник (цей показник може бути встановлений на рівні фіксованої суми в гривнях або у відсотковому співвідношенні до загальної суми операцій підприємства, які стали об’єктом перевірки). Введення відповідного показника зможе надавати системну оцінку ефективності пост аудиту, не дозволяючи незначним нарахуванням викривляти загальні показники;iv.відсоток перевірок (серед загальної кількості перевірок), по яких перевірялися митні декларації оформлені, без здійснення фізичного огляду товарів та/або витребування додаткових документів та/або прийняття рішень щодо класифікації товарів та/або коригування митної вартості;v.відсоток митних декларацій, під час оформлення яких здійснювалися заходи митного контролю у вигляді здійснення фізичного огляду товарів та/або витребування додаткових документів, прийняття рішень щодо класифікації товарів та/або коригування митної вартості;vi.фінансові показники результатів здійснення митного контролю у вигляді здійснення фізичного огляду товарів та/або витребування додаткових документів, прийняття рішень щодо класифікації товарів та/або коригування митної вартості;vii.кількість розпочатих справ про порушення митних правил;viii.загальна сума санкцій застосованих до порушників митних правил за результатами розгляду справ про порушення митних правил;ix.відсоткове співвідношення загальної кількості справ про порушення митних правил та справ по яких були застосовані санкції до порушників.

Мінфін
Держмитслужба

В процесі виконання

З метою контролю заявленої митної вартості забезпечити функціонування системи взаємовідносин між органом доходів і зборів та декларантом, в якій весь обмін інформацією буде здійснюватися в електронній формі. Це вбачається можливим здійснити шляхом внесення відповідних змін в програмне забезпечення Державної фіскальної служби України.

Мінфін
Держмитслужба

В процесі виконання

Забезпечити поступове перенесення контролю митної вартості зі стадії митного оформлення на пост аудит, крім випадків, коли орган доходів і зборів буде мати обґрунтовані сумніви (згідно відповідних критеріїв – ризиків) щодо можливості стягнення відповідних сум нарахувань в майбутньому. Наприклад, щодо суб’єктів господарювання створених незадовго до митного оформлення, в яких змінилося керівництво/учасники, або наявна інформація щодо притягнення до кримінальної та/або адміністративної відповідальності осіб, пов’язаних з відповідною компанією тощо, - доцільним є використання ризик орієнтованої системи, що базується на бально - рейтинговому методі. Відповідне перенесення контролю вбачається доцільним визначити спочатку на рівні методичних рекомендацій (листів) Державної фіскальної служби та/або Міністерства фінансів України з наступним закріпленням на рівні Митного кодексу України.

Мінфін
Держмитслужба

В процесі виконання

Забезпечити оновлення програмного забезпечення через яке здійснюються відносини держави та декларантів. На прикладі успішної роботи інших країн слід забезпечити функціонування єдиної, сучасної онлайн системи, що дозволить максимально автоматизувати відповідні відносини, спростить процедури декларування та забезпечить належну прозорість відносин.

Мінфін
Держмитслужба

В процесі виконання